Tags: KINGDOM NOW

Kingdom Now of Koninkrijk Nu. Leert dat de christelijke gemeente het Koninkrijk van God op aarde moeten vestigen. De hemel op aarde verwezenlijken. Pas dan kan de Here Jezus terugkomen. Een dwaalleer die ook binnen de New Apostolic Reformation wordt geleerd.

 

KINGDOM NOW & PRETERISME

Eindtijdvisies Vorig jaar begon ik wat te lezen over de eindtijd en ik vond (en nog steeds) best ingewikkeld. Af en toe schreef ik er iets over op deze website. In ‘Vier visies op Openbaring‘ schreef ik kort iets over de Historicistische visie, de Futuristische visie, de Preteristische visie en de Idealistische visie. Door het luisteren van een...

SAMENWERKEN MET GOD

Bill Johnson – Samenwerken met God Ik luister zelden of nooit een preek van Bill Johnson, maar de inleiding van deze preek op Facebook triggerde me. Zoals altijd weer het bekende ‘NAR’-thema, ook in deze preek. “We have been divinely created to see our prayers answered – that we would experience...

ZEVEN BERGEN STRATEGIE

Kingdom Now Al vaker schreef ik over de leer Kingdom Now leer. Zij ziet niet uit naar de wederkomst van Christus, maar leert dat de gemeente van Christus zelf ervoor moet zorgen dat het Koninkrijk van God op aarde komt. De praktische uitwerking hiervan is The Seven Mountain Mandate of ...

NAR-woordenlijst

NAR-leiders en NAR-volgers herkennen Deze NAR woordenlijst ‘A GLOSSARY OF NEW APOSTOLIC REFORMATION TERMINOLOGY’  kwam voorbij op Facebook. Ik hou van lijstjes, ze maken het overzichtelijk. Dit is een lijst van 84 veelgebruikte woorden of termen in de New Apostolic Reformation. Volgens de maker van deze woordenlijst herken je leiders...

Wat is dat toch met ‘Bethel’?

Supernatural of supercalifragilisticexpialidocious? In 2017, al meer dan tweeënhalf jaar geleden schreef ik een van de eerste blogs over Bill Johnson en BSSM. Ik maakte de vergelijking met Mary Poppins. De titel was ‘Supernatural of supercalifragilisticexpialidocious?’ en het riep nogal wat emoties op. Het was niet de meest inhoudelijke, informatieve...

KINGDOM NOW

Verwarring over de termen ‘NAR’ en ‘Kingdom Now’ In deze blog gaat het over Kingdom Now, maar eerst wil ik iets schrijven over de term New Apostolic Reformation (NAR). Regelmatig schrijf ik over de NAR. Veel christenen hebben hier nooit van gehoord. Dat is niet gek, want de NAR is...

‘Defining Deception’ – Misleidende, foute leerstellingen

Foute en misleidende leerstellingen van Bill Johnson In hoofdstuk 6 van ‘Defining Deception’ onderzoeken de schrijvers 5 leerstellingen van Bill Johnson, die ook de onderbouwing zijn van de muziek van Bethel Church en van de bovennatuurlijke wonderbeweging. Foute leerstelling # 1: Jij en ik zijn dezelfde als Jezus De basisfout in...