LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Zegen door Israël – Wat christenen moeten weten over Israël – Oscar Lohuis

zegen door israël

‘Wat christenen moeten weten over Israël’

Heel veel over Israël weet ik niet en deze subtitel van het boek maakte dat ik het kocht. Ik hoopte dat het een goede basis zou zijn en dat is het ook. Het is het eerste boek over Israël wat ik heb gekocht. Nu ik het helemaal heb gelezen begrijp ik ook waarom christenen dit moeten weten. Het is jammer dat ik me niet eerder in Israël heb verdiept, maar misschien is dit ook wel het juiste moment, nu ik de Bijbel meer bestudeer. Oscar Lohuis schrijft in het boek dat een Bijbelse visie op Gods plan met Israël niet betekent dat je van het Evangelie afdwaalt, maar dat je door zicht te krijgen op Gods plan met Israël, je het Evangelie juist veel beter gaat begrijpen.

Het boek bevat 22 korte hoofdstukken, dat leest makkelijk. Het taalgebruik is niet moeilijk en voor ieder christen te begrijpen.

Heilsgeschiedenis

Eigenlijk is het boek ook een beschrijving van de heilsgeschiedenis, het plan van God met de wereld. Die geschiedenis begon toen God Abram riep om uit zijn land te gaan, naar een land dat God hem zou wijzen. In Genesis 32:28 lezen we dat God Jakob een andere naam geeft, Israël. Zoals een man en een vrouw zich in het huwelijk aan elkaar verbinden, zo heeft God Zich aan het volk Israël verbonden. Jezus Christus, de Messias moest door de Joden worden afgewezen. Daardoor werd Hij de Verlosser van de wereld.

Vervangingsleer

Met de vervangingsleer ben ik opgegroeid in de kerk, maar ook in de charismatische beweging is de vervangingsleer. Oscar Lohuis legt in het boek uit dat Jezus niet is gekomen om de beloften die God aan de aartsvaders van Israël gegeven heeft, van tafel te vegen. Veel christenen zeggen dat de landbelofte niet meer letterlijk genomen moet worden en dat de gemeente van Jezus Christus in de plaats is gekomen voor het volk Israël.

Inconsequentie van de vervangingsleer

Visioen van Ezechiël

Het visioen van Ezechiël met de dorre en dode beenderen die tot leven komen heb ik nooit goed begrepen. Twee citaten uit het boek hierover:

In het visioen van Ezechiël vinden wij dus deze volgorde: eerst natuurlijk herstel en daarna geestelijk herstel. Eerst ontstaat er een lichaam en daarna komt de geest in het lichaam. Eerst keert Israël terug naar het land en dan zal het volk ook geestelijk tot leven komen, opnieuw geboren worden (pag.74)

De graven zijn de landen waarin Israël in ballingschap terechtgekomen is. Uit die graven roept God Zijn volk tevoorschijn (pag.75)

Opwekking 

Wij hebben een door God gegeven nieuwe opwekking nodig. Oscar Lohuis schrijft dat die niet zal komen zonder dat wij ons bekeren van onze hoogmoedige houding ten opzichte van Israël en wij Israël niet mogen negeren.

Koninkrijk op aarde

Het ‘verschil’ tussen onze bestemming in de hemel en op de nieuwe aarde is iets waar ik me ook niet veel mee bezig heb gehouden en wat in het boek uitgelegd wordt.

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God (Romeinen 8:18-19 HSV)

Ik stelde me bij ‘de heerlijkheid’ in deze tekst vaak de hemel voor, waar geen pijn en lijden meer is, maar Paulus schrijft hier over de heerlijkheid die over de schepping, over deze aarde gaat komen. Wij verwachten niet de dood, maar de verschijning en de komst van onze Heere Jezus Christus in heerlijkheid op deze aarde. Er zijn veel tekenen die erop wijzen dat dit Koninkrijk en dus de komst van de Heere Jezus aanstaande is.

Boek

Ik zou nog veel meer uit het boek kunnen citeren of vertellen, maar beter is om het gewoon helemaal te lezen. Dan begrijp je ook de titel ‘Zegen door Israël’. Het boek is onder andere te bestellen bij Christenen voor Israël, maar ook bij de christelijke boekhandel. Het is ook bij mij te leen.

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: