VERLEIDINGEN VAN DE DUIVEL

Strijd tegen de duivel Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke [machten] van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeze 6:11-12 HSV). Engelen zijn goede geesten, door God geschapen. Eén van die engelen (de duivel) keerde zich tegen God en een deel van de engelen ging met hem…