Tags: ETS-BIJBELCURSUS

Over de ETS-Bijbelcursus van het Evangelisch College ben ik erg enthousiast en ik schrijf graag over de dingen die ik daar leer.

LAATSTE LES ETS-BIJBELCURSUS

Open dagen Het is nog mogelijk om je aan te melden voor de online open dagen van de ETS-Bijbelcursus op maandagavond 10 mei en donderdagavond 20 mei. In deze blog wil ik graag mijn enthousiasme voor de cursus en voor de Bijbel met je delen. Lessen op locatie zijn leuker...

JEREMIA & BARUCH📜

Baruch De profetieën van Jeremia zijn al opgeschreven in de tijd dat hij leefde. Baruch hielp hem daarbij. Hij schreef op wat Jeremia hem vertelde. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia al de woorden van de HEERE die Hij tot...

DE TIJD VAN JEREMIA📜

Inleiding De laatste twee lessen Oude Testament bij de ETS gingen over het Bijbelboek Jeremia. Ik heb zoveel nieuwe dingen gehoord en gelezen. Dat past niet in één blog, dus het worden er meer. Dit is de eerste en gaat over de tijd van Jeremia. Na bijna 4 jaar ETS...

JAKOBUS📜

Wat weten we over Jakobus? Er zijn vijf personen in het Nieuwe Testament met de naam Jakobus. Waarschijnlijk is de schrijver van dit boek, Jakobus, de (half)broer van Jezus. Jakobus geloofde niet in zijn broer Jezus Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem. (Johannes 7:5 HSV) Na Zijn opstanding...

NAHUM 📜

Vervolg op Jona Het bijbelboek Nahum is eigenlijk een vervolg op het bijbelboek Jona. In 770 voor Christus werd Jona als profeet naar Ninevé gestuurd om de mensen te waarschuwen voor het oordeel van God en 150 jaar later sprak Nahum tot hen dat de stad vernietigd zou worden. In de tijd...

JONA📜

Ninevé/Assyrië Om het bijbelboek Jona beter te begrijpen helpt het om eerst iets te weten te komen over de stad waar hij naartoe moest. Assur en Ninevé waren de belangrijkste steden van Assyrië. Het Assyrische rijk begon als een klein land in 1354 voor Christus, maar werd steeds groter. Het...

OBADJA📜

Kortste bijbelboek Het boek Obadja is het kortste boek uit het Oude Testament, zijn maar 21 verzen. Daarom plaats ik deze keer het hele bijbelboek, zodat je makkelijk de Bijbelteksten kunt meelezen, met wat ik schrijf. Obadja 📜 HSV Vers 1 Het visioen van Obadja. Zo zegt de Heere HEERE...

HEBREEËN 11-13📜

Indeling Hebreeën Hoofdstuk 1-7 gaat over de verhevenheid van Christus. Hoofdstuk 8-10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. Dit keer schrijf ik over de laatste drie hoofdstukken. Die zijn praktischer en gaan over het leven als volgeling van Jezus. En de geloofsgetuigen uit het Oude Testament komen...

HEBREEËN 8-10📜

Indeling Hoofdstuk 1 – 7 gaat over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. De priesterdienst moest steeds herhaald worden en was niet volmaakt, maar het offer...

HEBREEËN 1-7📜

Indeling Hebreeën In deze blog heb ik geprobeerd een samenvatting te maken van hoofdstuk 1 – 7 van Hebreeën. Het gaat in deze hoofdstukken over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid...