Tags: VIJFVOUDIGE BEDIENING

De vijfvoudige bediening is een vorm van leiderschap die in de NAR wordt geleerd en toegepast en ook in (hyper)charismatische kerken in ons land.

PROFETEN IN DE NEW APOSTOLIC REFORMATION

Apostel, profeet en de vijfvoudige bediening Om te begrijpen wat in de New Apostolic Reformation wordt bedoelt met de profeet is het handig om eerst iets te lezen over de vijfvoudige bediening. De vijfvoudige bediening is een leidersmodel gebaseerd op Efeze 4:11, waar we lezen over de apostel, profeet, evangelist, herder...

DE ‘APOSTEL’ IN DE NIEUWE APOSTOLISCHE REFORMATIE

Apostel In de Bijbel, in het Nieuwe Testament was een apostel iemand die het evangelie van Jezus Christus vertelde aan de mensen. Hij was ooggetuige van het leven van Jezus geweest, behalve Paulus, maar hij had een persoonlijke ontmoeting met Jezus gehad op weg naar Damascus. Pinkster- en charismatische kerken...

DE VIJFVOUDIGE BEDIENING

Vijf bestuursfuncties/bedieningen De vijfvoudige bediening is een vorm van leiderschap die vooral is gebaseerd op Efeze 4:11-13. Jezus gaf bij Zijn hemelvaart de kerk vijf bestuursfuncties: apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Deze vijf samen zijn bedoeld om de gemeente op te bouwen. En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen,...