Efeze

Efeze

Wie schreef de brief, aan wie en wanneer? Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die รฉรฉn zijn met Christus Jezus. Genade zij u en vrede…