5. VERDEELD KONINKRIJK, 10 STAMMEN EN 2 STAMMEN

verdeeld koninkrijk

Richteren

En de HEERE deed richters opstaan, die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. (Richteren 2:16 HSV)

Na de dood van Jozua moest er nog land worden veroverd door de Israëlieten. Juda moest voorop gaan in de strijd en overwint een paar belangrijke gebieden. De andere stammen lukt het niet om de steden en hun gebied te veroveren. De Kanaänieten blijven wonen in het land.

Koningen

De Israëlieten willen een koning, net als de volken om hen heen. De koningen van Israël zijn: koning Saul (1050-1010 voor Christus), koning David (1010-979 voor Christus) en koning Salomo (970-930 voor Christus).

Verdeeld koninkrijk

Na de dood van koning Salomo valt het koninkrijk Israël uiteen in twee koninkrijken. Het volk vraagt aan Rehabeam, de zoon van Salomo om hen minder hard te laten werken dan onder koning Salamo. Rehabeam weigert en 10 stammen willen hem niet meer als koning, Jerobeam wordt hun koning. Alleen de stammen Juda en Benjamin blijven onder de regering van Rehabeam. Er zijn dan twee koninkrijken:

Noordrijk

Het Noordrijk heeft 10 stammen en wordt dus ook wel het ‘Tienstammenrijk‘ genoemd of Israël. In 722 voor Christus gaan de inwoners van het Noordrijk in ballingschap naar Assyrië. Samaria is de hoofdstad van het Noordrijk.

Zuidrijk

Het Zuidrijk heeft 2 stammen, Juda en Benjamin. Het wordt ook wel het ‘Tweestammenrijk‘ of Juda genoemd. De inwoners van het Zuidrijk gaan in drie etappes in ballingschap in Babylonië. In 586 voor Christus wordt de hoofdstad van het Zuidrijk, Jeruzalem verwoest.

verdeeld koninkrijk

Andere landkaarten en geschiedenis van het Oude Testament

  1. ABRAHAM, VAN UR NAAR KANAÄN
  2. JAKOB EN JOZEF
  3. VAN EGYPTE NAAR HET LAND KANAÄN
  4. DE VERDELING EN VEROVERING VAN HET LAND KANAÄN
  5. VERDEELD KONINKRIJK, 10 STAMMEN EN 2 STAMMEN
  6. BALLINGSCHAP EN TERUGKEER NAAR JERUZALEM

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: