NIEUWE TESTAMENT

3E BRIEF VAN JOHANNES

3E BRIEF VAN JOHANNES

Schrijver en ontvanger Vers 1 De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb. Ook deze brief is geschreven door de apostel Johannes. Alle brieven van Johannes zijn…

2E BRIEF VAN JOHANNES

2E BRIEF VAN JOHANNES

Schrijver van de brief Vers 1 De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die…

APOSTEL & DISCIPEL JOHANNES

APOSTEL & DISCIPEL JOHANNES

Voordat ik een blog schrijf over de brieven van Johannes, wil ik meer weten over de schrijver. Na bijna 4 jaar ETS-Bijbelcursus vind ik dit steeds interessanter. Als je meer…

DE BRIEF VAN JUDAS

DE BRIEF VAN JUDAS

De brief van Judas Het is de kortste brief in de Bijbel. De brief is geschreven door Judas, een broer van Jakobus en Jezus. Het is een onbekende brief, maar…

2 PETRUS

2 PETRUS

Wie schreef de brief en wanneer Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van…

1 PETRUS

1 PETRUS

Dóór wie, áán wie en wanneer geschreven? Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, (1 Petrus 1:1 HSV)…

JAKOBUS

JAKOBUS

Wat weten we over Jakobus? Er zijn vijf personen in het Nieuwe Testament met de naam Jakobus. Waarschijnlijk is de schrijver van dit boek, Jakobus, de (half)broer van Jezus. Jakobus…

HEBREEËN 11-13📜

HEBREEËN 11-13📜

Indeling Hebreeën Hoofdstuk 1-7 gaat over de verhevenheid van Christus. Hoofdstuk 8-10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. Dit keer schrijf ik over de laatste drie hoofdstukken….

HEBREEËN 8-10📜

HEBREEËN 8-10📜

Indeling Hoofdstuk 1 – 7 gaat over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over…