Wel of geen zonde/zondaar?

wel of geen zondaar?

 

Geneigd tot alle kwaad

Hieronder staan drie formuleringen over de mens en zonde. Eén uit het formulier van de Heilige Doop en twee uit de Heidelberger Catechismus:

Geen berouw nodig?

“Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, [meer] dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben” (Lukas 15:7 HSV).

Lees hoe Kris Vallotton één tekst uit de gelijkenis van het verloren schaap uit Lukas 15 gebruikt om uit te leggen dat berouw hebben niet nodig is:

Maar in de gelijkenis van het verloren schaap zei Jezus dat “er meer vreugde in de hemel zal zijn over een zondaar die zich bekeert dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen berouw nodig hebben” (Lukas 15:7). Jezus zei dat negenennegentig van de honderd kinderen van God geen berouw nodig hebben! Het normale christelijke leven is niet bedoeld als een uitputtende worsteling met onze oude mens, maar een overvloedig, vreugdevol leven met God, gezouten met af en toe een periode van tegenstand van onze aartsvijand.

Laten we iets beter kijken naar de gelijkenis. De herder is blij dat hij één verloren schaap heeft teruggevonden. Jezus trekt dan de vergelijking naar de vreugde in de hemel om één zondaar die zich bekeert. Die blijdschap is nog veel groter. Met de negenennegentig anderen spreekt Jezus de Farizeeën en schriftgeleerden aan, die het niet konden uitstaan dat óók tollenaars, hoeren en zondaars tot bekering werden geroepen. Mijns inziens is dit een goed voorbeeld van hoe Kris Vallotton een Bijbeltekst naar eigen hand zet, zonder naar de context te kijken.

Dag of week zonder zonde

Volgens Kris is het absoluut mogelijk om een hele dag niet te zondigen. Een hele week lukt waarschijnlijk niet omdat we soms onbewust zonde doen. Als we nog zondigen, komt dat omdat geloven dat we zondaars zijn. We kiezen er soms voor om te zondigen, omdat we een vrije wil hebben en de leugens van de vijand geloven, maar van nature zondigen kan niet meer. Kris nodigt de lezer uit om over zichzelf te proclameren: Ik ben een heilige. Ik ben een nieuwe creatie. Mijn natuurlijke neiging is om God te behagen. Ik ben vrij van het leven van zonde en schaamte! Ik zegen mijn ziel om geleid te worden door mijn geest en de Heilige Geest in alle gerechtigheid!’

Nogmaals de vraag, wel of geen zonde/zondaar?

2 reacties

  1. Hart tot hart. schreef:

    Quote: Ik denk dat, hoe ouder we worden, we steeds meer leren van God. De mensen om ons heen zullen dit gaan zien en merken. Einde Quote.
    Hoe ouder ik word des temeer besef ik dat ik een zondaar ben en Gods vergeving en genade broodnodig heb. Misschien is dat het verschil in leeftijd. Goede blog overigens.

  2. Rinske schreef:

    Goed onderwerp om over te schrijven. Want het kan een hele worsteling zijn om vrij tot God te gaan. Sommigen lukt dit helaas nooit door al die ingewikkelde zinnen. Dat komt mede door het formulier van de Heilige Doop en de Heidelberger Catechismus. Hiermee wordt de leer van dergelijke kerken bevestigd en worden mensen geknecht. En terecht schrijf je over de context van Lukas 15: 7 en de verdraaiing door Kris. Je laatste zin slaat de spijker op zijn kop. Ik ken je ‘heilige verontwaardiging’ en bij mijn weten had de Here Jezus hier last van toen hij de tempel reinigde in Mattheüs 21: 12 – 17. Maar laten we ons niet vergelijken met Christus.

    Wij zijn nog in het vlees wat onder de zonde valt. Maar wij mogen wel weten dat onze zonden vergeven zijn IN Christus. Lees onder anderen Efeze 1: 7 en 8. Wij hebben de verlossing en de vergeving. En Efeze 2: 5 – 8. Wij mogen die genade aannemen. Helaas wordt er in sommige kerken erg weinig over die genade gesproken. Vaak blijven sprekers hangen in de regels die golden en zullen gelden voor het Koninkrijk wat op aarde opgericht zou en gaat worden. Maar mensen leven nu in de genade bedeling, een tussenfase en daarin gelden andere regels. Wij worden niet behouden door werken maar door geloof. Dat lees je in Efeze 2: 9 en 10. De goede Werken die God voorbereid heeft is, naar mijn idee, de verlossing door het bloed van Christus. En dat is genade.

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: