PROFETIE

1 & 2 KONINGEN

1 & 2 KONINGEN

Schrijver 1 en 2 Koningen waren oorspronkelijk één Bijbelboek. Ze beschrijven de geschiedenis van Israël vanaf de dood van koning David tot de ballingschap. De meeste Joden denken dat Jeremia…