FILEMON

FILEMON

Filemon en zijn slaaf Onesimus De brief aan Filemon is de kortste brief van Paulus in de Bijbel, het is maar één hoofdstuk. Het is de meest persoonlijke brief in het Nieuwe Testament. Hij gaat over Onesimus, de slaaf van Filemon. Hij is bij hem weggelopen en vluchtte naar Rome. Daar is hij Paulus tegengekomen,…

TITUS

TITUS

Over Titus Paulus noemt Titus in verschillende brieven en schrijft over hem: [mijn] oprechte zoon overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof (Titus 1:3) mijn broeder (2 Korinthe 2:12) mijn metgezel en medearbeider (2 Korinthe 8:23) die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was (Galaten 2:3) Maar God, Die de…

2 TIMOTHEÜS

2 TIMOTHEÜS

Laatste brief van Paulus Deze tweede brief aan Timotheüs schreef Paulus vanuit de gevangenis in Rome, waar hij wacht op zijn dood. Hij denkt dag en nacht aan Timotheüs, wil hem bemoedigen en verlangt ernaar hem te zien. Hij vraagt hem te bezoeken voordat het winter wordt. De brief wordt ook wel het geestelijk testament…

1 TIMOTHEÜS

1 TIMOTHEÜS

Efeze De twee brieven van Paulus kreeg Timotheüs toen hij in Efeze was. Paulus is tijdens zijn tweede en derde reis in Efeze geweest en kende de gemeente. Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22): Antiochië → (Syrië, Cilicië) → Derbe → Lystra ( Frygië, Galatië)  → Troas (Mysië) → Samothrace  → Neapolis →…

MARKUS

MARKUS

Indeling van het Markus-evangelie Het evangelie van Markus is te verdelen in twee gedeeltes: Jezus in Galilia (hoofdstuk 1-8) en Jezus op weg naar en in Jeruzalem (hoofdstuk 9-16). De belijdenis van Petrus en Jezus’ reactie daarop, vormt een omslagpunt (Markus 8:27-30). Voor die tijd onthult Jezus Zijn identiteit vooral door wat Hij doet, maar…

FILIPPENZEN

FILIPPENZEN

Handelingen 16:11-40 Voor dat je de brief van Paulus aan de Filippenzen leest, is het handig om eerst Handelingen 16:11-40 te lezen. Daar lees je de achtergrond van de brief. De stad Filippi De stad Filippi lag in het Noorden van Griekenland. In 31 v. Chr. werd de stad een Romeinse kolonie. De regering en…

GALATEN

GALATEN

Inleiding Veel van wat Paulus later in de Romeinenbrief schrijft, vinden we ook al in de Galatenbrief. Het gaat in beide brieven om ‘Wet of genade’. Thema’s in de brief zijn: het apostelschap van Paulus, de rol van de wet, en de rol van de Heilige Geest. Er valt weer veel meer over te schrijven,…