BIJBEL(STUDIE)📜

SOLA GRATIA – Alleen door genade

sola gratia

Alleen door genade

We kunnen als mens zelf geen bijdrage leveren aan onze verlossing. Alleen door de genade van God worden we behouden. Volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis kan maar één van beide kan waar zijn:

óf in Jezus Christus hebben we niet alles wat nodig is voor onze zaligheid,
óf een gelovige heeft in Hem alles voor zijn zaligheid. 

Daarom is het een ernstige godslastering als iemand zegt dat alleen Christus niet voldoende is voor je behoud en dat je naast Hem nog iets anders nodig hebt. Want dat betekent dat Christus maar een halve Zaligmaker zou zijn. Daarom belijden wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen, zonder (goede) werken, gerechtvaardigd worden (Rom. 3:28).

Onderscheiden van het ware en valse evangelie

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt (Galaten 1:6-8 HSV).

Paulus waarschuwt hier dat ieder die dit evangelie verdraait, is vervloekt. Alles wat tegen het evangelie ingaat, maar ook wat het evangelie zou moeten aanvullen, tast de kern ‘Genade alleen’ aan. De gemeente heeft hiermee een duidelijk criterium om ware van valse leer te onderscheiden.

Groei in genade en kennis

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen (2 Petrus 3:18 HSV).

‘Genade, zo oneindig groot’

Literatuur

 

test

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: