soorten psalmen BIJBEL(STUDIE) 📖 

Verschillende soorten PSALMEN

Soorten psalmen De Psalmen zijn op veel manieren in te delen. In de vorige blog over de Psalmen bijvoorbeeld liet ik zien dat de Psalmen eigenlijk vijf boeken zijn. Ze zijn ook in te delen op onderwerp, want ze zijn heel verschillend van karakter en inhoud. Er zijn Psalmen waarin tot God gesmeekt wordt en Psalmen die Hem loven. Psalmen die Hem smeken om vergeving of vragen om de vernietiging van vijanden. Gebeden voor de koning of het volk Israël. Psalmen die ingaan op de problemen van het leven en…

Lees verder
soorten psalmen BIJBEL(STUDIE) 📖 

Bijbelboek PSALMEN

Herkenbare gevoelens Het boek van de Psalmen is waarschijnlijk het meest geliefde en bekende Bijbelboek voor veel christenen én Joden. Ze zijn tijdloos en hebben overal en altijd wel iets te zeggen. De dichters van de Psalmen verwoorden alle menselijke gevoelens. ‘Negatieve’ emoties zoals woede, frustratie, jaloezie, wanhoop, angst en afgunst. Maar ook ‘positieve’ emoties van blijdschap, hoop en vrede. Voor iedereen is dit herkenbaar. Naam De Hebreeuwse naam voor Psalmen is Tehilim wat betekent ‘lofliederen’. De Griekse naam voor dit boek is Psalmos of Psalmoi, wat betekent ‘liederen bij…

Lees verder
soorten psalmen BIJBEL(STUDIE) 📖 

Poëzie in de Bijbel

Dichterlijke boeken in de Bijbel Een ander woord voor dichtkunst is poëzie en wordt veel gebruikt in het Oude Testament. Bij  de profeten vinden we wat poëzie. Bijvoorbeeld in Klaagliederen staat een verzameling qinah-gedichten. Dichterlijke boeken in de Bijbel zijn: Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Spreuken, Job en Prediker worden ook gerekend onder de wijsheidsliteratuur. Daarin gaat het niet om theoretische kennis, maar om inzicht in wat een goed leven is. De nadruk ligt op rechtvaardigheid en rechtschapenheid en op leven en dood. Poëzie  In de nieuwere bijbelvertalingen is de…

Lees verder
Job BIJBEL(STUDIE) 📖 

JOB en het lijden

Bijbelboek Job Bij het Bijbelboek Job denken we meteen aan het thema ‘lijden’. Er zijn verschillende gezegden die we gebruiken en uit het boek Job komen: ‘Jobsgeduld’ ‘Zo arm als Job’ ‘Jobstijding’ Hoe vertrouw je God zelfs als het leven niet eerlijk is en je zonder goede reden moet lijden? Wat betekent het dat God de wereld regeert met wijsheid, en hoe kan deze waarheid vrede brengen in donkere tijden. Lijden en Gods rechtvaardigheid Waarom moeten goede mensen lijden, vragen wij ons vaak af. Ook in het boek Job was…

Lees verder
Job BIJBEL(STUDIE) 📖 

Bijbelboek JOB

Schrijver en tijd van ontstaan Het is niet bekend wie de schrijver is van het boek Job. Er wordt verschillend gedacht over de tijd van ontstaan van het boek. Het kan geweest zijn in de tijd van Mozes tot de tijd van Ezra. Veel details uit het boek passen in de tijd van Abraham: Zijn rijkdom wordt afgemeten in vee. Job bereikt een zeer hoge leeftijd, hij werd minstens 200 jaar oud. Dit wijst op de tijd van Terach en Abraham. Hij treedt op als priester, die kwamen in latere…

Lees verder
Bijbelvertalingen BIJBEL(STUDIE) 📖 

Bijbelvertalingen

Bijbelvertalingen Vorige week stelde ik de vraag ‘Hoe blij zijn wij met onze Bijbel?’ Ook schreef ik over het ontstaan van de Bijbel en het gebruik van Hebreeuwse en Griekse bronnen. We zijn gezegend in ons land, met ieder onze eigen Bijbel én we hebben ook nog de keuze uit veel vertalingen van de Bijbel. Over de verschillen in diverse Bijbelvertalingen gaat deze blog. Er is geen béste Nederlandse vertaling. Als je meerdere vertalingen leest geeft dit juist meer inzicht in de Bijbel. Het maakt ook uit met welk doel je…

Lees verder
Ontstaan Bijbel BIJBEL(STUDIE) 📖 

Het ontstaan van de Bijbel

De Bijbel Het onderstaande filmpje laat zien hoe de Bijbel is ontstaan. De Bijbel bestaat uit 66 boeken, 39 in het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. Het woord ‘Testament’ heeft niets te maken met een testament wat wij laten maken bij de notaris. In de Bijbel sluit God vaak een verbond met mensen. Het woord voor verbond is in het Grieks diathēkē en dat is testamentum in het Latijn. Theopneustos De Bijbel is theopneustos, door God geïnspireerd. theos betekent ‘God’ pneustos komt van pneuma en betekent ‘adem’…

Lees verder