VIJFVOUDIGE BEDIENING

De vijfvoudige bediening is een vorm van leiderschap die in de NAR wordt geleerd en toegepast en ook in (hyper)charismatische kerken in ons land.