LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Verlangen naar de wederkomst van Jezus?

wederkomst

En de Geest en de bruid zeggen: Kom!

Vorige week zondag schreef ik dat het voordeel van online kerkdiensten is, het kunnen bekijken/beluisteren van meerdere diensten per dag. Eén van de diensten die zondag was: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom!’ van Wim Grandia. Hij stelde de vraag of we verlangen naar de wederkomst van Jezus.

Openbaring 22 (HSV)

Vers 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.
Vers 2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom [zijn] tot genezing van de heidenvolken.
Vers 3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,
Vers 4 en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
Vers 5 En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.
Vers 6 En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.
Vers 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.
Vers 8 En ik, Johannes, ben [het] die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik [neer] om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien.
Vers 9 En hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet [doet]! Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God.
Vers 10 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.
Vers 11 Wie onrecht doet, laat hij nog [meer] onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog [meer] gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog [meer] geheiligd worden.
Vers 12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.
Vers 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
Vers 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en [opdat] zij door de poorten de stad mogen binnengaan.
Vers 15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.
Vers 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.
Vers 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
Vers 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand [iets] aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.
Vers 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, [van] de dingen die in dit boek geschreven zijn.
Vers 20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
Vers 21 De genade van onze Heere Jezus Christus [zij] met u allen. Amen.

Eindtijd?

Er is veel te zeggen over corona en de eindtijd. Zelf ben ik jarenlang bang geweest voor de wederkomst van Jezus en ik verdiepte me niet in de eindtijd. De coronacrisis herinnert me er nu weer aan. Volgens Wim is corona niet het teken van de wederkomst, maar geeft het wel iets aan. Wat de coronacrisis teweeg brengt in de samenleving en in de toekomst zijn een grote stap naar de wereld die beschreven is in Openbaring.

Verlangen we naar de wederkomst van Jezus?

De preek was niet bedoeld als theologisch statement, maar “een uitdrukking van een heel diep verlangen naar de dag dat Jezus gaat verschijnen op de wolken van de hemel en dat we Hem zien in al Zijn heerlijkheid en majesteit”.

Het is goed dat we ons als christen deze vraag stellen denk ik. Verlangen wij als christenen naar de komst van Jezus? Ik kan wel huilen als ik me probeer voor te stellen hoe het moet zijn om alleen in een ziekenhuis te sterven, zonder familie of vrienden. Soms is het toch gewoon ‘klaar’ met alle ellende en dan wil ik dat het over gaat. Here Jezus, kom maar terug.

Opwekking 539 – Kom, Nu is de tijd

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: