Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht?

Johannes 5:19

Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht De tekst uit Johannes 5:19 wordt vaak gebruikt of misbruikt als bewijs dat wij mensen hetzelfde of nog meer kunnen dan Jezus, toen Hij op aarde was. De volgende twee uitspraken zijn van Bill Johnson, uit het boek ‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’. Veel van zijn volgers zeggen en leren hetzelfde. Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht Hij deed wonderen, krachten en tekenen als een mens met een onbelemmerde relatie met God – en dus niet als God. Als Hij wonderen had gedaan…

Lees verder

“Maar Zichzelf ontledigd heeft door….aan de mensen gelijk te worden”

ontledigd

Filippenzen 2:5-7 “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.” In mijn vorige blog staan wat Bijbelteksten die Bill Johnson gebruikt als uitleg dat Jezus Zijn godheid afdeed en mens werd. Eén van die Bijbelteksten is Filippenzen 2:5-7. HSV-Studiebijbel over Filippenzen 2:5-7 De uitleg in de…

Lees verder

Tegenstrijdige uitspraken over de Godheid van Jezus

ontledigd

Uitspraken van Bill Johnson over de Godheid van Jezus Een van de grootste problemen met de theologie van Bill Johnson is dat hij leert dat Jezus niet goddelijk was tijdens Zijn bediening op aarde. Dit is de basis van de leer van Bill Johnson en anderen. Ik heb er al vaker over geschreven, maar het is belangrijk. Het kan verwarrend zijn dat Bill Johnson tegenstrijdige uitspraken doet over de godheid van Jezus. Hier volgen verschillende uitspraken uit zijn boeken: De engelen getuigden van de goddelijkheid van Jezus toen kwamen met…

Lees verder

‘Defining Deception’ – Misleidende, foute leerstellingen

wonder

Foute en misleidende leerstellingen van Bill Johnson In hoofdstuk 6 van ‘Defining Deception’ onderzoeken de schrijvers 5 leerstellingen van Bill Johnson, die ook de onderbouwing zijn van de muziek van Bethel Church en van de bovennatuurlijke wonderbeweging. Foute leerstelling # 1: Jij en ik zijn dezelfde als Jezus De basisfout in Johnson’s theologie is de verwarring rond de persoon van Jezus. In een duidelijke afwijzing van de goddelijkheid van Jezus begint Johnson het tweede hoofdstuk van ‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’ met deze buitensporige verklaring: “Hij (Jezus) deed bovennatuurlijke wonderen…

Lees verder

Jezus, mens of God? (2)

De wonderen van Jezus Volgens de Bijbel lieten de wonderen en tekenen die Jezus deed zien dat Hij de beloofde Messias was. Ditzelfde gold voor de boodschap die de apostelen brachten. De wonderen en tekenen onderstreepte de waarheid van het evangelie. Volgens Bill Johnson is het een model voor gelovigen om te volgen en zo het Koninkrijk op aarde te vestigen. Natuurlijk doet God vandaag nog steeds wonderen. Maar Bill Johnson leert dat tekenen en wonderen noodzakelijk zijn. Sterker nog, hij zegt dat een evangelie wat ruimte laat voor ziekte,…

Lees verder

Jezus, mens of God?

Arius Arius is een vierde-eeuwse presbyter uit Alexandrië (Egypte). Hij is vooral bekend geworden vanwege zijn theologische opvattingen, die botsten met die van zijn aartsbisschop, Alexander van Alexandrië. Arius leerde dat Jezus Christus ondergeschikt is aan God de Vader. Arius had een sterk transcendent godsbeeld, met een grote nadruk op de eenheid en de onkenbaarheid van God. In zijn visie was het onmogelijk dat Jezus Christus gelijk zou zijn aan God. Jezus Christus bestaat daarom door de wil van God de Vader. Daarmee is de onderschikking van de Zoon aan…

Lees verder