BIJBEL(STUDIE)📜

5 SOLA’S

sola gratia
BIJBEL(STUDIE) 📜

SOLA GRATIA – Alleen door genade

Alleen door genade We kunnen als mens zelf geen bijdrage leveren aan onze verlossing. Alleen door de genade van God worden we behouden. Volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis kan maar één van beide kan waar zijn: óf in Jezus Christus hebben we niet alles wat nodig is voor onze zaligheid, óf een gelovige heeft in Hem […]

Lees verder
sola gratia
BIJBEL(STUDIE) 📜

SOLA FIDE – Alleen door geloof

Alleen door geloof Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeze 2:8,9 HSV). Vóór de reformatie In de kerk van vóór de Reformatie geloofde men, dat een mens zelf ook een bijdrage moest leveren aan […]

Lees verder
sola gratia
BIJBEL(STUDIE) 📜

SOLUS CHRISTUS – Alleen Christus

Heiligenverering In de kerk van voor de Reformatie nam de heiligenverering een grote plaats in. Christus alleen was niet genoeg. Maria was de belangrijkste van de heiligen die men vereerde. Luther benadrukte dat we aan Christus genoeg hebben. Kolossenzenbrief Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Kolosse, om het geloof van de Kolossenzen te bouwen. […]

Lees verder
sola gratia
BIJBEL(STUDIE) 📜

SOLA SCRIPTURA – Alleen de Schrift

Alleen de Schrift Dit blog in de serie ‘de 5 sola’s van de reformatie’ gaat over Sola Scriptura, alleen de Schrift. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105, HSV) Artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dat de Bijbel volledig is en volmaakt en daarom het enige […]

Lees verder
sola gratia
BIJBEL(STUDIE) 📜

De 5 sola’s van de reformatie

De 5 moderne sola’s Op You Tube vond ik de volgende 5 moderne sola’s. Niet de sola’s van de reformatie dat mag duidelijk zijn. Het filmpje is best scherp, maar het geeft wel een goed beeld van het verschil tussen de 5 sola’s 500 jaar geleden en nu. Sola Cultura: Alleen de cultuur bepaald het […]

Lees verder