OUDE TESTAMENT

KLAAGLIEDEREN

KLAAGLIEDEREN

Naam van het boek In de Griekse vertaling van het Oude Testament is dit boek Tranen genoemd. In de Hebreeuwse Bijbel Hoe?! (‘êkâ). Dit is het eerste woord in het…

JEREMIA & BARUCH

JEREMIA & BARUCH

Baruch De profetieën van Jeremia zijn al opgeschreven in de tijd dat hij leefde. Baruch hielp hem daarbij. Hij schreef op wat Jeremia hem vertelde. Toen riep Jeremia Baruch, de…

DE TIJD VAN JEREMIA

DE TIJD VAN JEREMIA

Inleiding De laatste twee lessen Oude Testament bij de ETS gingen over het Bijbelboek Jeremia. Ik heb zoveel nieuwe dingen gehoord en gelezen. Dat past niet in één blog, dus…

NAHUM 📜

NAHUM 📜

Vervolg op Jona Het bijbelboek Nahum is eigenlijk een vervolg op het bijbelboek Jona. In 770 voor Christus werd Jona als profeet naar Ninevé gestuurd om de mensen te waarschuwen voor het…

JONA📜

JONA📜

Ninevé/Assyrië Om het bijbelboek Jona beter te begrijpen helpt het om eerst iets te weten te komen over de stad waar hij naartoe moest. Assur en Ninevé waren de belangrijkste…

OBADJA📜

OBADJA📜

Kortste bijbelboek Het boek Obadja is het kortste boek uit het Oude Testament, zijn maar 21 verzen. Daarom plaats ik deze keer het hele bijbelboek, zodat je makkelijk de Bijbelteksten…

MICHA

MICHA

Auteur De profeet Micha komt uit Mosereth, ook wel Moseret-Gath genoemd, een dorp ongeveer 40 km ten zuidwesten van Jeruzalem, in de Sefalavlakte. Nadat hij als profeet is geroepen ging…

AMOS

AMOS

Auteur De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de…

JOËL

JOËL

  Auteur en datering Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Joël, de zoon van Pethuel. (Joël 1:1 HSV) We weten weinig van de profeet Joël, alleen de…