BIJBEL(STUDIE)📜

TOEKOMST VOL VAN HOOP

hoop

Zingen

Als ik in de auto naar muziek luister zing ik vaak als vanzelf mee. Ik realiseer me dan dat ik het zingen mis. Het zingen met elkaar in de kerk, over en tot eer van God. “Zingen is twee keer bidden” zei mijn moeder vroeger weleens tegen me en de blik in haar ogen veranderde wanneer ze zong.

Een toekomst vol van hoop

Het zingen van dit lied over hoop bemoedigd mij. Mark Rutte spreekt tijdens persconferenties vaak over ‘het einde van de tunnel’ en dan vraag ik me altijd af hoe lang die corona-tunnel is. Maar gelukkig weten we dat het einde van alle moeilijkheden, van de zwartste nacht, van de langste tunnel, uiteindelijk goed zal zijn.

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Hoop

De afgelopen twee weken ben ik veel bezig geweest met het Bijbelboek Hebreeën waarin ‘hoop’ ook een van de thema’s is. Het eerste blogje met achtergrondinformatie over Hebreeën is al geplaatst hier. Er volgen er nog meer, maar ik wil nu deze teksten over hoop met je delen:

Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, [wij] die [bij Hem] de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor [ons] ligt, vast te houden. Deze [hoop] hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste [heiligdom], achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, [namelijk] Jezus, [Die] naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. (Hebreeën 6:17-20 HSV)

God kan niet liegen. Zijn belofte staat vast en dat is een aanmoediging voor ons om Zijn belofte van hoop vast te houden. Het gaat hier om onze persoonlijke geloofszekerheid en het vaste vertrouwen hierop. Dat is onze hoop, onze redding door Jezus Christus.
Het anker staat symbool voor vastheid, een anker ligt vast op de bodem van de zee. De hoop op God is een anker voor onze ziel. Het geeft rust dat onze toekomst vast ligt.

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, [en] een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebreeën 11: 1 HSV)

Martin Mans – Een toekomst vol van Hoop – Martinikerk Bolsward

Als orgelliefhebber moet ik deze versie van het lied toch ook even delen. Geniet ervan, als je net als ik van ’t orgel houdt 😉.

 

ps: ik schreef deze blog ook als antwoord op de ‘bemoedigingsmaand’ van Krullies Schrijfsels

3 thoughts on “TOEKOMST VOL VAN HOOP

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: