Tags: PROFETIE

WAT BEDOELEN WE MET PROFETIE?

Profetie en eschatologie Aan het woord profetie of profeet worden verschillende betekenissen gegeven. In de Bijbel staan profetieën over de eindtijd. Dit worden ook eschatologische profetieën genoemd. Jesaja en Jeremia profeteren over de toekomst en het plan van God met de wereld. Op de website van Het Zoeklicht en Christenen...

JESAJA 9 – EN MEN NOEMT ZIJN NAAM….

Jesaja 8:23 tot en met 9:6 Jesaja 9:5 is net als Micha 5:1 een tekst die ik al vaak heb gehoord rond kerst. De laatste jaren sinds ik de ETS-Bijbelcursus volg ben ik bij zo’n bekende tekst nieuwsgierig naar de betekenis en de context. Daarom eerst een paar verzen vóór...

EINDTIJD (3) – Profeten in het OT

Basiskennis Veel basiskennis, die ik leerde op de lagere school en de zondagsschool was een beetje weg. Ik kon het zeker niet uit mijn hoofd opnoemen. Zoals bijvoorbeeld de profeten van het Oude Testament en in welke tijd ze leefden. Toen ik bezig was met de tijdlijn van de Bijbel...

Profetie en de coronacrisis

Coronacrisis Het is al erg genoeg, de coronacrisis. Eigenlijk wil ik de waanzin die voorbijkomt van de NAR beweging negeren. Maar juist omdat het erg genoeg is, lijkt het mij goed om christenen bewust ervan te maken. Want het brengt weinig goeds en ook in Nederland worden we er door...

Het onderzoek van Holly Pivec naar de NAR

Holly Pivec Holly Pivec is onderzoeker van culten, sekten en nieuwe religieuze groepen, zoals de ‘Nieuw-Apostolische Reformatie’. Ze heeft een master in christelijke apologetiek aan de Biola University in Zuid-Californië. Al 15 jaar doet ze onderzoek naar de NAR (New Apostolic Reformation). Holly is níet tegen charismatische of Pinksterkerken en...

1 & 2 KONINGEN📜

Schrijver 1 en 2 Koningen waren oorspronkelijk één Bijbelboek. Ze beschrijven de geschiedenis van Israël vanaf de dood van koning David tot de ballingschap. De meeste Joden denken dat Jeremia het boek Koningen heeft geschreven: Bepaalde delen van Koningen zijn volledig identiek met de profetie van Jeremia. Zelfs de woordkeus...

Profetie in Nederland — MIRANDA KLAVER

  Onderzoek naar Profetie De Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit start in samenwerking met de Universiteit van Tilburg ‘Profetie in Nederland’, een groot onderzoek naar de betekenis van profetie voor Christenen in Nederland. De aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende belangstelling voor profetie onder individuele christenen...