VIER EVANGELIËN

Over het evangelie van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes

MARKUS

MARKUS

Indeling van het Markus-evangelie Het evangelie van Markus is te verdelen in twee gedeeltes: Jezus in Galilia (hoofdstuk 1-8) en Jezus op weg naar en in Jeruzalem (hoofdstuk 9-16). De…

LUCAS 10-24

LUCAS 10-24

Lucas 10 – 24 Het tweede deel van het evangelie van Lucas gaat over de reis van Jezus op weg naar Jeruzalem en het lijden, sterven en hemelvaart van Jezus….

JOHANNES EVANGELIE

JOHANNES EVANGELIE

Filmpje ‘The Bible Project’ Schrijver De schrijver verwijst naar zichzelf als ‘de discipel die Jezus liefhad’ en als ooggetuige. Er zijn meerdere teksten waaruit is af te leiden dat Johannes…