WAT BEDOELEN WE MET PROFETIE?

profetie

Profetie en eschatologie

Aan het woord profetie of profeet worden verschillende betekenissen gegeven. In de Bijbel staan profetieën over de eindtijd. Dit worden ook eschatologische profetieën genoemd. Jesaja en Jeremia profeteren over de toekomst en het plan van God met de wereld. Op de website van Het Zoeklicht en Christenen voor Israël lees je meer over deze vorm van profetie. Wat er gebeurd in Israël wordt naast de profetieën in de Bijbel gelegd.

Profetie in de reformatorische traditie

In de reformatorische traditie betekent profetie dat God spreekt tot de gemeente door Zijn Woord in de preek. De dominee preekt over een gedeelte uit de Bijbel, hij legt uit wat ermee bedoelt wordt en hij past het toe op de huidige tijd.

In de evangelische-, charismatische- en pinksterbeweging wordt iets anders verstaan onder profetie en onderling zijn er ook nog verschillen. Om iets meer zicht te krijgen op wat er over profetie gezegd en geschreven wordt is het handig om de verschillen een beetje te begrijpen. Voor mijzelf, met mijn reformatorische achtergrond is dit ook niet overbodig. In de laatste Inspirare las ik een kort overzicht van de verschillen wat ik o.a. voor deze blog heb gebruikt.

Pinksterbeweging

De klassieke pinksterbeweging is ontstaan in het begin van de 20e eeuw. De naam zegt het al wat belangrijk is in deze pinksterbeweging. De nadruk ligt op de gaven van de Geest, zoals de discipelen die op de eerste pinksterdag ontvingen. Naast de geloofsdoop is er in de pinksterbeweging ook de doop in de Heilige Geest. Eén van die gaven van de Geest is de gave van profetie.

In de geschiedenis van de pinksterbeweging is verschillend gedacht over profetie. Is de gave van profetie alleen voor voorgangers of voor alle gelovigen (die waren gedoopt in de Geest) en is profetie alleen voor in de gemeente of ook voor buiten de gemeente? In het boek ‘De erfenis van Adriaan’ waar ik eerder over schreef staan veel praktijkvoorbeelden van profetie in een Pinkstergemeente.

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)

Later zijn de klassieke pinksterbeweging, de volle evangeliegemeenten en evangeliegemeente gefuseerd in de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. In de gedragscode voor profetie op de website van de VPG staat dat alle gelovigen kunnen en mogen profeteren en dat het een gave is waarin je kunt groeien.

Nieuwe Apostolische Reformatie (NAR)

De Nieuwe Apostolische Reformatie komt ook voort uit de klassieke pinksterbeweging, maar is en leert niet hetzelfde. In 2005 heeft ‘Bethel Church’, een bekende NAR-kerk het lidmaatschap van de World Assemblies of God, de grootste Pinksterorganisatie ter wereld opgezegd.

De NAR maakt onderscheid tussen de gave van profetie en het ambt van de profeet. Met de gave van profetie wordt bedoelt, het bemoedigen en opbouwen van elkaar. Een profeet profeteert over de gemeente, maar vaak ook over een stad of land. In Bethel Church noemt met Kris Vallotton een profeet, maar er zijn in de VS veel meer bekende ‘profeten’ die profeteren over het land en over de politiek. In Nederland noemt Arleen Westerhof van God’s Embassy Amsterdam zich profeet. Ze heeft ook de Nederlandse Profetische Raad opgericht in 2005.

Vineyard-beweging 

John Wimber is de oprichter van de Vineyard-beweging en is gelinkt met New Wine en de Alphacursus.

Samen met Peter Wagner was hij het gezicht van de ‘derde charismatische golf’, maar later gingen zij uit elkaar. Peter Wagner richtte de NAR-beweging op. John Wimber verzette zich tegen het welvaartsevangelie en veroordeelde de leer dat lichamelijke genezing er is voor ieder christen die daarin gelooft.

De Vineyard-beweging en ook New Wine zijn minder uitgesproken over profetie dan de NAR. Men zegt niet, zoals vroeger vaak in de pinksterbeweging: “Zo spreekt de Heer”, maar: “Ik heb de indruk dat de Heer wil zeggen”. Profetie wordt luisterend bidden of God’s stem verstaan door middel van meditatief Bijbellezen.

Samenwerking

Heel het decembernummer van Inspirare gaat over profetie. Ik vond het een leerzaam nummer. Daarmee zeg ik niet dat de diverse verschillende betekenissen van profetie nu veel duidelijker zijn, want de laatste jaren vervagen de verschillen. De verschillende kerkelijke bewegingen werken samen, wat op zich heel mooi is, maar wat ik spannend vind is de invloed van de NAR op de andere bewegingen. Costi Hinn schrijft in het boek Defining Deception over de derde charismatische golf, Peter Wagner en John Wimber.

Als Wimber de afgelopen 25 jaar had geleefd, zou hij zich hebben verzet tegen de schurkenstreken van Bill Johnson, NAR, en wat de Derde Golf is gaan vertegenwoordigen. (Costi Hinn)

Een goed voorbeeld van samenwerking tussen kerken en organisaties wat betreft onderwijs over o.a. profetie is de nieuwe studie ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’, een gezamenlijk Studietraject van het Evangelisch WerkverbandNew Wine NederlandRafäel NederlandVerenigde Pinkster- en EvangeliegemeentenVineyard Benelux en het Evangelisch College. Zowel het Evangelisch Werkverband, Rafaël Nederland en de VPE hebben contacten met leiders uit de NAR. Omdat het in charismatische kringen qua theologie vaak mis gaat en om na te denken over deze theologie doet het Evangelisch College mee aan dit traject. Aan het eind van het studietraject komt het boek A Different Breed van Hans Alblas aan de orde, wat erg kritisch is over de NAR. Het zou mooi zijn als er aan het einde van het eerste Studietraject een verslag of evaluatie beschikbaar komt.

Bronnen

1 reactie

  1. Aritha schreef:

    Heel informatief en leerzaam. Dank je wel.

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: