EINDTIJD (9) – Wat betekent de eindtijd voor mij persoonlijk?

Voorlopig laatste blog over de eindtijd Het was leuk om mijzelf een paar weken te verdiepen in de eindtijd, maar dit is nu even de laatste blog over dit onderwerp. Er valt nog veel meer over te zeggen en te schrijven natuurlijk, maar er zijn mensen die dat veel beter kunnen dan ik en er is ook genoeg informatie over te vinden. Misschien waren mijn korte blogjes een aanleiding om je verder in het onderwerp te verdiepen. In het licht van de eindtijd klinkt het wel raar, maar het ontbreekt…

EINDTIJD (8) – Bedelingenleer

Oorsprong J.N. Darby, de voorman van de Vergadering van Gelovigen wordt gezien al de voorvader van de bedelingenleer. Vóór de 19e eeuw kwam deze leer bijna niet voor. In Nederland is deze leer bekend geworden door Johannes de Heer en het Zoeklicht. Er zijn veel variaties op deze leer. Bedelingenleer of dispensationalisme Een ander woord voor de bedelingenleer is dispensationalisme. Deze leer deelt de geschiedenis op in 7 ‘dispensaties’ of ‘bedelingen’. Dit zijn periodes in de heilsgeschiedenis waarin God op een unieke wijze met de wereld en Zijn volk omgaat.…

EINDTIJD (7) – Opname

Opname van de gemeente Tot een jaar of 10 geleden had ik nog nooit gehoord over de opname van de gemeente. In deze blog probeer ik het kort en eenvoudig uit te leggen. Christipedia omschrijft het zo: De opname van de gemeente, ook wel kortweg de Opname genoemd, is een toekomstige, door de Bijbel voorzegde gebeurtenis, waarbij de ware gelovigen in een oogwenk door onze Heer en Heiland Jezus Christus van de aardbodem zullen worden weggerukt om voor altijd bij Hem te zijn (Joh. 14:1v; 1 Cor. 15:50v; 1 Thess. 4:16-17). Er bestaan verschillende…

EINDTIJD (6) – Duizendjarig rijk

Visies op het duizendjarig rijk In Openbaring 20:1-6 lezen we over een periode van duizend jaar. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem [voor] duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde [die] boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde…

EINDTIJD (5) – Vier visies op Openbaring

‘Maranatha’ medley Waarom verdiep ik me in de theorie van de eindtijd, vraag ik mezelf soms af. Het duizelt me soms. Zoveel termen, boeken, artikelen en filmpjes. Voor mij een beetje teveel informatie. Ik gooi alles door elkaar, futurisme, historisme en postmillenialisme. Als ik een heel klein stukje op weg ben, blijkt dat er verschillende visies zijn van Openbaring, maar óók verschillende visies op het duizendjarig rijk. Maar ik ga door, want ik denk dat God niet voor niets de Openbaring aan Johannes liet opschrijven en Jezus zoveel heeft gezegd…

EINDTIJD (4) – Verbonden in het Oude Testament

Betekenis voor de eindtijd De verbonden die God met Zijn volk Israël heeft gesloten hebben een eschatologische betekenis. Ze zijn een belangrijke aanwijzing voor de eindtijd en voor de periode die aan de eindtijd voorafgaat. Het feit dat de Here God zijn relatie met Israël vastlegt in verbonden is een aanwijzing dat Hij het zeer serieus opvat. Een verbond is niet zomaar een stukje papier! Het woord ‘verbond’ betekent verdrag, overeenkomst of testament. De Here God is een rechtvaardige, waarachtige God. Hij kan niet liegen. Hij zegt van tevoren wat…

EINDTIJD (3) – Profeten in het OT

Basiskennis Veel basiskennis, die ik leerde op de lagere school en de zondagsschool was een beetje weg. Ik kon het zeker niet uit mijn hoofd opnoemen. Zoals bijvoorbeeld de profeten van het Oude Testament en in welke tijd ze leefden. Toen ik bezig was met de tijdlijn van de Bijbel ontdekte ik ook weer dat ze profeteerden op verschillende tijden in de geschiedenis. De profeten in het Oude Testament zijn in te delen op de tijd waarin ze profeteerden: grondleggers klassieke profeten post-eschatologische profeten – aan het einde van en…