HET EINDE VAN ETS-JAAR 2, CONTEXT EN DAVID PAWSON

Jaar 2 ETS-Bijbelcursus Vorige week schreef ik over het Bijbelboek Filippenzen. Over een paar weken heb ik tentamen en dat is dit ETS-cursusjaar alweer voorbij. Dit is mijn derde jaar van de ETS, het duurt vier jaar, dus ik heb nog één jaar te gaan. Dit jaar heb ik les gehad over: 1 & 2 Samuël, 1 & 2 Koningen, 1 & 2 Kronieken, Psalmen, Job, Spreuken, Prediker, Hooglied, Lucas, Handelingen, Romeinen, Galaten, Filippenzen en een themales over Bijbelvertalingen. God beter leren kennen Ik ben nog steeds zo blij met…

Psalm 91

Zing de Psalmen In een vorige blog over de Psalmen schreef ik al dat ze tijdloos zijn en overal en altijd wel iets te zeggen hebben. De dichters van de Psalmen verwoorden alle menselijke gevoelens. Natuurlijk moeten we nieuwe liederen schrijven en zingen tot eer van God. Ook Paulus roept ons hiertoe op en Efeze 5:19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer (NBV) Grappig is wel dat voor het woord ‘jubelen’ letterlijk staat ‘psallontes’ en dat betekent…

Inductief Bijbellezen, weten wat je leest

Bijbellezen is belangrijk De ‘Maand van de Bijbel’ duurt tot 24 januari en daarom heb ik deze maand nóg een blog over bijbellezen. Dit keer over inductief bijbellezen. John Boekhout heeft de methode ‘Ontdekkend Bijbellezen’ ontwikkeld die hierover gaat. Een manier waarop je de Bijbel kunt lezen en beter begrijpen. Er zijn diverse boeken over, onder andere ‘Ontdekkend Bijbellezen’ van Age Romkes.  Eerst is hier nog een herinnering waarom het lezen van de Bijbel zo belangrijk is: Volgens de Bijbel concentreert Gods spreken en handelen zich in de tijd…

Waarom de (hele) Bijbel lezen?

Saai? Waarom zouden we wat vaker de hele Bijbel moeten lezen? Aanstaande zaterdag heb ik ETS-tentamen, dus ik ben aan het leren. Deze keer gaat het tentamen over de Bijbelboeken: 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Lucas en Handelingen. Ik heb er lol in. Klinkt dat raar als het over het lezen van en leren over Bijbel gaat? Het kan best saai zijn om een heel Bijbelboek achter elkaar te lezen, bijvoorbeeld 1 en 2 Kronieken. Het gaat bij mij ook heus niet altijd…

Het onderzoek van Holly Pivec naar de NAR

Holly Pivec Holly Pivec is onderzoeker van culten, sekten en nieuwe religieuze groepen, zoals de ‘Nieuw-Apostolische Reformatie’. Ze heeft een master in christelijke apologetiek aan de Biola University in Zuid-Californië. Al 15 jaar doet ze onderzoek naar de NAR (New Apostolic Reformation). Holly is níet tegen charismatische of Pinksterkerken en is ook geen cessationist! Wel is ze tegen hiërarchische systemen en hedendaagse apostelen met hun nieuwe openbaringen. ‘Spirit of Error’ De naam van de website is afgeleid van de tekst uit 1 Johannes 4:6: “Wij zijn uit God. Wie God…

‘Is dit onze Vader? Waarom ik van de God van het Oude Testament houd’

Wet en oordeel in het Oude Testament Het lezen van de Bijbelboeken uit het Oude Testament vind ik soms best lastig. Sommige dingen zijn zo bizar. Als christen krijgen we ook weleens het verwijt dat de Bijbel net zo’n wreed boek is als de Koran. Ik heb dan niet meteen een antwoord. Maar ook in de kerk hoor ik weleens dat God in het Oude Testament streng was en het alleen over de wet en het oordeel gaat. Bij de ETS werd het boek ‘Is dit onze Vader? Waarom ik…

‘Defining Deception’ – Misleiding

Uitleg van de tekenen en wonderen in ‘Bethelchurch’, inclusief vallend goudstof en veren. Wat is de manipulatie en de misleiding in de preken van Bill Johnson? De schrijvers van het boek ‘Defining Deception’ ontmaskeren de tactiek in een van de meest bekende preken van Bill over de veren en het goudstof. Preek Bill Johnson ‘Response to Glory Cloud at Bethel’ De eerste 3 minuten van deze preek: “Mensen zeggen: “Waar staat dat in uw Bijbel?” Welnu, Hij [God] zei: “Hij zal je bedekken met zijn veren”. Dat is niet letterlijk,…