Wat is dat toch met ‘Bethel’?

bethel

Supernatural of supercalifragilisticexpialidocious?

In 2017, al meer dan tweeënhalf jaar geleden schreef ik een van de eerste blogs over Bill Johnson en BSSM. Ik maakte de vergelijking met Mary Poppins. De titel was ‘Supernatural of supercalifragilisticexpialidocious?’ en het riep nogal wat emoties op. Het was niet de meest inhoudelijke, informatieve blog en ik had nog niet zoveel gehoord en gelezen over ‘Bethel’ en de NAR als nu. Het was vooral een uiting van verbazing. In die tijd zat ik nog in het verwerkingsproces van de kanker waarvoor ik in 2015 ben behandeld en het overlijden van mijn vader. Wat ik hoorde en las over genezing in wonderen ‘triggerde’ me.

Ik ben niet opgegroeid met Disneyfilms. ‘Mary Poppins’ was de eerste film die ik bekeek, toen ik al een tiener was. Vorige week was ik met mijn man en kinderen in Disneyland Parijs. Het was leuk met elkaar. Daarnaast was het voor mezelf ontspannend om 2 dagen met iets totaal onbenulligs bezig te zijn, zoals ‘wat is onze volgende attractie’?

De film ‘Aladin’ heb ik nooit gezien, maar toen we met zijn vieren op en neer bewogen op een vliegend tapijt herkende ik de geest van Aladin. Dat kwam door een filmpje wat ik eerder bekeek over Jen Johnson en de Heilige Geest als het genie van Aladin. Dit keer kwam ik dus niet zelf op een idee, zoals in 2017 met Mary Poppins.

Quote’s van Chris Rosebrough

Chris Rosebrough

Chris Rosebrough, voorganger van een kerk in Oslo deelde op Facebook deze quote’s. Meteen volgden er vaak gehoorde reacties namelijk; dit is haat, oordelend en de liefde ontbreekt. Nu zijn de quote’s ook niet erg subtiel, maar lees eens goed. BSSM zegt hun studenten op te leiden in het bovennatuurlijke en alles wat ik hoor of lees gaat vooral over wonderen en ‘de hemel op aarde brengen’. Ze spreken zelfs over een kankervrije zone. Dit zijn dan toch hele reële vragen?

Niet oordelen

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; (Matteüs 7:1 HSV)

In de StudieBijbel Online staat de volgende uitleg bij de tekst in Matteüs 7:1 die nogal eens wordt aangehaald wanneer het gaat over oordelen:

Niet oordelen 7:1-6 (Luc.6:37-42)
In Mat.6:34 sprak Jezus over het kwaad van elke dag. Daar gaat hij nu op door: hoe moet onze houding zijn tegenover het kwaad. Jezus spreekt hier niet over beoordelen in de zin van het onderscheiden van geesten (1Kor.12:10; Fil.1:10). Want in vs.15-20 waarschuwt hij voor valse profeten en geeft zelfs criteria, waarmee men hen kan onderscheiden (zie ook comm. Mat.16:19). Ook spreekt hij niet over officiële rechtbanken en zegt hij niet dat een volgeling van hem geen rechter zou kunnen zijn.
Hij verwerpt het veroordelen en kritiseren van de naaste in de zin van het kwaadspreken van de ander (vs.3; broeder in de zin van volksgenoot, naaste, vgl. Mat.5:22,43,47). Want hij die een ander veroordeelt, zal zelf door God veroordeeld worden. Het gaat om veroordelen, want waarom zouden we Gods oordeel moeten vrezen als het hier niet om een veroordelend vonnis zou gaan? Een volgeling van Jezus mag zich niet als rechter over een ander opwerpen. Die plaats komt alleen God toe. Hij alleen kent de motieven achter de woorden en daden van de mens en daarom komt alleen aan Hem het oordeel toe. Daarentegen verwacht Jezus van Zijn discipelen dat zij vergevingsgezind en barmhartig zijn, opdat zij ook vergeving en barmhartigheid zullen ontvangen (Mat.5:7; 18:34-35; vgl. Jak.2:12-13).

Wat is dat toch met ‘Bethel’?

Wat is dat toch met ‘Bethel’? Wat maakt dat iedere vraag over de leer ervan gezien of benoemt wordt als ‘oordelend’ en een inhoudelijk gesprek niet mogelijk is? En waarmee ook over de vraagsteller een oordeel wordt uitgesproken! Ik weet niet hoe het in uw of jouw kerkelijke gemeente is, maar in onze gemeente ligt het nogal gevoelig. Mijn blog ‘Supernatural of supercalifragilisticexpialidocious?‘ werd niet erg gewaardeerd. Die blog zou onrust zaaien omdat Bill Johnson weleens werd genoemd in preken en omdat ik schreef over ‘grave sucking’ zou men kunnen denken dat de gemeente ook hierachter zou staan.

Uit de context

Veel wat over ‘Bethel’ geschreven en geplaatst is, is nogal verdraaid en uit de context’, zo redeneren sommigen. Maar boeken of preken van bijvoorbeeld Bill Johnson of Kris Vallotton zélf zijn toch niet te verdraaien? Waarom niet die boeken of preken toetsen met de Bijbel? Dat is toch ook wat Paulus ons onder andere leert in Galaten 1:6? En ook Jezus Zelf waarschuwde al voor dwaalleraren in Mattheüs 4. Iets kan wel goed voelen of een geweldige ervaring zijn, maar het is toch belangrijk te weten of deze ervaring wel van God is?

