BIJBEL(STUDIE)📜

THEOLOGIE EN DE LIEFDE VOOR GOD

theologie

Wat is theologie?

Het woord theologie kan afgeleid worden van twee Griekse woorden:

  • theos (God)
  • logos (woord)

Theologie is dus het spreken of nadenken over God. Net zoals ‘biologie’ het wetenschappelijk spreken over het leven (bios) is.

Theologie niet belangrijk?

Soms hoor ik mensen praten over theologie alsof het een vies woord is. Onze persoonlijke beleving lijkt belangrijker te zijn, dan de waarheid en theologie wordt steeds minder belangrijk. We leren God kennen door Hem te ervaren, zegt men dan en niet door Bijbelkennis en theologie.

Geestelijk leven en theologie worden vervangen door leiding geven en management. Bijbelse prediking wordt vervangen door onderhoudende thematische voordrachten doorspekt met veel verhaaltjes en persoonlijke ervaring (Oscar Lohuis).

Denigrerende uitspraken over theologie, motiveerden mij onder andere om een Bijbelcursus te gaan volgen. Inmiddels ben ik bijna klaar met het 3e jaar van de ETS-Bijbelcursus en ik ben zo enthousiast dat ik u en jou wil aanmoedigen om ook een Bijbelcursus te gaan doen. Want je leert God beter kennen als je meer over Hem weet.

Meer Bijbelkennis > meer liefde voor God

Theologie en liefde voor God worden soms gezien als twee tegengestelde dingen. Ik denk dat ze juist bij elkaar horen. Hoe kun je zeggen dat je van God houdt, maar niet geïnteresseerd zijn in wat God belangrijk vindt? Dit kun je te weten komen door te lezen in de Bijbel, het Woord van God. Hoe meer we weten over God, hoe meer we onder de indruk zijn en van Hem zullen houden.

Het is juist theologie, die onze kennis van God verdiept en wanneer we meer kennis van God hebben, verdiept onze liefde voor God (Justin Peters)

Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgekomen – niet omdat ik dat kan zien, maar omdat ik daardoor ook al het andere kan zien (C.S. Lewis)

Pinksteren

Het is Pinksteren en dan lezen we Handelingen 1. Niet eerder is het mij opgevallen en misschien u en jou ook niet. Maar vóór dat Jezus de Trooster (Heilige Geest) beloofde, vroeg hij de discipelen om Zijn geboden/Zijn Woord in acht te nemen.

Als u Mij liefhebt, neem [dan] Mijn geboden in acht.
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid (Johannes 14:15-16 HSV)

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen (Johannes 14:23 HSV)

Nederland Zingt – Here Jezus om Uw woord

Literatuur

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: