HET EINDE VAN ETS-JAAR 2, CONTEXT EN DAVID PAWSON

Jaar 2 ETS-Bijbelcursus Vorige week schreef ik over het Bijbelboek Filippenzen. Over een paar weken heb ik tentamen en dat is dit ETS-cursusjaar alweer voorbij. Dit is mijn derde jaar van de ETS, het duurt vier jaar, dus ik heb nog één jaar te gaan. Dit jaar heb ik les gehad over: 1 & 2 Samuël, 1 & 2 Koningen, 1 & 2 Kronieken, Psalmen, Job, Spreuken, Prediker, Hooglied, Lucas, Handelingen, Romeinen, Galaten, Filippenzen en een themales over Bijbelvertalingen. God beter leren kennen Ik ben nog steeds zo blij met…

Bijbelboek FILIPPENZEN

Handelingen 16:11-40 Voor dat je de brief van Paulus aan de Filippenzen leest, is het handig om eerst Handelingen 16:11-40 te lezen. Daar lees je de achtergrond van de brief. De stad Filippi De stad Filippi lag in het Noorden van Griekenland. In 31 v. Chr. werd de stad een Romeinse kolonie. De regering en de cultuur in de stad waren Romeins. Paulus in Filippi Paulus heeft de gemeente in Filippi zelf gesticht, tijdens zijn 2e zendingsreis. Hij krijgt een visioen waarin hem duidelijk gemaakt wordt dat hij de boot…

Bijbelboek HOOGLIED

Lied der liederen Hooglied, van Salomo (Hooglied 1:1 NBV) De Hebreeuwse naam van dit Bijbelboek is ‘lied der liederen’. Het gaat om een heel bijzonder lied blijkt uit deze naam.  De uitdrukking is te vergelijken met ‘Koning der Koningen’ of ‘ijdelheid der ijdelheden’. Van Salomo? In de Hebreeuwse Bijbel staat: Het lied der liederen, welke is ‘le shlomo’. ‘Le’ kan betekenen: ‘van’, ‘door’, ‘aan’, ‘over’, ‘volgens’, ‘betreffende’ of ‘naar analogie van’. Lang is gedacht dat Salomo de schrijver is, maar dit hoeft dus niet zo te zijn. Je kunt je…

Bijbelboek PREDIKER

Salomo De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem (Prediker 1:1 HSV) Het Hebreeuwse woord ‘Qohelet’ is een titel voor iemand die het volk leiding geeft of onderwijst en kan worden vertaalt met ‘Prediker’. Prediker was nakomeling van David, koning in Jeruzalem en volgens vers 12 koning over Israël. Daarom is het waarschijnlijk Salomo die dit Bijbeboek schreef, al staat zijn naam niet in het boek. Salomo was veertig jaar koning over Israël en stond bekend om zijn wijsheid en rijkdom. Hij was al oud toen hij…

Bijbelboek SPREUKEN

Schrijver De meeste Spreuken (3000) komen van Salomo. In hoofdstuk 1:1, 10:1 en 25:1 wordt hij genoemd als schrijver, maar ook staan er Spreuken van Agur (30:1) en Lemuël (31:1) in dit Bijbelboek. Wijsheid Spreuken zijn een vorm van dichtkunst, een vorm die makkelijk te onthouden is. Het boek Spreuken valt net als Job, Prediker en een paar Psalmen onder de wijsheidsliteratuur van het Oude Testament. Er zijn overeenkomsten met filosofische wijsheid, maar Bijbelse wijsheid is praktischer en wordt gekoppeld aan Gods wet en ontzag voor God. Spreuk Het eerste…

Bijbelboek GALATEN

Inleiding Veel van wat Paulus later in de Romeinenbrief schrijft, vinden we ook al in de Galatenbrief. Het gaat in beide brieven om ‘Wet of genade’. Thema’s in de brief zijn: het apostelschap van Paulus, de rol van de wet, en de rol van de Heilige Geest. Er valt weer veel meer over te schrijven, deze blog is alleen een basis. Luther zei over de Galatenbrief “Dit is mijn brief. Hiermee ben ik getrouwd”. John Bunyan zei “De Bijbel staat op de eerste plaats, maar dan geef ik de voorkeur…

Bijbelboek ROMEINEN 12-16

INDELING VAN DE ROMEINEN-BRIEF De brief van Paulus aan de Romeinen kan ingedeeld worden in vier gedeeltes: Romeinen 1-4 Het evangelie van zonde en genade en geloof Romeinen 5-8  Hoop als gevolg van de rechtvaardiging door geloof Romeinen 9-11 Het evangelie vervult Gods belofte aan Israël Romeinen 12-16 De praktijk van het leven als christen In het laatste gedeelte gaat het over de praktijk van het leven als christen. Paulus bespreekt meerdere aspecten van een leven als gelovige: in de kerk, in de wereld, als zwakke en sterke christenen. Crosspaint…