LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

‘The Physics Of Heaven’

New Age

New Age

In de jaren ’80, toen New Age opkwam, was ik een tiener. Veel weet ik er niet meer van. Ik herinner me nog de horoscopen, ‘Yin en Yang’ en dat er volgens New Age meerdere wegen zijn tot geluk en alles goddelijk is. Op school en in de kerk werd verteld dat het occult was en we ons er beter afzijdig van konden houden. Omdat Jezus de enige weg tot God is, “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6 HSV). Op Christipedia heb ik een artikel gedownload met meer informatie over New Age: ‘De New Age Beweging’, geschreven door Prof. J.S. Malan.

Inmiddels ben ik geen tiener meer en zo simpel als het vroeger was, is het niet meer. Waar New Age vroeger gewoon fout was, lees ik nu in ‘The Fysics of Heaven’ dat New Age verschillende waarheden heeft die we als kerk bij hen moeten terughalen. Het boek is geschreven door Judy Franklin en Ellen Davys en er staan stukjes in van onder andere Bill en Beni Johnson.

The Physics Of Heaven – Exploring God’s Mysteries of Sound, Light, Energy, Vibrations and Quantum Physics

De fysica van de hemel – Onderzoek naar Gods mysteries van geluid, licht, energie, trillingen en kwantumfysica. Hier volgt een korte samenvatting van de meeste hoofdstukken en wat citaten:

Voorwoord door Kris Vallotton

Volgens Kris leest dit boek als een dagboek dat voortkwam uit de denktank van de Heilige Geest. Het boek is een voorproefje van de dingen die nog komen en onthullen volgens hem wat Paulus schreef “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, [namelijk] én Zijn eeuwige kracht én [Zijn] Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20 HSV).

Inleiding

Judy Franklin en Ellen Davys geloven dat God dingen in de wetenschappen onthult, vooral in de kwantumfysica, die direct verband kunnen houden met het spirituele rijk. En dat, wat de Heer hen heeft laten zien, de absolute waarheid is die ons zal helpen Gods koninkrijk naar deze aarde te brengen. De Heer is klaar om geluid, licht en energie op manieren waarvan we nooit hebben gedroomd.

De kracht van het Nulpuntsveld – Judy Franklin

Judy is administratief medewerker van Bill Johnson, en schreef ook het boek ‘Experiencing the Heavenly Realms’. Judy schrijft:

De hemel naar de aarde brengen is ons mandaat, en om dat te doen moeten we meer denken aan de hemel.

Ze gelooft dat geluid ons in staat zal stellen grotere werken te doen dan Jezus deed. Hoe meer ze studeerde, hoe meer ze ervan overtuigd raakte dat God zich voorbereidt om koninkrijksinzichten over geluid te onthullen; en als we deze inzichten en openbaringen zullen ontvangen en omarmen, zullen we uiteindelijk de kinderen van God worden waar de schepping op wacht.

Er staat in dit hoofdstuk veel over haar onderzoek naar kwamtumfysica. Ik vind dit niet heel boeiend. Als je in Google zoekt naar ‘kwantumfysica’ of ‘nulpuntsveld’ kom je uit bij allerlei vage New Age sites.

Het kostbare halen uit het waardeloze – Ellyn Davis

Ellyn Davis had de afgelopen 10 jaar de wens om de kloof tussen het christendom en de ontdekkingen van de kwantumfysica te overbruggen en om Gods waarheden verborgen in kwantummystiek en de New Age te ontdekken. “Als u wat kostbaar is, afscheidt van wat waardeloos is, zult u als Mijn mond zijn” (Jeremia 15:19 HSV). Deze tekst gebruikt Ellyn Davis als motivatie om ons te verdiepen in gebieden die we eerder als verboden beschouwden. Om het ‘kostbare’ uit het ‘waardeloze’ te halen en die waarheden beschikbaar te maken voor de kerk als geheel. Ze noemt het principe dat ‘wanneer je namaak ziet, betekent het dat echt bestaat’ en dat ‘een leugen alleen maar het bestaan van een waarheid bewijst’.

Trillen in harmonie met God – Bob Jones

Over Bob Jones staat in het boek dat hij bekend staat als een hedendaagse profeet met een grote liefde voor de Heer Jezus en zijn waarheid. God beloofde Bob dat hij zou het begin zien van een miljard zielen die het koninkrijk binnenkomen in een grote golf van de eindtijdoogst. Bob Jones zegt dat God zijn volk opnieuw begint te ‘ademen’ om ons voor te bereiden op een tweede Pinksterdag die ons ‘afstemt’ en ons in harmonie met God brengt.

Bob Jones heeft een bijzondere uitleg van de tekst “Ik zeide: Ik wil die palm beklimmen en zijn vruchtentrossen plukken. Mogen uw borsten als druiventrossen zijn, de geur van uw adem zij als appels” (Hooglied 7:8 NBG).

En nogmaals, ik geloof niet dat we de volheid van Pinksteren al hebben ontvangen. Als God iets ademt, ruikt het naar appels. Er staat in Lied van Solomon 7:8 “en Zijn adem ruikt naar appels.” Ik heb appels verschillende keren geroken tijdens vergaderingen. Dus ik geloof dat God zich klaarmaakt om op ons in te ademen – de “ruach”. En we moeten weten hoe zijn adem ruikt. Stop alles en laat die adem op je inwerken.

Onze geestelijke erfenis herstellen – Bill Johnson

Volgens Bill Johnson zijn er veel zalvingen, mantels, openbaringen en mysteries die niet zijn opgeëist, omdat de generatie die erin wandelde ze nooit heeft doorgegeven. Hij gelooft dat het voor ons mogelijk is om rijken van zalving te herstellen, rijken van inzicht, rijken van God die al tientallen jaren blijven liggen, simpelweg door ervoor te kiezen om ze terug te vorderen en voor toekomstige generaties te bestendigen.

