‘Defining Deception’ – Misleiding

wonder

Uitleg van de tekenen en wonderen in ‘Bethelchurch’, inclusief vallend goudstof en veren. Wat is de manipulatie en de misleiding in de preken van Bill Johnson? De schrijvers van het boek ‘Defining Deception’ ontmaskeren de tactiek in een van de meest bekende preken van Bill over de veren en het goudstof. Preek Bill Johnson ‘Response to Glory Cloud at Bethel’ De eerste 3 minuten van deze preek: “Mensen zeggen: “Waar staat dat in uw Bijbel?” Welnu, Hij [God] zei: “Hij zal je bedekken met zijn veren”. Dat is niet letterlijk,…

‘Defining Deception’ – Misleidende, foute leerstellingen

wonder

Foute en misleidende leerstellingen van Bill Johnson In hoofdstuk 6 van ‘Defining Deception’ onderzoeken de schrijvers 5 leerstellingen van Bill Johnson, die ook de onderbouwing zijn van de muziek van Bethel Church en van de bovennatuurlijke wonderbeweging. Foute leerstelling # 1: Jij en ik zijn dezelfde als Jezus De basisfout in Johnson’s theologie is de verwarring rond de persoon van Jezus. In een duidelijke afwijzing van de goddelijkheid van Jezus begint Johnson het tweede hoofdstuk van ‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’ met deze buitensporige verklaring: “Hij (Jezus) deed bovennatuurlijke wonderen…

‘Defining Deception’ – House of Generals

wonder

House of Generals http://bjm.org/house-of-generals/ Hoe je ‘House of Generals’ helemaal juist kunt vertalen weet ik niet. Bill Johnson omschrijft het als een bibliotheek en museum met een verzameling historische literatuur en voorwerpen van vroegere opwekkingen en opwekkingspredikers. God heeft hem laten weten, dat wanneer we degenen die ons in groot geloof zijn voorgegaan zullen eren, Hij ons toegang zal geven tot hun zalving. Wie zijn deze helden? Wie zijn deze veronderstelde helden, vragen de schrijvers van ‘Defining Deception’ zich af. In hoofdstuk 2 kijken de schrijvers naar de woorden en…

‘Defining Deception’ – Goudstof en gloriewolken

wonder

 Voorbeelden van een ‘wonder’ Hoofdstuk 1 van het boek ‘Defining Deception’ gaat over de vraag wat nu precies een wonder is. Wat is het verschil tussen de wonderen in het Nieuwe Testament en de ‘wonderen’ die je bij ‘Bethel’ of andere hyper-charismatische gemeentes kunt tegenkomen. De schrijvers noemen een paar voorbeelden van ‘wonderen’ bij Bethel: Bethel jeugd gaat liggen op graven van historische leiders en “zuigen” zo hun geest op. Beni Johnson, de vrouw van Bill Johnson, leert dat ze persoonlijk met engelen spreekt. Bethel-jongeren lopen door brandtunnels en rollen…

‘Defining Deception’ – Voorwoord van de schrijvers

wonder

 Boek Het boek ‘Defining Deception’ van Costi Hinn en Anthony Wood is te koop bij bol.com en digitaal bij amazon.nl. Voorwoord Nieuwe Apostolische Reformatie De auteurs hebben dit boek geschreven met het verzoek aan elke christen, om de leer van de Nieuwe Apostolische Reformatie te onderzoeken. Ze beseffen dat ieder mens die een ander wijst op onopzettelijke of opzettelijke ketterij, dit moet doen met nederigheid en Bijbels bewijs. De schrijvers richten zich op Bethel Church in Redding, Californië, senior pastor Bill Johnson. Omdat zij een belangrijke bron zijn van deze…