9 reacties

 1. wat erg opvalt is , dat ik nergens meer hoor over de Here Jezus. Vroeger gingen we de straat op en spraken we met mensen over het evangelie en wisten dat we weerstand konden verwachten… en als mensen echt geรฏnteresseerd waren dan werden zij geheel vrijblijvend uitgenodigd om een dienst mee te maken of naar de koffie bar voor jongeren… of we spraken af bij de persoon thuis en gingen we samen naar de gemeente… Ik had geen hulp van de Heilige Geest met een beeld , een tas ect , wij baden niet om genezing , wel vroegen we in gebed om hulp en dat die persoon ook de juiste artsen mocht ontmoeten of gingen des doods mee naar het ziekenhuis… Maar niet met allerlei trucjes en zo, dit vind ik misleiding en eng.

  1. Klopt, je hoort weinig over Jezus. De nadruk ligt op de wonderen, genezing, een ‘goddelijke ontmoeting’ enz. Maar dat is natuurlijk ook precies het probleem met de NAR.

 2. Zou het zo kunnen zijn dat wonderen gebruikt worden voor bekering? Waarom deed Jezus wonderen?

  1. De wonderen die Jezus deed, waren vaak om de mensen te laten zien Wie hij is. Johannes bijvoorbeeld, beschrijft de wonderen van Jezus met als doel te laten zien dat Jezus God is.
   Natuurlijk kwamen er mensen tot geloof in Jezus, door de wonderen die Hij deed. Maar velen zagen Zijn wonderen en geloofden niet in Hem of werden zelfs boos om de wonderen die Hij deed.
   Ook nu kan het gebeuren dat mensen tot geloof komen door een wonder dat ze zien gebeuren. Maar ik denk niet dat dit hรฉt middel is voor bekering.

 3. Ja door de wonderen heen zien wie Jezus is. Hรฉt middel hoeft het niet te zijn, wel een middel die God wilt gebruiken.

 4. natuurlijk doet God ook vandaag wonderen, maar dit is niet perse het uitgangs punt van het geloof. Geloof is een diep vertrouwen hebben in een almachtige God die wonderen tekenen doet. Maar we moeten ook oppassen met als maar alleen met wonderen bezig zijn , we kunnen ook zoals de bijbel het zegt , misleidt worden door de satan die komt als een engel des lichts , om te roven , te stelen en verdeeldheid te zaaien…. Wij moeten juist ons meer bezig houden met de Here Jezus en zijn relatie met ons , nee , niet wij en onze relatie, maar zijn relatie met ons….. Als wij Jezus Christus belijden als Heer dan word het een ander verhaal en dat weet satan en zijn demonen ook. Want toen de demonen Jezus zagen zeide zij tegen Hem , Doe ons geen Pijn, met andere woorden , deze demonen wisten heel goed dat Jezus God is en alleen God heeft macht en is bij macht om elke demon te pijnigen

 5. Ja mee eens. Leiden deze acties tot radicale bekering tot God door Jezus Christus (de Enige Weg tot de Vader). Het lijkt wel of โ€˜lichamelijke genezingโ€™ de weg tot bekering is in dit verhaal. Genas Jezus iedereen..? Dankjewel voor het delen van je onderzoek en conclusies.

 6. Kevin Dedmond legt uit in โ€˜The Ultimate Treasure Huntโ€™ dat het doel van een Treasure Hunt is om een persoon naar een bovennatuurlijke ontmoeting met God te leiden, door het ontvangen van een profetisch woord of genezing.Maar wat nu als die genezing niet echt of blijvend is, als het woord van kennis toch niet blijkt te kloppen? Uiteindelijk is bekering toch belangrijker dan lichamelijke genezing.

  Dus je houdt mensen iets voor waaruit hoop lijkt te klinken en vervolgens stuur je deze mensen met een kluitje het riet in, met andere woorden , de mensen worden voor de gek gehouden , of worden ervan beschuldigt dat er nog zonde is die zij niet beleden hebben , of er is niet zoiets van een erfelijke zonde of vloek waarvan je verlost moet worden en je dan pas genezing of profetische doorbraken zult ontvangen , en dit soort taal , en wat desillusie voor deze arme stumpers die hoopte op genezing van hun dodelijke ziekte , of hoopte op een glimp van de Here Jezus. Wat zijn dit voor praktijken, echt ik word hier echt boos om.
  zo heeft God het niet bedoeld…. Mensen gaan verloren voor eeuwig. Waarom vertellen we niet gewoon over de brede weg ( de wereld ) en de smalle weg ( de hemel ). Waarom mensen niet waarschuwen en vertellen dat er ook hoop is voor een ieder die gelooft dat Jezus Christus Heer is, waarom niet? New Age kent ook termen bovennatuurlijk , profetisch , genezing , maar die komen niet vanuit de Bron van het leven maar vanuit de bron van het verderf. Satan weet maar al te goed hoe hij ons mensen kan misleiden en doet lijken alsof het christelijk is al dat zogenaamde genezen , wonderen , profetisch en wat al niet meer…..
  wij hebben te maken met mensen die geestelijk verloren gaan , die geestelijk lijden om als maar te voldoen aan de wereld en zijn praktijken…. mensen willen miljoenen verdienen , reclames hebben maar een doel en dit is misleiden , alsof de miljoenen kanjer jouw gelukkig kan maken, maar die gelukzaligheid duurt maar kort en heeft na dit leven eeuwige consequentie’s namelijk het afgescheiden zijn van de Goddelijke liefde en genade…..waarom vertellen wij mensen niet , waarom niet !!!

Reacties worden z.s.m. geplaatst