ETS-BIJBELCURSUS

Over de ETS-Bijbelcursus van het Evangelisch College ben ik erg enthousiast en ik schrijf graag over de dingen die ik daar leer.

3E BRIEF VAN JOHANNES

3E BRIEF VAN JOHANNES

Schrijver en ontvanger Vers 1 De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb. Ook deze brief is geschreven door de apostel Johannes. Alle brieven van Johannes zijn…

2E BRIEF VAN JOHANNES

2E BRIEF VAN JOHANNES

Schrijver van de brief Vers 1 De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die…

1E BRIEF VAN JOHANNES

1E BRIEF VAN JOHANNES

Schrijver en ontvangers De schrijver van deze brief wordt niet genoemd in de brief, maar we kunnen ervan uitgaan dat hij is geschreven door de apostel Johannes. Meer over Johannes…

APOSTEL & DISCIPEL JOHANNES

APOSTEL & DISCIPEL JOHANNES

Voordat ik een blog schrijf over de brieven van Johannes, wil ik meer weten over de schrijver. Na bijna 4 jaar ETS-Bijbelcursus vind ik dit steeds interessanter. Als je meer…

KLAAGLIEDEREN

KLAAGLIEDEREN

Naam van het boek In de Griekse vertaling van het Oude Testament is dit boek Tranen genoemd. In de Hebreeuwse Bijbel Hoe?! (‘êkâ). Dit is het eerste woord in het…

DE BRIEF VAN JUDAS

DE BRIEF VAN JUDAS

De brief van Judas Het is de kortste brief in de Bijbel. De brief is geschreven door Judas, een broer van Jakobus en Jezus. Het is een onbekende brief, maar…

2 PETRUS

2 PETRUS

Wie schreef de brief en wanneer Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van…

1 PETRUS

1 PETRUS

Dóór wie, áán wie en wanneer geschreven? Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, (1 Petrus 1:1 HSV)…

WIE WAS PETRUS?

WIE WAS PETRUS?

1e en 2e brief van Petrus Over de 1e en 2e brief van Petrus wilde ik gaan schrijven. Maar al snel besefte ik dat het belangrijk is om eerste iets…