Authentiek versus namaak – Jonathan Welton

Jonathan Welton leert dat wanneer er een vervalsing is, er zeker een authentiek is die we moeten vinden en terugvorderen.

De manier waarop God in kracht beweegt, lijkt veel op de New Age, en dit heeft veel christenen afgeschrikt om te bewegen in de gaven van de Heilige Geest. De waarheid is dat de gaven van de Heilige Geest op namaak lijken. De beste vervalsingen lijken op waarvan ze zijn nagemaakt. Omdat de namaak en de authentieke er altijd ongelooflijk op zullen lijken; de belangrijkste test is de oorsprong.

Ik heb in de hele Schrift minstens 75 voorbeelden gevonden van dingen die de New Age heeft nagemaakt, zoals het hebben van een geestelijke gids, trances, meditatie, aura’s, machtsobjecten, helderziendheid, helderhorendheid en meer. Deze behoren eigenlijk tot de kerk, maar ze zijn gestolen en slim herverpakt.

Engelachtige ontmoetingen – Cal Pierce

In dit hoofdstuk van het boek staat de ontmoeting beschreven van Cal Pierce met een engel. Cal vroeg de Heer om raad over de energiecrisis. Een engel stond voor hem en begon met hem over energie te praten en over het milieu. De engel liet hem een boekrol zien, met een waterauto. Een auto zonder motor, aandrijfas en versnelling.

Later ontmoette hij een man die in de hemel was bij God en die liet zien hoe vierdimensionale objecten met geluid konden worden geproduceerd.

Spirituele synesthesie – Larry Randolph

We moeten volgens Larry Randolph, God zien en ervaren met al onze spirituele, emotionele en fysieke zintuigen. Hoe meer onze zintuigen betrokken zijn bij het ontvangen uit de hemel, des te meer van God Geest we zullen behouden.

Misschien is het belangrijkste wat we kunnen doen om ons te positioneren voor het ‘nieuwe geluid’, beginnen met het terugwinnen van de waarheden die momenteel vastgehouden worden door vele ongelovigen. Veel New Agers zijn bijvoorbeeld al begonnen het fenomeen van synesthesie te verkennen en proberen wanhopig ‘af te stemmen’ op meerdere rijken van spirituele realiteit.

Larry schrijft ook dat hij vermoed dat velen bang zijn misleid te worden door dingen die ze misschien niet begrijpen. Dat klinkt bekend. Wanneer je vragen stelt bij bepaalde dingen, of het wel Bijbels (of van God) is, is het makkelijk om te zeggen dat je bang bent voor de Heilige Geest.

Kwantummystiek – Ellyn Davis

Bovendien geloven we dat hoe nauwer en toegewijd onze wandel met God is, hoe meer we de implicaties kunnen begrijpen en ervaren van wat het betekent om één met Hem te zijn zoals Jezus was. Wij geloven ook dat onze ervaringen van één zijn met Hem kan zelfs een manier van leven worden tot het punt dat we consequent in staat zullen zijn om de aard van de realiteit te veranderen met onze woorden, gedachten en intenties.

Sleutels tot het nemen van je kwantumsprong – David van Koevering

Je kunt een God qwiff zien of observeren (iets dat God je toont dat nog niet echt is in deze dimensie) en, door dat qwiff te observeren of te laten knallen, ervoor zorgen dat dat potentieel je realiteit wordt. Wordt voorzichtig met wat je ziet; je gaat het krijgen! Wees voorzichtig met wat je zegt; je zult dat ook krijgen!

Het schudden gaat door

Veel mannen en vrouwen van God hebben fysiek schudden en “vibreren” ervaren en helder licht gezien tijdens een diepe spirituele transformatie. Anderen hebben sensaties beschreven zoals elektrische schokken bij het ontmoeten van die van God’s aanwezigheid.

In dit hoofdstuk staan ervaringsverhalen van Bill Johnson, Beni Johnson, Cal Pierce, Ellyn Davis en anderen over het schudden of trillen van hun lichaam.

De klaroen-oproep – Beni Johnson

Volgens Beni Johnson geeft God een schril en helder geluid om nieuwe gebieden te betreden, waaronder die van de vibraties van de hemel:

We bevinden ons in een tijd waarin we het geluid van de hemel nodig hebben, waar onze gebeden één worden – een harmonieus geluid. Er is niets zoeter dan een paar goede harmonieën in een nummer. Terwijl onze gebeden de harmonie van de hemel oppakken, wijword een zoet geluid over ons land. Neem de tijd om alleen te zijn en luister en wacht tot Zijn geluid naar je geest komt. Terwijl je je aandacht opzettelijk verschuift, kun je fysiek voelen hoe Hij in je diepste wezen beweegt, je verandert en verschuift. De vibraties van de hemel zijn een krachtige levensveranderende substantie. Alles is mogelijk wanneer u aansluit.

Is New Age fout of moeten we de waarheden van New Age terughalen?

Het is een nogal een verschil. Is New Age fout en occult? Of moeten we inderdaad de waarheden van terughalen? Komen die waarheden echt uit de Bijbel? Als het niet uit de Bijbel komt, is het dan mogelijk de goede dingen uit New Age te halen? En in het verlende hiervan vraag ik me af, wat voor ‘goede dingen’ halen we uit de boeken, preken en cursussen van ‘Bethel’?

Hier zijn nog twee boekrecencies die ik vond op Internet van ‘Physics of Heaven’:

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

Een gedachte over “‘The Physics Of Heaven’”

%d bloggers liken dit: