EFEZE

EFEZE

Wie schreef de brief, aan wie en wanneer? Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn met Christus Jezus. Genade zij u en vrede…

HABAKUK

HABAKUK

De tijd van Habakuk Want zie, Ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedten van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Habakuk…