THEOLOGIE EN DE LIEFDE VOOR GOD

theologie

Wat is theologie? Het woord theologie kan afgeleid worden van twee Griekse woorden: theos (God) logos (woord) Theologie is dus het spreken of nadenken over God. Net zoals ‘biologie’ het wetenschappelijk spreken over het leven (bios) is. Theologie niet belangrijk? Soms hoor ik mensen praten over theologie alsof het een vies woord is. Onze persoonlijke beleving lijkt belangrijker te zijn, dan de waarheid en theologie wordt steeds minder belangrijk. We leren God kennen door Hem te ervaren, zegt men dan en niet door Bijbelkennis en theologie. Geestelijk leven en theologie…

Wat is dat toch met ‘Bethel’?

bethel

Supernatural of supercalifragilisticexpialidocious? In 2017, al meer dan tweeënhalf jaar geleden schreef ik een van de eerste blogs over Bill Johnson en BSSM. Ik maakte de vergelijking met Mary Poppins. De titel was ‘Supernatural of supercalifragilisticexpialidocious?’ en het riep nogal wat emoties op. Het was niet de meest inhoudelijke, informatieve blog en ik had nog niet zoveel gehoord en gelezen over ‘Bethel’ en de NAR als nu. Het was vooral een uiting van verbazing. In die tijd zat ik nog in het verwerkingsproces van de kanker waarvoor ik in 2015…

SOLA FIDE – Alleen door geloof

sola gratia

Alleen door geloof Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeze 2:8,9 HSV). Vóór de reformatie In de kerk van vóór de Reformatie geloofde men, dat een mens zelf ook een bijdrage moest leveren aan zijn verlossing. De Rooms-Katholieke Kerk leert dat de mens is geroepen zijn wil in overeenstemming te brengen met Gods wil, zijn geloof én goede werken te belijden en met hulp van Gods bijstand zalig te worden.…

‘Defining Deception’ – Misleidende, foute leerstellingen

wonder

Foute en misleidende leerstellingen van Bill Johnson In hoofdstuk 6 van ‘Defining Deception’ onderzoeken de schrijvers 5 leerstellingen van Bill Johnson, die ook de onderbouwing zijn van de muziek van Bethel Church en van de bovennatuurlijke wonderbeweging. Foute leerstelling # 1: Jij en ik zijn dezelfde als Jezus De basisfout in Johnson’s theologie is de verwarring rond de persoon van Jezus. In een duidelijke afwijzing van de goddelijkheid van Jezus begint Johnson het tweede hoofdstuk van ‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’ met deze buitensporige verklaring: “Hij (Jezus) deed bovennatuurlijke wonderen…