Waarom grijpt God niet in? – Wilkin van der Kamp

Waarom grijpt God niet in?

Waarom grijpt God niet in?

In het boek ‘Waarom grijpt God niet in?’ is Wilkin van der Kamp duidelijk over de vraag of God vandaag nog mensen geneest. Daar twijfelt hij niet over.

Hoofdstuk 1 gaat over het genezingswonder van Corlien. Ze had de ziekte van Parkinson in een vergevorderd stadium. Ze kwam naar de Paasconferentie ‘Het wonder van het kruis’. Nadat voor haar werd gebeden was haar Parkinson bijna helemaal verdwenen.

De rest van het boek gaat over de vraag waarom God niet altijd ingrijpt.

Streep-theologie en claim-theologie

Wilkin probeert een brug te slaan tussen de streep-theologie (God geneest niet meer) en de claim-theologie (God geneest altijd).

Tussentijd

Het boek gaat uitgebreid in op de tussentijd waarin wij leven, de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus.

Het is de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus: een soort interim-periode. De eerste komst van Jezus betekende nog niet het einde van alle verdriet en lijden in de wereld. Christenen krijgen in de tussentijd geen voorkeursbehandeling, in de zin dat de verschrikkingen van het leven ons bespaard blijven (pag. 27).

Gevaar, ziekte en lijden

Het boek is er duidelijk over dat kinderen van God geen gevaar, ziekte of lijden blijft bespaart. Jezus zegt ons dat we in deze wereld verdrukking zullen lijden. Paulus, door wiens handen God buitengewone krachten deed, heeft in zijn persoonlijke leven ook perioden van ziekten en tegenslagen gekend.

Redding en herstel in de tussentijd

In de tussentijd vindt volkomen redding plaats voor iedereen die de naam van Jezus aanroept. Als Jezus terugkomt zal er volkomen herstel plaatsvinden (pag. 29).

Hebreeën 2:8-9 NBV: ‘Alle dingen [dus ook alle ziekten] heeft God onder de voeten van Jezus onderworpen. Want bij dit: alle dingen Hem onderworpen, heeft God niets uitgezonderd, dat Jezus niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat Hem alle dingen [dus ook alle ziekten] onderworpen zijn; maar wij zien Jezus!’ (pag. 30).

Genezing claimen en ‘de geest van een ziekte’ uitdrijven

Wilkin schrijft over christenen die geloven dat, op basis op basis van wat Jezus aan het kruis heeft volbracht, wij honderd procent recht hebben op genezing hier op aarde. Over het claimen van genezing en het uitdrijven van ‘de geest van kanker’ of ‘de geest van epilepsie’ enzovoorts. De reactie van Wilkin hierop is:

Wie gelooft in de maakbaarheid van geluk en voorspoed in zijn leven, ontkent de grimmige realiteit van het feit dat we leven tussen hemelvaart en wederkomst van Jezus Christus en zal teleurgesteld worden. Wij mogen in deze ‘tussentijd’ proeven van de genezende ‘krachten van de komende wereld’, maar weten dat niet alle problemen worden opgelost, dat niet alle zieken worden genezen en dat niet alle zwakheden worden verholpen. De kerk is geen vrijstaat waar geen ziekte, lijden en dood voorkomen. Er bestaat in deze wereld geen ziektevrije zone (pag. 55).

‘Ik ben met u’

Tot Jezus terugkomt leven we in een wereld die bovenal de liefde en nabijheid van de Goede Herder nodig heeft. “U bent met mij” staat in Psalm 23 en Jezus belooft ons dat: “Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Matteüs 28:20 HSV).

Gods liefde was en is het geheim van iedere christen, een kracht die ons onafhankelijk maakt van de omstandigheden (pag. 28).

Waarom grijpt God niet in?

Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende? Over deze vraag gaat hoofdstuk 4.

God wacht nog steeds met ingrijpen, omdat zijn liefde voor ons zo groot is. In zijn liefde verkiest God tijdelijk lijden boven eeuwig verloren gaan (pag. 76).

Waarom beschermt God ons niet?

Dit is de vraag in hoofdstuk 5. In de Bijbel lezen we dat godvrezende mensen in herkenbare omstandigheden zaten en God dezelfde vragen stelden. Bijvoorbeeld Gideon en Habakuk.

God weet dat we niet gelukkig worden als we Hem alleen maar nodig hebben om onze omstandigheden te veranderen en niet ons hart. Ons zieke hart is juist ons probleem. God ziet achter de muren van ons bange hart een diep verlangen om geliefd te worden en om lief te hebben. Alleen Gods bovennatuurlijke liefde kan ons verwonde hart genezen. Een hart dat onder alle omstandigheden gericht is op God om door Hem onderwezen te worden en onder zijn leiding te leven (pag. 96).

Gods liefde is groter dan het lijden dat ons treft. Gods liefde is de enige manier om het lijden in dit lijden aan te kunnen (pag. 108).

Meer over het boek

Meer over het boek is te lezen op de website van ‘VrijZijn’ en in een interview met Wilkin van de Kamp over waarom God lijden toelaat en niet alle zieken genezen, op CIP.

Persoonlijk

Het is goed dat Wilkin een brug probeert te slaan tussen de streep-theologie en de claim-theologie, want er zit nog iets tússen de extremen. Ik heb nooit iemand ontmoet die gelooft dat God nooit wonderen meer doet.

Mijn ervaring is helaas dat wanneer je vragen stelt over de claim-theologie, je vaak weggezet wordt in die hoek en er gesuggereerd wordt dat je niet gelooft dat God nog wonderen doet en mensen kan genezen. Ooit hoorde ik zelfs een spreker zeggen “ik vraag me soms af of we het nog wel wíllen”. Dat vond ik nogal kwetsend voor mensen die ziek (geweest) zijn.

Ik stem helemaal in met wat Wilkin schrijft over de zorg voor zieken:

Wie bidt voor de zieken weet zich ook geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te delen met hen die lijden en met lichamelijke of psychische beperkingen moeten leven (pag. 55).

Als het goed is zullen de prediking van genezing en de zorg voor mensen die ziek blijven -ondanks gebed voor genezing- in een gezonde christelijke gemeenschap elkaar niet uitsluiten (pag. 59).

Het verhaal van Corlien in hoofdstuk 1 was voor mij goed om te lezen en mezelf te realiseren dat God echt nog wonderen doet. Ik vraag me wel af waarom de Parkinson niet voor honderd procent weg is, maar die vragen mogen er zijn denk ik. Het is ook goed en hoopvol om te lezen dat Wilkin van der Kamp niet meegaat in de visie van Bill Johnson die geen ruimte laat voor ziekte in het evangelie.

 

'tsjakka-evangelie'

geen voorkeursbehandeling

kromme theologie

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: