Tags: VIER EVANGELIËN

Over het evangelie van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes

MARKUS📜

Indeling van het Markus-evangelie Het evangelie van Markus is te verdelen in twee gedeeltes: Jezus in Galilia (hoofdstuk 1-8) en Jezus op weg naar en in Jeruzalem (hoofdstuk 9-16). De belijdenis van Petrus en Jezus’ reactie daarop, vormt een omslagpunt (Markus 8:27-30). Voor die tijd onthult Jezus Zijn identiteit vooral...

ACHTERGRONDEN VAN HET MARKUS EVANGELIE📜

Wie is de schrijver? De naam van de schrijver wordt niet genoemd, maar al vroeg in de kerkgeschiedenis werd gezegd dat Markus de schrijver is. Hij wordt ook wel Johannes Markus genoemd. Markus is zijn Latijnse naam en Johannes zijn Hebreeuwse naam. Hij was geen discipel en ook geen ooggetuige...

4 EVANGELIËN: MATTHEÜS, MARKUS, LUKAS EN JOHANNES📜

Voortzetting en vervulling van het Oude Testament Deze en vorige maand behandelen we het evangelie van Markus bij de ETS. Maar ik wil eerst iets schrijven over de vier evangeliën. Het verhaal van het volk Israël stopt niet bij het Oude Testament. Het volk Israël wachtte nog steeds op een...

LUCAS 10-24📜

Lucas 10 – 24 Het tweede deel van het evangelie van Lucas gaat over de reis van Jezus op weg naar Jeruzalem en het lijden, sterven en hemelvaart van Jezus. Veel uit deze hoofdstukken komt alleen in Lucas voor, niet in het Matteüs- en Johannesevangelie. Toen de tijd naderde dat...

JOHANNES📜

Filmpje ‘The Bible Project’ Schrijver De schrijver verwijst naar zichzelf als ‘de discipel die Jezus liefhad’ en als ooggetuige. Er zijn meerdere teksten waaruit is af te leiden dat Johannes de schrijver is van dit evangelie: En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus liefhad, die...