Psalm 91

Psalm 91

Zing de Psalmen In een vorige blog over de Psalmen schreef ik al dat ze tijdloos zijn en overal en altijd wel iets te zeggen hebben. De dichters van de Psalmen verwoorden alle menselijke gevoelens. Natuurlijk moeten we nieuwe liederen schrijven en zingen tot eer van God. Ook Paulus roept ons hiertoe op en Efeze 5:19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer (NBV) Grappig is wel dat voor het woord ‘jubelen’ letterlijk staat ‘psallontes’ en dat betekent…

Verschillende soorten PSALMEN

soorten psalmen

Soorten psalmen De Psalmen zijn op veel manieren in te delen. In de vorige blog over de Psalmen bijvoorbeeld liet ik zien dat de Psalmen eigenlijk vijf boeken zijn. Ze zijn ook in te delen op onderwerp, want ze zijn heel verschillend van karakter en inhoud. Er zijn Psalmen waarin tot God gesmeekt wordt en Psalmen die Hem loven. Psalmen die Hem smeken om vergeving of vragen om de vernietiging van vijanden. Gebeden voor de koning of het volk Israël. Psalmen die ingaan op de problemen van het leven en…

Bijbelboek PSALMEN

soorten psalmen

Herkenbare gevoelens Het boek van de Psalmen is waarschijnlijk het meest geliefde en bekende Bijbelboek voor veel christenen én Joden. Ze zijn tijdloos en hebben overal en altijd wel iets te zeggen. De dichters van de Psalmen verwoorden alle menselijke gevoelens. ‘Negatieve’ emoties zoals woede, frustratie, jaloezie, wanhoop, angst en afgunst. Maar ook ‘positieve’ emoties van blijdschap, hoop en vrede. Voor iedereen is dit herkenbaar. Naam De Hebreeuwse naam voor Psalmen is Tehilim wat betekent ‘lofliederen’. De Griekse naam voor dit boek is Psalmos of Psalmoi, wat betekent ‘liederen bij…

Poëzie in de Bijbel

soorten psalmen

Dichterlijke boeken in de Bijbel Een ander woord voor dichtkunst is poëzie en wordt veel gebruikt in het Oude Testament. Bij  de profeten vinden we wat poëzie. Bijvoorbeeld in Klaagliederen staat een verzameling qinah-gedichten. Dichterlijke boeken in de Bijbel zijn: Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Spreuken, Job en Prediker worden ook gerekend onder de wijsheidsliteratuur. Daarin gaat het niet om theoretische kennis, maar om inzicht in wat een goed leven is. De nadruk ligt op rechtvaardigheid en rechtschapenheid en op leven en dood. Poëzie  In de nieuwere bijbelvertalingen is de…

Psalm 23

Geen gebrek en geen gevaar te vrezen Vier jaar geleden deelde ik dit stukje van Ds. Poort over Psalm 23 in een blog. Het komt uit een boekje wat van mijn ouders is geweest. Ik had net mijn 6e en laatste chemokuur gehad en mijn vader was twee maanden daarvóór opeens overleden aan een zware hersenbloeding. “Ik heb geen gevaar te vrezen”. Die vrees, die mij verschrikt, die vrees voor ontbering ondergang, die vrees die mij doet dolen, zwerven, vluchten, die vrees “heb ik niet”, zegt deze psalmist. Niet meer……

600 Psalmverzen

Psalmbijbel

600 psalmverzen Het zijn echt rond de 600 psalmverzen, volgens mijn eenvoudige berekening. Op de basisschool leerde ik van mijn 4e tot 12e jaar elke week een nieuw psalmvers, wat we dan op maandag alleen moesten opzeggen. Van mijn 6e tot 12e zat ik op de zondagschool, waar we ook iedere week een (ander) psalmvers leerden. Een jaar heeft 52 weken – ongeveer 8 weken vakantie, dat zijn 44 weken x 8 basisschooljaren = 352 + 44 weken x 6 jaar zondagschooljaren = 264 psalmversjes. Bij elkaar zijn dat er…