LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

ZON EN SCHILD

Zondagmorgen

Heerlijk vind ik het om buiten, voor de tent door tijdschriften te bladeren en boeken te lezen. Helemaal ontspannen ben ik nog niet. Dat duurt elke zomervakantie minstens een week. Ik denk dan na over wat er in een jaar tijd, sinds de vorige zomervakantie allemaal is gebeurd.

In de campingdienst had ik geen zin zondagmorgen. Ik heb sowieso even geen zin om aanwezig te zijn in welke kerkdienst dan ook. De wetenschap dat de voorganger van ‘mijn’ kerk blij is dat wij (en nog 30 à 40 anderen) zijn vertrokken doet nog steeds iets met me. Corona is wat dit betreft een geluk bij een ongeluk. De diverse mogelijkheden om online kerkdiensten te kunnen beluisteren vind ik erg fijn.

Tijdens ons ontbijt luisterden we naar goede bekende. Zoals altijd riep hij ons op om te lezen in onze Bijbel en te bidden.

Voor de ETS heb ik een kwart van de Bijbel gelezen afgelopen cursusjaar, maar op de camping blijft het bij een kort stukje na het eten.

In de zon

Bidden gaat vaak vanzelf als ik in de zon lig. Dan voel ik de warmte van de zon en weet ik dat God het is Die de zon laat schijnen. Met de wind hier aan zee, is het heerlijk in de zon.

De zon deed me denken aan Psalm 84 vers 6, de berijmde versie. Ik vind het fijn dat de Psalmverzen soms zomaar in mijn herinnering komen.

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t’ allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ’t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Hevig verlangen naar Gods nabijheid

Toen ik later de tekst opzocht, vond ik het best toepasselijk. Zowel de zon als het missen van de kerk. De dichter van deze Psalm beschrijft zijn verlangen naar de tempel en zijn blijdschap door zijn omgang met God. Hij roept uit dat de Here God voor hem een zon en schild is en ons beschermt.

1 Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach. 2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. 3 Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. 4 Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God.5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend. [Sela] 6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.7 Gaan zij door het [dorre] dal van de moerbeibomen, dan maken zij [God] tot [hun] bron; ook zal de regen [hen] overvloedig bedekken.8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion. 9 HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem [het] ter ore, o God van Jakob. [Sela] 10 O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde.11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend [elders]; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. 12 Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid [zijn weg] gaat. 13 HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.
Psalm 84 (HSV)

Literatuur

StudieBijbel Online

– Psalmberijming 1773

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: