HOSEA

HOSEA

Wie was Hosea? Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beëri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. (Hosea 1:1 HSV) Dit Bijbelboek is genoemd naar de auteur, Hosea. Zijn…

JESAJA 40-66

JESAJA 40-66

Troostboek In het eerste deel van Jesaja ligt de nadruk op oordeel. Het tweede deel gaat over de periode tijdens en ná de ballingschap van Juda. In dit tweede deel ligt de nadruk op troost en herstel. Er komt een nieuwe tijd, de ballingschap gaat voorbij. Het tweede deel van Jesaja wordt ook wel het…

JESAJA 1-39

JESAJA 1-39

Samenvatting hoofdstuk 1-39 Het was niet makkelijk om een samenvatting te maken van het eerste deel van Jesaja. Uiteindelijk heb ik de indeling van de HSV-Studiebijbel aangehouden en informatie uit diverse boeken gebruikt. Compleet is het niet natuurlijk. Misschien schrijf ik later nog eens over een bepaald hoofdstuk of onderwerp. Jesaja 1 t/m 5 –…

INDELING 📜 JESAJA

INDELING 📜 JESAJA

Structuur Jesaja is niet een makkelijk bijbelboek en het is lastig om een structuur te vinden. De verhalen staan niet in chronologisch volgorde en de profetieën gaan over een dichtbije en verre toekomst van de hele wereld. Tijd In mijn eerste blog over Jesaja schreef ik al dat het bijbelboek Jesaja ook wel de Bijbel in…

HOOGLIED

HOOGLIED

Lied der liederen Hooglied, van Salomo (Hooglied 1:1 NBV) De Hebreeuwse naam van dit Bijbelboek is ‘lied der liederen’. Het gaat om een heel bijzonder lied blijkt uit deze naam.  De uitdrukking is te vergelijken met ‘Koning der Koningen’ of ‘ijdelheid der ijdelheden’. Van Salomo? In de Hebreeuwse Bijbel staat: Het lied der liederen, welke…

PREDIKER

PREDIKER

Salomo De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem (Prediker 1:1 HSV) Het Hebreeuwse woord ‘Qohelet’ is een titel voor iemand die het volk leiding geeft of onderwijst en kan worden vertaalt met ‘Prediker’. Prediker was nakomeling van David, koning in Jeruzalem en volgens vers 12 koning over Israël. Daarom is het…

SPREUKEN

SPREUKEN

Schrijver De meeste Spreuken (3000) komen van Salomo. In hoofdstuk 1:1, 10:1 en 25:1 wordt hij genoemd als schrijver, maar ook staan er Spreuken van Agur (30:1) en Lemuël (31:1) in dit Bijbelboek. Wijsheid Spreuken zijn een vorm van dichtkunst, een vorm die makkelijk te onthouden is. Het boek Spreuken valt net als Job, Prediker…