Micha

Micha

Auteur De profeet Micha komt uit Mosereth, ook wel Moseret-Gath genoemd, een dorp ongeveer 40 km ten zuidwesten van Jeruzalem, in de Sefalavlakte. Nadat hij als profeet is geroepen ging hij wonen in Jeruzalem. Hij…

Amos

Amos

Auteur De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon…

Joël

Joël

Auteur en datering Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Joël, de zoon van Pethuel. Joël 1:1 HSV We weten weinig van de profeet Joël, alleen de naam van zijn vader, Pethuel. Zijn…

Titus

Titus

Over Titus Paulus noemt Titus in verschillende brieven en schrijft over hem: [mijn] oprechte zoon overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof (Titus 1:3) mijn broeder (2 Korinthe 2:12) mijn metgezel en medearbeider (2 Korinthe 8:23) die bij…