Chanoeka

Chanoeka

Chanoeka en het kerstfeest Chanoeka wordt ook wel Feest van de tempelwijding of Lichtjesfeest genoemd. Dit jaar begint dit feest op donderdagavond 10 december. Omdat dit valt in dezelfde maand als het kerstfeest lijkt het…