Tags: NIEUWE TESTAMENT

JAKOBUS📜

Wat weten we over Jakobus? Er zijn vijf personen in het Nieuwe Testament met de naam Jakobus. Waarschijnlijk is de schrijver van dit boek, Jakobus, de (half)broer van Jezus. Jakobus geloofde niet in zijn broer Jezus Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem. (Johannes 7:5 HSV) Na Zijn opstanding...

HEBREEËN, WEG MET HET OUDE TESTAMENT?📜

Oude Testament⟺Nieuwe Testament Het Oude Testament en het Nieuwe Testament lijken wel twee uitersten of twee hele verschillende Bijbels. Misschien heb je de volgende uitspraken of iets wat daarop lijkt weleens gehoord: Het Oude Testament gaat over een strenge God en het nieuwe Testament over een liefdevolle Jezus Al die...

HEBREEËN 11-13📜

Indeling Hebreeën Hoofdstuk 1-7 gaat over de verhevenheid van Christus. Hoofdstuk 8-10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. Dit keer schrijf ik over de laatste drie hoofdstukken. Die zijn praktischer en gaan over het leven als volgeling van Jezus. En de geloofsgetuigen uit het Oude Testament komen...

HEBREEËN 8-10📜

Indeling Hoofdstuk 1 – 7 gaat over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. De priesterdienst moest steeds herhaald worden en was niet volmaakt, maar het offer...

HEBREEËN 1-7📜

Indeling Hebreeën In deze blog heb ik geprobeerd een samenvatting te maken van hoofdstuk 1 – 7 van Hebreeën. Het gaat in deze hoofdstukken over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid...

ACHTERGROND VAN HET BIJBELBOEK HEBREEËN📜

Brief of preek de Hebreeën Hebreeën wordt soms het vijfde evangelie genoemd. De eerste vier evangeliën gaan over het werk van Jezus op aarde en Hebreeën over het werk van Jezus in de hemel. ‘Handboek bij de Bijbel’ noemt Hebreeën: een aanvulling van de brief van Paulus aan de Romeinen...

FILEMON📜

Filemon en zijn slaaf Onesimus De brief aan Filemon is de kortste brief van Paulus in de Bijbel, het is maar één hoofdstuk. Het is de meest persoonlijke brief in het Nieuwe Testament. Hij gaat over Onesimus, de slaaf van Filemon. Hij is bij hem weggelopen en vluchtte naar Rome....

TITUS📜

Over Titus Paulus noemt Titus in verschillende brieven en schrijft over hem: [mijn] oprechte zoon overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof (Titus 1:3) mijn broeder (2 Korinthe 2:12) mijn metgezel en medearbeider (2 Korinthe 8:23) die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was (Galaten...

2 TIMOTHEÜS📜

Laatste brief van Paulus Deze tweede brief aan Timotheüs schreef Paulus vanuit de gevangenis in Rome, waar hij wacht op zijn dood. Hij denkt dag en nacht aan Timotheüs, wil hem bemoedigen en verlangt ernaar hem te zien. Hij vraagt hem te bezoeken voordat het winter wordt. De brief wordt...

1 TIMOTHEÜS📜

Efeze De twee brieven van Paulus kreeg Timotheüs toen hij in Efeze was. Paulus is tijdens zijn tweede en derde reis in Efeze geweest en kende de gemeente. Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22): Antiochië → (Syrië, Cilicië) → Derbe → Lystra ( Frygië, Galatië)  → Troas (Mysië)...