Eén reactie

  1. Ik reageer door een toepasselijk gedeelte uit de Bijbel aan te halen: “Col 2:6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in Hem, Col 2:7 terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in Hem en bevestigd wordt in het geloof, zoals u is geleerd, daarin overvloeiend met dankzegging. Col 2:8 Kijkt u uit, dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van de wereld, en niet volgens Christus. Col 2:9 Want in Hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk, Col 2:10 en u bent voleindigd in Hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag.” (Telos-vertaling)

Reacties worden z.s.m. geplaatst