RICHTEREN

Schrijver Wie het boek Richteren heeft geschreven is niet bekend. De schrijver vermeld dat er geen koningen waren, dat laat zien dat het in de koningentijd is geschreven, waarschijnlijk in die van Saul, David of…

JOZUA

Schrijver en tijd van ontstaan Jozua betekent ‘God redt’.De schrijver wordt niet genoemd in het Bijbelboek. Wel blijkt uit twee teksten uit het boek dat het voor een groot deel door Jozua is geschreven, gebaseerd…

NUMERI

Auteur Mozes schreef het boek Numeri. Het is zijn vierde boek. In Numeri 33:2 wordt Mozes genoemd als schrijver, maar God Zelf is de auteur/schrijver van het boek. Tachtig keer staat er “God zei tegen…