Vertrouwen

‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’ Er klinkt soms kritiek op het lied ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’. Het is te makkelijk, te afwachtend en te weinig actief. We moeten niet stilzitten, maar hard werken aan het koninkrijk. Maar weet je dat wachten op God helemaal geen ‘stilzitten’ is? En het is al zeker geen gemakzucht. Vertrouwen op God, helemaal aan Hém toevertrouwen, is lastig. Het is dus juist hard werken! Maar Hij belooft dat alles nieuw zal worden. Hij is het waard om te wachten! Wacht…

Het onderzoek van Holly Pivec naar de NAR

Holly Pivec Holly Pivec is onderzoeker van culten, sekten en nieuwe religieuze groepen, zoals de ‘Nieuw-Apostolische Reformatie’. Ze heeft een master in christelijke apologetiek aan de Biola University in Zuid-Californië. Al 15 jaar doet ze onderzoek naar de NAR (New Apostolic Reformation). Holly is níet tegen charismatische of Pinksterkerken en is ook geen cessationist! Wel is ze tegen hiërarchische systemen en hedendaagse apostelen met hun nieuwe openbaringen. ‘Spirit of Error’ De naam van de website is afgeleid van de tekst uit 1 Johannes 4:6: “Wij zijn uit God. Wie God…

Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag of dodenzondag Het is vandaag ‘eeuwigheidszondag’, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In veel kerken worden namen van mensen die het afgelopen jaar zijn overleden genoemd. Een ouder woord voor ‘eeuwigheidszondag’ is ‘dodenzondag’. Dat vind ik niet zo’n mooi woord. ‘Eeuwigheidszondag’ past beter, want een christen gaat niet dood, maar leeft voor eeuwig. Oude liederen Afgelopen zondag was ‘eeuwigheidszondag’ het thema van de liederen die we zongen tijdens de zondagavondzang in onze woonplaats. Veel oude liederen doen mij denken aan mijn ouders, die zijn overleden. De kerk waar…

Liedjes zingen

(Kinder)koor Mijn stem is niet de mooiste van ons vieren, maar we hielden allemaal van zingen bij ons thuis. Ik zat op het kinderkoor van de kerk en mijn ouders en mijn zus zaten ook op een zangkoor. Het is bij mij gestopt na het kinderkoor, maar samen zingen doe ik nog steeds graag. De muziek op het kinderkoor van de Gereformeerde Gemeente was uiteraard best ingetogen, maar ik herinner me nog wel dat ik het fijn vond. Het lied ‘Bartimeüs, blind geboren, vol geloof gelijk een vaste rots. Kan…

600 Psalmverzen

600 psalmverzen Het zijn echt rond de 600 psalmverzen, volgens mijn eenvoudige berekening. Op de basisschool leerde ik van mijn 4e tot 12e jaar elke week een nieuw psalmvers, wat we dan op maandag alleen moesten opzeggen. Van mijn 6e tot 12e zat ik op de zondagschool, waar we ook iedere week een (ander) psalmvers leerden. Een jaar heeft 52 weken – ongeveer 8 weken vakantie, dat zijn 44 weken x 8 basisschooljaren = 352 + 44 weken x 6 jaar zondagschooljaren = 264 psalmversjes. Bij elkaar zijn dat er…