2 reacties

  1. Quote: Ik denk dat, hoe ouder we worden, we steeds meer leren van God. De mensen om ons heen zullen dit gaan zien en merken. Einde Quote.
    Hoe ouder ik word des temeer besef ik dat ik een zondaar ben en Gods vergeving en genade broodnodig heb. Misschien is dat het verschil in leeftijd. Goede blog overigens.

  2. Goed onderwerp om over te schrijven. Want het kan een hele worsteling zijn om vrij tot God te gaan. Sommigen lukt dit helaas nooit door al die ingewikkelde zinnen. Dat komt mede door het formulier van de Heilige Doop en de Heidelberger Catechismus. Hiermee wordt de leer van dergelijke kerken bevestigd en worden mensen geknecht. En terecht schrijf je over de context van Lukas 15: 7 en de verdraaiing door Kris. Je laatste zin slaat de spijker op zijn kop. Ik ken je ‘heilige verontwaardiging’ en bij mijn weten had de Here Jezus hier last van toen hij de tempel reinigde in Mattheüs 21: 12 – 17. Maar laten we ons niet vergelijken met Christus.

    Wij zijn nog in het vlees wat onder de zonde valt. Maar wij mogen wel weten dat onze zonden vergeven zijn IN Christus. Lees onder anderen Efeze 1: 7 en 8. Wij hebben de verlossing en de vergeving. En Efeze 2: 5 – 8. Wij mogen die genade aannemen. Helaas wordt er in sommige kerken erg weinig over die genade gesproken. Vaak blijven sprekers hangen in de regels die golden en zullen gelden voor het Koninkrijk wat op aarde opgericht zou en gaat worden. Maar mensen leven nu in de genade bedeling, een tussenfase en daarin gelden andere regels. Wij worden niet behouden door werken maar door geloof. Dat lees je in Efeze 2: 9 en 10. De goede Werken die God voorbereid heeft is, naar mijn idee, de verlossing door het bloed van Christus. En dat is genade.

Reacties worden z.s.m. geplaatst