Verwarring

Doordat ik mij al jaren geleden begon te verdiepen in thema’s als wonderen, genezing en wat ik hoorde over de gaven van de Geest was het minder ingewikkeld om de leer van ‘Bethel’ (of de NAR) te begrijpen. Al geef ik toe dat hier behoorlijk wat tijd in heeft gezeten alles bij elkaar, dus het ging niet helemaal vanzelf.

Voor velen is het gewoon heel erg ingewikkeld, verwarrend en onduidelijk en dat is niet gek. In onze huidige gemeente werd in 2013 nog gewaarschuwd tegen Kingdom Now (wat natuurlijk alles te maken heeft met ‘Bethel’ en de NAR). Nu, nog niet zo heel veel jaren later wordt er ‘Bethel Music’ gezongen, worden tieners gemotiveerd naar BSSM te gaan enzovoorts. Datgene waar in 2013 tegen gewaarschuwd werd, daar mogen nu geen vragen meer over gesteld worden. Sterker nog, er is gezegd dat je dan beter kunt vertrekken of ophoepelen uit de gemeente. Wat een omwenteling en het zou zomaar kunnen dat u of jij dit ook herkent in uw of jouw gemeente.

Een paar weken terug ontdekte ik een gesloten Facebook-groep, van mensen die tegen hetzelfde aanlopen. Ik houd me er niet dagelijks mee bezig, maar af en toe is het fijn om daar wat herkenning te vinden. Dus wees welkom!

Rust en onrust

Het is een hele andere disucussie die in woed(de) in de Gereformeerde Gemeente. Wel de kerk waar ik als kind ben opgegroeid, maar dat staat los de ‘Bethel’ discussie. Hoewel ik na al die jaren wel genoeg heb gezegd en geschreven over BSSM en de NAR heb ik er geen spijt van en ik herken wel iets van wat prof. Blaauwendraad  zegt in een interview met Trouw:

In mei 2001 verliet Blaauwendraad zijn kerkgemeenschap, met achterlating van een Open Brief. De kerkleiding was not amused: de dissident had niet de openbaarheid mogen zoeken, maar ‘de kerkelijke weg’ moeten bewandelen. ,,Dat heb ik welbewust geweigerd. Ik ken vele voorbeelden van mensen die dat hebben gedaan. Er komt een commissie, die keurt het stuk af. En het grondvlak hoort nooit iets. Mij wordt polarisatie verweten, en dat klopt. Maar op een gegeven moment moet je kiezen. Zij zeggen dat er rust nodig is. Dan zeg ik: op het kerkhof heb je ook rust.”

Ik wil mezelf niet vergelijken met prof. Blaauwendraad, maar ik vermoed dat hij zich geroepen voelde om de leer over de uitverkiezing, zoals die door sommige dominees wordt geleerd aan de kaak wilde stellen. Omdat die leer mensen wanhopig kan maken en kan weerhouden om God te vinden. Soms maak je de keuze om je ‘hoofd boven het maaiveld’ uit te steken, met als gevolg dat je door sommigen wordt afgewezen.

Nieuw onderwerp, Israël

Voor mijn gezin, mijn geestelijk welzijn, maar ook voor mijn mentale én lichamelijke gezondheid is het beter dat ik het onderwerp ‘Bethel’ en de NAR wat laat rusten.

Naast de ETS-Bijbelcursus is er nog een onderwerp waar ik mezelf eens in ga verdiepen, namelijk Israël. Indirect heeft dit natuurlijk ook alles te maken met de NAR, want als het gaat over de eindtijd, de wederkomst van Jezus, dan moet het ook gaan over Israël. Tot nu toe heb ik mij nog niet veel met dit onderwerp bezig gehouden. Door de ETS-Bijbelcursus en dan vooral de lessen Oude Testament, heb ik al wat geleerd over Israël. Maar er valt vast nog veel meer over te lezen en schrijven!

 

De afbeelding boven deze blog is van: Walter Dijkshoorn.

3 reacties

  1. Als je je wilt verdiepen in Israël ga je Drs Willem JJ Glashouwer erg kunnen waarderen. Dan ga ik eens wat lezen over wat jou bezig heeft gehouden want dat is nieuw voor mij!

  2. Heleen schreef:

    Bedankt voor de tip!

  3. hadassah18 schreef:

    Dank je wel Heleen, voor je bijdrage. Lezenswaardig en nuttig. Ook helpt het mij om enigszins te begrijpen wat er in die kringen speelt.De strijd die eruit voortkomt, heeft te maken met levend geloof en religie denk ik. In messiaanse kringen vindt een zelfde strijd plaats weliswaar met andere ingredienten, maar evengoed een strijd tussen levend geloof en religie.Vasthouden aan Jezus/Yeshua, het geschreven Woord van YHVH/God onder leiding van de Geest van Heiligheid (joh 14:26) zal ons helpen het kaf (leringen en info) van het koren te kunnen scheiden.Ik lees uit je schrijven dat we beiden uit een deel van de zg bijbelbelt komen. Leuk dat je schrijft en deelt! Shalom!

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: