OBADJA📜

OBADJA📜

Kortste bijbelboek Het boek Obadja is het kortste boek uit het Oude Testament, zijn maar 21 verzen. Daarom plaats ik deze keer het hele bijbelboek, zodat je makkelijk de Bijbelteksten kunt meelezen, met wat ik schrijf. Obadja 📜 HSV Vers 1 Het visioen van Obadja. Zo zegt de Heere HEERE over Edom: Een bericht hebben…

HEBREEËN 11-13📜

HEBREEËN 11-13📜

Indeling Hebreeën Hoofdstuk 1-7 gaat over de verhevenheid van Christus. Hoofdstuk 8-10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. Dit keer schrijf ik over de laatste drie hoofdstukken. Die zijn praktischer en gaan over het leven als volgeling van Jezus. En de geloofsgetuigen uit het Oude Testament komen langs. Crosspaint – Hebrews 10-13…

HEBREEËN 8-10📜

HEBREEËN 8-10📜

Indeling Hoofdstuk 1 – 7 gaat over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. De priesterdienst moest steeds herhaald worden en was niet volmaakt, maar het offer van Jezus was volmaakt. Daar…

HEBREEËN 1-7

HEBREEËN 1-7

Indeling Hebreeën In deze blog heb ik geprobeerd een samenvatting te maken van hoofdstuk 1 – 7 van Hebreeën. Het gaat in deze hoofdstukken over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus….

MICHA

MICHA

Auteur De profeet Micha komt uit Mosereth, ook wel Moseret-Gath genoemd, een dorp ongeveer 40 km ten zuidwesten van Jeruzalem, in de Sefalavlakte. Nadat hij als profeet is geroepen ging hij wonen in Jeruzalem. Hij profeteerde tussen 735 en 710 voor Christus, in de tijd van koning Jotham, Achaz en Jehizkia/Hizkia, over Samaria en Jeruzalem….

AMOS

AMOS

Auteur De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving. (Amos 1:1 HSV) Ik ben geen profeet en ik…

JOËL

JOËL

  Auteur en datering Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Joël, de zoon van Pethuel. (Joël 1:1 HSV) We weten weinig van de profeet Joël, alleen de naam van zijn vader, Pethuel. Zijn naam betekent de Heer (Jahweh) is God. De naam van zijn vader, Pethuel betekent visie van God. Uit de…

FILEMON

FILEMON

Filemon en zijn slaaf Onesimus De brief aan Filemon is de kortste brief van Paulus in de Bijbel, het is maar één hoofdstuk. Het is de meest persoonlijke brief in het Nieuwe Testament. Hij gaat over Onesimus, de slaaf van Filemon. Hij is bij hem weggelopen en vluchtte naar Rome. Daar is hij Paulus tegengekomen,…

TITUS

TITUS

Over Titus Paulus noemt Titus in verschillende brieven en schrijft over hem: [mijn] oprechte zoon overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof (Titus 1:3) mijn broeder (2 Korinthe 2:12) mijn metgezel en medearbeider (2 Korinthe 8:23) die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was (Galaten 2:3) Maar God, Die de…