Bijbelboek HOOGLIED

Hooglied

Lied der liederen Hooglied, van Salomo (Hooglied 1:1 NBV) De Hebreeuwse naam van dit Bijbelboek is ‘lied der liederen’. Het gaat om een heel bijzonder lied blijkt uit deze naam.  De uitdrukking is te vergelijken met ‘Koning der Koningen’ of ‘ijdelheid der ijdelheden’. Van Salomo? In de Hebreeuwse Bijbel staat: Het lied der liederen, welke is ‘le shlomo’. ‘Le’ kan betekenen: ‘van’, ‘door’, ‘aan’, ‘over’, ‘volgens’, ‘betreffende’ of ‘naar analogie van’. Lang is gedacht dat Salomo de schrijver is, maar dit hoeft dus niet zo te zijn. Je kunt je…

Lees verder

Bijbelboek PREDIKER

prediker

Salomo De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem (Prediker 1:1 HSV) Het Hebreeuwse woord ‘Qohelet’ is een titel voor iemand die het volk leiding geeft of onderwijst en kan worden vertaalt met ‘Prediker’. Prediker was nakomeling van David, koning in Jeruzalem en volgens vers 12 koning over Israël. Daarom is het waarschijnlijk Salomo die dit Bijbeboek schreef, al staat zijn naam niet in het boek. Salomo was veertig jaar koning over Israël en stond bekend om zijn wijsheid en rijkdom. Hij was al oud toen hij…

Lees verder

Bijbelboek SPREUKEN

prediker

Schrijver De meeste Spreuken (3000) komen van Salomo. In hoofdstuk 1:1, 10:1 en 25:1 wordt hij genoemd als schrijver, maar ook staan er Spreuken van Agur (30:1) en Lemuël (31:1) in dit Bijbelboek. Wijsheid Spreuken zijn een vorm van dichtkunst, een vorm die makkelijk te onthouden is. Het boek Spreuken valt net als Job, Prediker en een paar Psalmen onder de wijsheidsliteratuur van het Oude Testament. Er zijn overeenkomsten met filosofische wijsheid, maar Bijbelse wijsheid is praktischer en wordt gekoppeld aan Gods wet en ontzag voor God. Spreuk Het eerste…

Lees verder

Verschillende soorten PSALMEN

soorten psalmen

Soorten psalmen De Psalmen zijn op veel manieren in te delen. In de vorige blog over de Psalmen bijvoorbeeld liet ik zien dat de Psalmen eigenlijk vijf boeken zijn. Ze zijn ook in te delen op onderwerp, want ze zijn heel verschillend van karakter en inhoud. Er zijn Psalmen waarin tot God gesmeekt wordt en Psalmen die Hem loven. Psalmen die Hem smeken om vergeving of vragen om de vernietiging van vijanden. Gebeden voor de koning of het volk Israël. Psalmen die ingaan op de problemen van het leven en…

Lees verder

Bijbelboek PSALMEN

soorten psalmen

Herkenbare gevoelens Het boek van de Psalmen is waarschijnlijk het meest geliefde en bekende Bijbelboek voor veel christenen én Joden. Ze zijn tijdloos en hebben overal en altijd wel iets te zeggen. De dichters van de Psalmen verwoorden alle menselijke gevoelens. ‘Negatieve’ emoties zoals woede, frustratie, jaloezie, wanhoop, angst en afgunst. Maar ook ‘positieve’ emoties van blijdschap, hoop en vrede. Voor iedereen is dit herkenbaar. Naam De Hebreeuwse naam voor Psalmen is Tehilim wat betekent ‘lofliederen’. De Griekse naam voor dit boek is Psalmos of Psalmoi, wat betekent ‘liederen bij…

Lees verder

Poëzie in de Bijbel

soorten psalmen

Dichterlijke boeken in de Bijbel Een ander woord voor dichtkunst is poëzie en wordt veel gebruikt in het Oude Testament. Bij  de profeten vinden we wat poëzie. Bijvoorbeeld in Klaagliederen staat een verzameling qinah-gedichten. Dichterlijke boeken in de Bijbel zijn: Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Spreuken, Job en Prediker worden ook gerekend onder de wijsheidsliteratuur. Daarin gaat het niet om theoretische kennis, maar om inzicht in wat een goed leven is. De nadruk ligt op rechtvaardigheid en rechtschapenheid en op leven en dood. Poëzie  In de nieuwere bijbelvertalingen is de…

Lees verder

Bijbelboek JOB

Job

Schrijver en tijd van ontstaan Het is niet bekend wie de schrijver is van het boek Job. Er wordt verschillend gedacht over de tijd van ontstaan van het boek. Het kan geweest zijn in de tijd van Mozes tot de tijd van Ezra. Veel details uit het boek passen in de tijd van Abraham: Zijn rijkdom wordt afgemeten in vee. Job bereikt een zeer hoge leeftijd, hij werd minstens 200 jaar oud. Dit wijst op de tijd van Terach en Abraham. Hij treedt op als priester, die kwamen in latere…

Lees verder