LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Overtuigen

moe

(Dwaal)leer

Als je deze website vaker bezoek valt het vast op dat veel blogs tot nu toe gingen over de ‘New Apostolic Reformation’ of ‘Nieuwe Apostolische Reformatie’. Ik begon deze website in maart ook onder een andere naam, met de bedoeling mensen te waarschuwen voor deze (dwaal)leer en ik probeerde te overtuigen.

Voor één keer zal ik deze term dan ook eens gebruiken: ik had het op mijn hart om u en jou te bewaren hiervoor. Ik ben een ‘denker’, altijd al geweest, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. In mijn tienertijd vroeg ik mij bijvoorbeeld af, of het klopte wat ik in de kerk hoorde. Namelijk dat in Johannes 3:16 de ‘uitverkorenen’ van God bedoeld worden in plaats van de hele wereld (kosmos) en dat de kans op bekering niet groot is. Ik probeerde anderen in de kerk uit te leggen dat het niet juist was, wat ze hoorden. Sommigen zagen het ook, maar de meeste van hen bleven toch. Ik vertrok uiteindelijk naar een andere (traditionele) kerk.

‘Word Faith’ en ‘Letter Rain’

Ongeveer 6 jaar geleden kwam ik in aanraking met het ‘Word Faith’ denken, de ‘Letter Rain’ beweging, de focus op bovennatuurlijke wonderen en genezing. Er kwamen profeten en gebedsgenezers in de gemeente. Meestal profeteerden zij wat toevallig precies in het straatje paste van de voorganger en ze spraken óver genezing. In het begin vond ik het nog erg boeiend, maar na een tijdje begon ik te twijfelen en ging ik me er verder in verdiepen en ontdekte dat niet alles Bijbels was wat ik hoorde. Ook toen begon ik anderen uit te leggen dat ik dacht dat het niet juist was, wat er geleerd werd op zondag en tijdens cursussen op zaterdag. Uiteindelijk vertrokken we als gezin en gelukkig de meeste van onze vrienden en bekenden ook. Wij en alle anderen die vertrokken werden ‘piraten’ genoemd, die het schip verlieten en we hadden een kritische geest. We begrepen het bovennatuurlijke niet of we ‘waren nog niet zover’.

Overtuigen

Helaas heb ik de laatste jaren het idee dat ik weer met dezelfde dingen in aanraking kom. En weer ging ik mensen vertellen waarom deze leer niet juist is, niet Bijbels in mijn ogen. Het raakte me dat (chronisch) zieke mensen mij vertelden gekwetst te zijn door sommige preken en zich niet gezien voelden. En als (ex)kankerpatiënt begrijp en voel ik dat soms ook. Weer probeerde ik mensen te overtuigen. Soms voel ik mijzelf té verantwoordelijk ergens voor. Iets dat is ontstaan doordat mijn moeder psychisch niet zo sterk was en ik eigenlijk voor haar zorgde. Mijn rechtvaardigheidsgevoel wordt gelukkig vaak als iets moois gezien, maar kan ook lastig zijn, want niet iedereen begrijpt het. Loslaten is moeilijk voor me. Maar ik weet dat ik niet hoef te overtuigen dat kan God alleen.

Inmiddels ben er behoorlijk moe van geworden. Ik voel me soms zoals mijn hondje op de foto bij deze blog. Het is zwaar als mensen mijn pogingen om te overtuigen negatief opvatten. En wanneer sámen met anderen nadenken over de leer van de ‘NAR’ niet mogelijk blijkt te zijn. Want wie weet, zie ik het verkeerd, maar daar komen we alleen achter in een dialoog. Omgaan met afwijzing is niet mijn sterkste kant en ik heb tijd nodig om weer sterker te worden, maar gelukkig kom ik wat tot rust. Bloggen vind ik leuk en helpt me in het verwerken van dingen. Net zoals in 2015, toen ik mijn ‘Groeiblog’ begon nadat ik hoorde dat ik kanker had.

Ex-Bethelschoolstudent

Lindsey Davis een jonge vrouw, ex-Bethelschoolstudent kwam tot het inzicht dat de leer die ze hoorde fout was. Ze doet veel moeite om mensen te overtuigen. In dit filmpje vertelt ze dat ze het begrijpt wanneer mensen haar niet meteen geloven (vanaf 58 minuten ongeveer). Zelf was ze ook niet meteen overtuigd en verwierp wat anderen haar vertelden. Maar al is het maar voor één persoon zegt ze. Ze kan niet werkeloos toekijken.

Ik denk groot en zou het liefst heel christelijk Nederland en het liefst de hele wereld overtuigen. Lindsey is waarschijnlijk reëler wanneer ze zegt dat we de strijd misschien verliezen, omdat de leer van Bethelchurch en Bethelschool snel groeit. Maar uiteindelijk komt het goed en Lindsey noemt deze tekst:

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus [de] Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader (Fillipenzen 2:9-11 HSV).

Andere onderwerpen op deze website

Sorry dus, voor de overmaat aan blogs over de ‘Nieuwe Apostolische Reformatie’ en alles wat daaronder valt, al kunt u of jij ook beslissen om het niet te lezen natuurlijk. Ik ga er vast nog vaker over schrijven, want het onderwerp boeit me zoals ik al schreef op de pagina ‘Over deze website’.

Gelukkig is er veel meer goed nieuws, hét Goede Nieuws om over te schrijven en te vertellen! Ik ben enthousiast over het evangelie, het Woord van God en alles wat ik hierover leer bij de ETS. Dus ook daar blijf ik over schrijven. En verder is er nog zoveel om te over te schrijven over mijn leven met God en de Bijbel, en in het licht daarvan over ziekte, gezondheid, relaties, kerk enzovoorts…

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

3 gedachten over “Overtuigen”

%d bloggers liken dit: