Handelingen 13-28 BIJBEL(STUDIE) 📖 

Bijbelboek HANDELINGEN 13 tot 28 – De zendingsreizen van Paulus

Handelingen 13-24 Dit is het vervolg op Handelingen 1-12. Vanaf hoofdstuk 13 schrijft Lucas weer veel over Petrus en over Paulus en zijn zendingsreizen. Theologie in Handelingen We moeten onze theologie nooit alléén baseren op het boek Handelingen, maar op het héle Nieuwe Testament. Het boek Handelingen is geschreven als een verhaal, ook wel narratief genoemd. Het beschrijft iets, dat is niet hetzelfde als iets vóórschrijven. Niet alles wat in Handelingen beschreven wordt, moet in deze tijd precies zo gaan. In de beschrijving van de gemeenschap van gelovigen vinden we…

Lees verder
Handelingen 13-28 BIJBEL(STUDIE) 📖 KERK ⛪️ 

De vergadering in Jeruzalem – HANDELINGEN 15:1-35

Handelingen 15:1-35 In Handelingen 15:1-35 wordt de vergadering in Jeruzalem beschreven die in 48 of 49 na Chr. werd gehouden. Indeling volgens de HSV-Studiebijbel: Aanhangers van de besnijdenis hebben kritiek op de zending onder de heidenen 15:1-5 Petrus verdedigt Paulus 15:6-11 Paulus en Barnabas aan het woord 15:12 Jakobus stelt een oplossing voor 15:13-21 Een brief naar Antiochië 15:22-35 De boodschap van het evangelie ook voor de heidenen Paulus ging in iedere stad eerst naar de Joden in de synagoge. Als de Joden zich tegen de boodschap van Paulus keerden,…

Lees verder
Handelingen 1-12 BIJBEL(STUDIE) 📖 

Bijbelboek HANDELINGEN 1-12

Handelingen van ? Over wiens handelingen gaat het in dit Bijbelboek: Handelingen van de Apostelen: er worden maar een paar apostelen genoemd. Jezus: Lucas schrijft over alles wat Jezus deed en onderwees. De naam van Jezus wordt 40x genoemd in de eerste 13 hoofdstukken. De Heilige Geest: in het hele boek Handelingen komt de naam van de Heilige Geest 70x voor. Door de kracht van de Heilige Geest getuigden de discipelen op de Pinksterdag. Er is een nog belangrijker Persoon, die 100x genoemd wordt in Handelingen, namelijk God Zelf. De…

Lees verder
Lucas BIJBEL(STUDIE) 📖 

Bijbelboek LUCAS 10-24

Lucas 10 – 24 Het tweede deel van het evangelie van Lucas gaat over de reis van Jezus op weg naar Jeruzalem en het lijden, sterven en hemelvaart van Jezus. Veel uit deze hoofdstukken komt alleen in Lucas voor, niet in het Matteüs- en Johannesevangelie. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem (Lucas 9:51 NBG). De omkering door Jezus’ komst Lucas legt de nadruk op de omkering in de wereld door de komst van Jezus. Jezus heeft aandacht voor…

Lees verder
Lucas BIJBEL(STUDIE) 📖 

Bijbelboek LUCAS 1 t/m 9

Schrijver van het Lucas-evangelie Lucas was arts van beroep en schreef het Evangelie en het boek Handelingen. Handelingen is het vervolg op het Evangelie. Lucas was geen ooggetuige van het leven, de dood en opstanding van Jezus, maar heeft alle gebeurtenissen heel goed onderzocht. Er staan opvallend veel historische en geografische feiten in het Evangelie. Lucas was een reisgenoot van Paulus. Ze hebben elkaar ontmoet in Antiochië en waarschijnlijk heeft Lucas gezien hoe Paulus is onthoofd. Hij was de enige schrijver van een Bijbelboek met een heidense achtergrond. Het is…

Lees verder
Missie van Paulus & 2 KORINTHE BIJBEL(STUDIE) 📖 

Missie van Paulus & 2 KORINTHE

2 Korinthe, filmpje ‘The Bible Project’ Schrijver en achtergrond Paulus schreef deze brief aan Korinthe, vanuit Macedonië, die ook bedoeld was voor alle christenen in heel Achaje. De gemeente in Korinthe heeft hem veel zorgen bezorgd en hij schreef hen vier keer. Deze brief schreef hij na de 1e brief en waarschijnlijk is daartussen nog een brief gestuurd, na een teleurstellend bezoek aan de gemeente in Korinthe. Deze brief schreef hij nadat hij weer goede berichten had gehad over de gemeente, via Titus. Hij schreef de brief waarschijnlijk niet in…

Lees verder
1 KORINTHE BIJBEL(STUDIE) 📖 

1 KORINTHE & de leefwereld van Paulus

1 Korinthe, filmpje ‘The Bible Project’ Schrijver en achtergrond van de brief Paulus schreef waarschijnlijk vier brieven aan de gemeente in Korinthe. Vóór 1 Korinthe schreef hij een andere brief, tussen 1 en 2 Korinthe schreef hij de (tranen)brief. 1 Korinthe schreef hij vanuit Efeze, waar hij langere tijd verbleef, waarschijnlijk in het jaar 54 of 55. In de Bijbel staan 13 brieven van Paulus, aan verschillende gemeenten en die vullen bijna een kwart van het Nieuwe Testament. Korinthe was in de tijd van Paulus een belangrijke, grote havenstad in…

Lees verder