BIJBELBOEK

Blogberichten over verschillende Bijbelboeken. Over de achtergronden en/of de inhoud.

JONA📜

JONA📜

Ninevé/Assyrië Om het bijbelboek Jona beter te begrijpen helpt het om eerst iets te weten te komen over de stad waar hij naartoe moest. Assur en Ninevé waren de belangrijkste steden van Assyrië. Het Assyrische rijk begon als een klein land in 1354 voor Christus, maar werd steeds groter. Het was een erg wreed volk….

OBADJA📜

OBADJA📜

Kortste bijbelboek Het boek Obadja is het kortste boek uit het Oude Testament, zijn maar 21 verzen. Daarom plaats ik deze keer het hele bijbelboek, zodat je makkelijk de Bijbelteksten kunt meelezen, met wat ik schrijf. Obadja 📜 HSV Vers 1 Het visioen van Obadja. Zo zegt de Heere HEERE over Edom: Een bericht hebben…

HEBREEËN, WEG MET HET OUDE TESTAMENT?📜

HEBREEËN, WEG MET HET OUDE TESTAMENT?📜

Oude Testament⟺Nieuwe Testament Het Oude Testament en het Nieuwe Testament lijken wel twee uitersten of twee hele verschillende Bijbels. Misschien heb je de volgende uitspraken of iets wat daarop lijkt weleens gehoord: Het Oude Testament gaat over een strenge God en het nieuwe Testament over een liefdevolle Jezus Al die wetten in het Oude Testament…

HEBREEËN 11-13📜

HEBREEËN 11-13📜

Indeling Hebreeën Hoofdstuk 1-7 gaat over de verhevenheid van Christus. Hoofdstuk 8-10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. Dit keer schrijf ik over de laatste drie hoofdstukken. Die zijn praktischer en gaan over het leven als volgeling van Jezus. En de geloofsgetuigen uit het Oude Testament komen langs. Crosspaint – Hebrews 10-13…

HEBREEËN 8-10📜

HEBREEËN 8-10📜

Indeling Hoofdstuk 1 – 7 gaat over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. De priesterdienst moest steeds herhaald worden en was niet volmaakt, maar het offer van Jezus was volmaakt. Daar…

HEBREEËN 1-7

HEBREEËN 1-7

Indeling Hebreeën In deze blog heb ik geprobeerd een samenvatting te maken van hoofdstuk 1 – 7 van Hebreeën. Het gaat in deze hoofdstukken over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus….

MICHA

MICHA

Auteur De profeet Micha komt uit Mosereth, ook wel Moseret-Gath genoemd, een dorp ongeveer 40 km ten zuidwesten van Jeruzalem, in de Sefalavlakte. Nadat hij als profeet is geroepen ging hij wonen in Jeruzalem. Hij profeteerde tussen 735 en 710 voor Christus, in de tijd van koning Jotham, Achaz en Jehizkia/Hizkia, over Samaria en Jeruzalem….

AMOS

AMOS

Auteur De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving. (Amos 1:1 HSV) Ik ben geen profeet en ik…

JOËL

JOËL

  Auteur en datering Het woord van de HEERE dat gekomen is tot Joël, de zoon van Pethuel. (Joël 1:1 HSV) We weten weinig van de profeet Joël, alleen de naam van zijn vader, Pethuel. Zijn naam betekent de Heer (Jahweh) is God. De naam van zijn vader, Pethuel betekent visie van God. Uit de…