SOLA GRATIA – Alleen door genade

sola gratia

Alleen door genade We kunnen als mens zelf geen bijdrage leveren aan onze verlossing. Alleen door de genade van God worden we behouden. Volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis kan maar één van beide kan waar zijn: óf in Jezus Christus hebben we niet alles wat nodig is voor onze zaligheid, óf een gelovige heeft in Hem alles voor zijn zaligheid.  Daarom is het een ernstige godslastering als iemand zegt dat alleen Christus niet voldoende is voor je behoud en dat je naast Hem nog iets anders nodig hebt. Want dat betekent dat Christus maar een…

SOLA FIDE – Alleen door geloof

sola gratia

Alleen door geloof Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeze 2:8,9 HSV). Vóór de reformatie In de kerk van vóór de Reformatie geloofde men, dat een mens zelf ook een bijdrage moest leveren aan zijn verlossing. De Rooms-Katholieke Kerk leert dat de mens is geroepen zijn wil in overeenstemming te brengen met Gods wil, zijn geloof én goede werken te belijden en met hulp van Gods bijstand zalig te worden.…

SOLUS CHRISTUS – Alleen Christus

sola gratia

Heiligenverering In de kerk van voor de Reformatie nam de heiligenverering een grote plaats in. Christus alleen was niet genoeg. Maria was de belangrijkste van de heiligen die men vereerde. Luther benadrukte dat we aan Christus genoeg hebben. Kolossenzenbrief Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Kolosse, om het geloof van de Kolossenzen te bouwen. Er dreigt een misleidende leer de gemeente binnen te komen. Die leer kleineert Christus, het christelijke geloof en bedreigt de geloofszekerheid. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van…

SOLA SCRIPTURA – Alleen de Schrift

sola gratia

Alleen de Schrift Dit blog in de serie ‘de 5 sola’s van de reformatie’ gaat over Sola Scriptura, alleen de Schrift. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105, HSV) Artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dat de Bijbel volledig is en volmaakt en daarom het enige referentiekader voor het geloof. Alles wat nodig is om te geloven en om zalig te worden staat in de Bijbel: Heel [de] Schrift [is] door God ingegeven en is nuttig om [daarmee] te onderwijzen, te…

De 5 sola’s van de reformatie

sola gratia

De 5 moderne sola’s Op You Tube vond ik de volgende 5 moderne sola’s. Niet de sola’s van de reformatie dat mag duidelijk zijn. Het filmpje is best scherp, maar het geeft wel een goed beeld van het verschil tussen de 5 sola’s 500 jaar geleden en nu. Sola Cultura: Alleen de cultuur bepaald het christenleven Sola Successa: Alleen numeriek succes wettigt de activiteiten Sola Entertaina: Alleen entertainment is het leidmotief Sola Processa: Alleen bedrijfsstrategieën bepalen het kerkelijk leven Sola Programma: Alleen programma’s vullen de kerk De 5 sola’s van…