De vergadering in Jeruzalem – HANDELINGEN 15:1-35

Handelingen 13-28

Handelingen 15:1-35 In Handelingen 15:1-35 wordt de vergadering in Jeruzalem beschreven die in 48 of 49 na Chr. werd gehouden. Indeling volgens de HSV-Studiebijbel: Aanhangers van de besnijdenis hebben kritiek op de zending onder de heidenen 15:1-5 Petrus verdedigt Paulus 15:6-11 Paulus en Barnabas aan het woord 15:12 Jakobus stelt een oplossing voor 15:13-21 Een brief naar Antiochië 15:22-35 De boodschap van het evangelie ook voor de heidenen Paulus ging in iedere stad eerst naar de Joden in de synagoge. Als de Joden zich tegen de boodschap van Paulus keerden,…

Lees verder

Bijbelboek HANDELINGEN 1-12

Handelingen 1-12

Handelingen van ? Over wiens handelingen gaat het in dit Bijbelboek: Handelingen van de Apostelen: er worden maar een paar apostelen genoemd. Jezus: Lucas schrijft over alles wat Jezus deed en onderwees. De naam van Jezus wordt 40x genoemd in de eerste 13 hoofdstukken. De Heilige Geest: in het hele boek Handelingen komt de naam van de Heilige Geest 70x voor. Door de kracht van de Heilige Geest getuigden de discipelen op de Pinksterdag. Er is een nog belangrijker Persoon, die 100x genoemd wordt in Handelingen, namelijk God Zelf. De…

Lees verder