BIJBEL(STUDIE)📜

GODHEID VAN JEZUS

Een van de grootste dwalingen binnen de New Apostolic Reformation.

dwaalleer
BIJBEL(STUDIE) 📜 KERK ⛪️ NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍

DWAALLEER BENOEMEN?

Niet oordelen (Kritische) vragen over de leer van de New Apostolic Reformation of BSSM, roepen vaak de reactie op dat we niet mogen oordelen. De vraag in deze blog is: Mogen we oordelen hierover en mogen we de leer van de NAR of BSSM, een dwaalleer noemen? Wat deed Jezus en wat schreven de apostelen […]

Lees verder
Abraham
BIJBEL(STUDIE) 📜

ABRAHAM GEZIEN?

Mijn man is 50 jaar geworden! Vandaag is mijn man 50 jaar geworden! Iets waar ik dankbaar voor ben. Hij zorgt al jaren zo goed voor mij en voor onze kinderen en ik hou van hem. Op zijn werk is een grote Abraham pop neergezet, leuk is dat! Ik houd het bij een vaandel, slingers […]

Lees verder
Filippenzen
BIJBEL(STUDIE) 📜

FILIPPENZEN

Handelingen 16:11-40 Voor dat je de brief van Paulus aan de Filippenzen leest, is het handig om eerst Handelingen 16:11-40 te lezen. Daar lees je de achtergrond van de brief. De stad Filippi De stad Filippi lag in het Noorden van Griekenland. In 31 v. Chr. werd de stad een Romeinse kolonie. De regering en […]

Lees verder
Johannes 5:19
BIJBEL(STUDIE) 📜 NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍

Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht?

Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht De tekst uit Johannes 5:19 wordt vaak gebruikt of misbruikt als bewijs dat wij mensen hetzelfde of nog meer kunnen dan Jezus, toen Hij op aarde was. De volgende twee uitspraken zijn van Bill Johnson, uit het boek ‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’. Veel van zijn volgers zeggen […]

Lees verder
ontledigd
NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍

“Maar Zichzelf ontledigd heeft door….aan de mensen gelijk te worden”

Filippenzen 2:5-7 “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.” […]

Lees verder
ontledigd
NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍

Tegenstrijdige uitspraken over de Godheid van Jezus

Uitspraken van Bill Johnson over de Godheid van Jezus Een van de grootste problemen met de theologie van Bill Johnson is dat hij leert dat Jezus niet goddelijk was tijdens Zijn bediening op aarde. Dit is de basis van de leer van Bill Johnson en anderen. Ik heb er al vaker over geschreven, maar het […]

Lees verder
wonder
NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍

‘Defining Deception’ – Misleidende, foute leerstellingen

Foute en misleidende leerstellingen van Bill Johnson In hoofdstuk 6 van ‘Defining Deception’ onderzoeken de schrijvers 5 leerstellingen van Bill Johnson, die ook de onderbouwing zijn van de muziek van Bethel Church en van de bovennatuurlijke wonderbeweging. Foute leerstelling # 1: Jij en ik zijn dezelfde als Jezus De basisfout in Johnson’s theologie is de verwarring […]

Lees verder
NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍

Jezus, mens of God? (2)

De wonderen van Jezus Volgens de Bijbel lieten de wonderen en tekenen die Jezus deed zien dat Hij de beloofde Messias was. Ditzelfde gold voor de boodschap die de apostelen brachten. De wonderen en tekenen onderstreepte de waarheid van het evangelie. Volgens Bill Johnson is het een model voor gelovigen om te volgen en zo […]

Lees verder
NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍

Jezus, mens of God?

Arius Arius is een vierde-eeuwse presbyter uit Alexandrië (Egypte). Hij is vooral bekend geworden vanwege zijn theologische opvattingen, die botsten met die van zijn aartsbisschop, Alexander van Alexandrië. Arius leerde dat Jezus Christus ondergeschikt is aan God de Vader. Arius had een sterk transcendent godsbeeld, met een grote nadruk op de eenheid en de onkenbaarheid […]

Lees verder