Engelen (3)

Engelen

Engelenverering Paulus waarschuwt mensen die zeggen engelen te kennen en ontmoetingen met engelen te hebben gehad. Een valse leer maakte de gemeente in Kolosse onrustig. Paulus gaat daarom in op deze mix van religies en filosofieën. Een vermenging van het christendom met andere religies kon de doodsteek betekenen voor het geloof van de gemeente, want de christelijke boodschap verdwijnt dan snel naar de achtergrond. Het was dus nog een grotere bedreiging voor het christelijke geloof dan het pure heidendom. “Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept…

Engelen (2)

Engelen

Engelen in de kerkgeschiedenis Na de blog over engelen in de Bijbel gaan we verder met engelen in de kerkgeschiedenis. In de periode voor de reformatie werd er niet getwijfeld aan het bestaan van engelen. Ze waren tussenwezens, tussen God en de wereld. Voor kerkvader Augustinus waren engelen ook echt aanwezig. Hij stelde in zijn boek over de christelijke leer zelfs de vraag of we engelen als naasten moeten liefhebben. Tijdens de Reformatie werd er anders gedacht over engelen. Als reactie op de rooms-katholieke engelenverering was er minder aandacht voor…

Engelen (1)

Engelen

Geloven we nog in engelen? Laatst vroeg iemand of ik nog geloof in engelen. Ik begreep de vraag niet goed en dacht ‘ieder christen gelooft toch in het bestaan van engelen?’ Misschien ging het niet over het bestaan van engelen, maar hoe te denken over engelen in deze tijd. Nou ja, hoe de vraag ook is bedoeld, mijn interesse is gewekt. Eerlijk gezegd heb ik buiten het feit dat ze bestaan en genoemd worden in de Bijbel nooit veel geleerd of gelezen over engelen. Tijd om een paar blogs te…