JOODSE en/of BIJBELSE FEESTEN

Van veel feesten die in de Bijbel staan en andere Joodse feesten/herdenkdagen kende ik niet goed. Ik heb ze in mijn (digitale) agenda gezet en zoek dan op wat de betekenis is.

POERIMFEEST

POERIMFEEST

Datum Het Poerimfeest wordt precies vier weken voor Pesach gevierd. Dit jaar van donderdagavond 25 februari vrijdagavond 26 februari. Bijbelboek Esther Het Poerimfeest heeft alles te maken het Bijbelboek Esther, waar…

CHANOEKA

CHANOEKA

Chanoeka en het kerstfeest Chanoeka wordt ook wel Feest van de tempelwijding of Lichtjesfeest genoemd. Dit jaar begint dit feest op donderdagavond 10 december. Omdat dit valt in dezelfde maand…

SJEMINI ATSÈRET & SIMCHAT TORAH

SJEMINI ATSÈRET & SIMCHAT TORAH

Afsluiting Soekot Sjemini Atsèret en Simchat Torah zijn twee afsluitende dagen van Soekot, het Loofhuttenfeest. De 8e dag is Sjemini Atsèret. Simchat Torah is de dag ná het Loofhuttenfeest, maar…

JOM KIPPOER

JOM KIPPOER

Jom Kippoer Vandaag is het Jom Kippoer, of Grote Verzoendag. De Grote Verzoendag begint op de avond van de negende dag en eindigt op de avond van de tiende dag…