EINDTIJD (3) – Profeten in het OT

Basiskennis Veel basiskennis, die ik leerde op de lagere school en de zondagsschool was een beetje weg. Ik kon het zeker niet uit mijn hoofd opnoemen. Zoals bijvoorbeeld de profeten van het Oude Testament en in welke tijd ze leefden. Toen ik bezig was met de tijdlijn van de Bijbel ontdekte ik ook weer dat ze profeteerden op verschillende tijden in de geschiedenis. De profeten in het Oude Testament zijn in te delen op de tijd waarin ze profeteerden: grondleggers klassieke profeten post-eschatologische profeten – aan het einde van en…

Profetie en de coronacrisis

Coronacrisis Het is al erg genoeg, de coronacrisis. Eigenlijk wil ik de waanzin die voorbijkomt van de NAR beweging negeren. Maar juist omdat het erg genoeg is, lijkt het mij goed om christenen bewust ervan te maken. Want het brengt weinig goeds en ook in Nederland worden we er door beïnvloed. ‘En velen zullen zij verleiden…’ En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden (Mattheüs 24:11 HSV) Dit document komt van de website ‘Bijbels perspectief’. Het is geschreven door Hans Frinsel en hij gaat in…

Het onderzoek van Holly Pivec naar de NAR

Holly Pivec Holly Pivec is onderzoeker van culten, sekten en nieuwe religieuze groepen, zoals de ‘Nieuw-Apostolische Reformatie’. Ze heeft een master in christelijke apologetiek aan de Biola University in Zuid-Californië. Al 15 jaar doet ze onderzoek naar de NAR (New Apostolic Reformation). Holly is níet tegen charismatische of Pinksterkerken en is ook geen cessationist! Wel is ze tegen hiërarchische systemen en hedendaagse apostelen met hun nieuwe openbaringen. ‘Spirit of Error’ De naam van de website is afgeleid van de tekst uit 1 Johannes 4:6: “Wij zijn uit God. Wie God…

Bijbelboeken 1 & 2 KONINGEN

Schrijver 1 en 2 Koningen waren oorspronkelijk één Bijbelboek. Ze beschrijven de geschiedenis van Israël vanaf de dood van koning David tot de ballingschap. De meeste Joden denken dat Jeremia het boek Koningen heeft geschreven: Bepaalde delen van Koningen zijn volledig identiek met de profetie van Jeremia. Zelfs de woordkeus is gelijk. Jeremia is een centrale figuur in het boek Koningen, maar wordt niet met name genoemd. Als schrijver kan hij zichzelf bewust op de achtergrond geplaatst hebben. God gaf Jeremia in zijn profetie de opdracht om over de geschiedenis…

Profetie in Nederland — MIRANDA KLAVER

  Onderzoek naar Profetie De Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit start in samenwerking met de Universiteit van Tilburg ‘Profetie in Nederland’, een groot onderzoek naar de betekenis van profetie voor Christenen in Nederland. De aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende belangstelling voor profetie onder individuele christenen en binnen diverse kerken. Profetie lijkt […] via Profetie in Nederland — MIRANDA KLAVER