Tags: OUDE TESTAMENT

JEREMIA & BARUCH📜

Baruch De profetieën van Jeremia zijn al opgeschreven in de tijd dat hij leefde. Baruch hielp hem daarbij. Hij schreef op wat Jeremia hem vertelde. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia al de woorden van de HEERE die Hij tot...

DE TIJD VAN JEREMIA📜

Inleiding De laatste twee lessen Oude Testament bij de ETS gingen over het Bijbelboek Jeremia. Ik heb zoveel nieuwe dingen gehoord en gelezen. Dat past niet in één blog, dus het worden er meer. Dit is de eerste en gaat over de tijd van Jeremia. Na bijna 4 jaar ETS...

NAHUM 📜

Vervolg op Jona Het bijbelboek Nahum is eigenlijk een vervolg op het bijbelboek Jona. In 770 voor Christus werd Jona als profeet naar Ninevé gestuurd om de mensen te waarschuwen voor het oordeel van God en 150 jaar later sprak Nahum tot hen dat de stad vernietigd zou worden. In de tijd...

JONA📜

Ninevé/Assyrië Om het bijbelboek Jona beter te begrijpen helpt het om eerst iets te weten te komen over de stad waar hij naartoe moest. Assur en Ninevé waren de belangrijkste steden van Assyrië. Het Assyrische rijk begon als een klein land in 1354 voor Christus, maar werd steeds groter. Het...

OBADJA📜

Kortste bijbelboek Het boek Obadja is het kortste boek uit het Oude Testament, zijn maar 21 verzen. Daarom plaats ik deze keer het hele bijbelboek, zodat je makkelijk de Bijbelteksten kunt meelezen, met wat ik schrijf. Obadja 📜 HSV Vers 1 Het visioen van Obadja. Zo zegt de Heere HEERE...

HEBREEËN, WEG MET HET OUDE TESTAMENT?📜

Oude Testament⟺Nieuwe Testament Het Oude Testament en het Nieuwe Testament lijken wel twee uitersten of twee hele verschillende Bijbels. Misschien heb je de volgende uitspraken of iets wat daarop lijkt weleens gehoord: Het Oude Testament gaat over een strenge God en het nieuwe Testament over een liefdevolle Jezus Al die...

MICHA📜

Auteur De profeet Micha komt uit Mosereth, ook wel Moseret-Gath genoemd, een dorp ongeveer 40 km ten zuidwesten van Jeruzalem, in de Sefalavlakte. Nadat hij als profeet is geroepen ging hij wonen in Jeruzalem. Hij profeteerde tussen 735 en 710 voor Christus, in de tijd van koning Jotham, Achaz en...

AMOS📜

Auteur De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving. (Amos 1:1 HSV) Ik...

JOËL📜

  Auteur en datering Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Joël, de zoon van Pethuel. (Joël 1:1 HSV) We weten weinig van de profeet Joël, alleen de naam van zijn vader, Pethuel. Zijn naam betekent de Heer (Jahweh) is God. De naam van zijn vader, Pethuel betekent...

HOSEA📜

Wie was Hosea? Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beëri, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz, Hizkia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. (Hosea 1:1 HSV) Dit Bijbelboek is genoemd...