LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

SOEKKOT – LOOFHUTTENFEEST

Jom Kippoer en Soekkot

Aan het einde van Jom Kippoer of Grote Verzoendag beginnen al de voorbereidingen voor Soekkot of het loofhuttenfeest. Bij Jom Kippoer gaat het om verootmoediging en verzoenen met God en Soekkot is een vreugdevoller feest van dank.

Is dat niet ongepast, zo veel vrolijkheid na het ernstige Jom Kipoer? Rabbijnen geven op deze vraag een helder antwoord: het Joodse volk weet zich na Grote Verzoendag verzoend met God. Is dat geen legitieme reden om het leven met God te vieren? (Stuart)

Leviticus 23:39-43

Op de vijftiende dag van de zevende maand vieren de Israëlieten het loofhuttenfeest. Als de opbrengst van het land is ingezameld moeten ze dit zeven dagen vieren. De eerste en achtste dag is een rustdag.

Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen [lang] vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.
Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen [lang] voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.
Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen [lang] vieren. Het is een eeuwige verordening, [al] uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren.
Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God. (HSV)

Loofhut

Soeka is Hebreeuws voor hut. De Israëlieten moesten zeven dagen in zelfgemaakte hutten wonen en werden zo herinnert aan uittocht uit Egypte en de reis in de woestijn. Tijdens de reis in de woestijn werden de Israëlieten in de woestijn de weg gewezen door een wolk en ’s nachts door een vuurkolom. De loofhutten worden daarom niet heel stevig gemaakt en de hemel en de sterren moeten zichtbaar zijn door het dak.

Loelav

Het Loofhuttenfeest moet u zeven dagen houden, als u [de oogst] van uw dorsvloer en van uw perskuip hebt ingezameld. (Deuteronomium 16:13 HSV)

loelav

Uit Deuteronomium 16:13 blijkt dat het loofhuttenfeest een oogstfeest is. Ook in Exodus 23:16 en 34:22 lezen we over het feest van de inzameling van de oogst. Als symbool wordt loelav meegenomen in de loofhut. Dit zijn een soort grote citroen, een palmtak, drie mirre takjes en twee wilgentakjes.

Christian Verwoerd – Kom Zing

Soekkot of loofhuttenfeest nu

Nog steeds vieren Israëlieten elk jaar het loofhuttenfeest en misschien is het niet zo gek als wij dit als christenen ook zouden doen. Al zie ik dit eerlijk gezegd ook niet voor me om een week in een loofhut te wonen.

Eén week per jaar stelt Israël zich bloot aan de wisselingen van de natuur: warm of koud, droog of nat. Eén week per jaar staat Israël stil bij de betrekkelijkheid van het eigen doen en laten. Die betrekkelijkheid van het leven wordt onderstreept doordat tijdens Soekkot in de synagoge het boek Prediker wordt gelezen. Het is het boek bij uitstek dat de mens doet beseffen hoe betrekkelijk zijn eigen inspanningen zijn. Als het erop aankomt ligt ons leven in Gods hand. (Stuart)

Bronnen/meer lezen

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: