LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

SJEMINI ATSÈRET & SIMCHAT TORAH

Afsluiting Soekot

Sjemini Atsèret en Simchat Torah zijn twee afsluitende dagen van Soekot, het Loofhuttenfeest. De 8e dag is Sjemini Atsèret. Simchat Torah is de dag ná het Loofhuttenfeest, maar wordt ook wel de 9e dag genoemd.

Sjemini Atsèret

Op de achtste dag moet u een bijzondere samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u [dan] doen. (Numeri 29:35 HSV)

Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen [lang] vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. (Leviticus 23:39 HSV)

Het is de afsluiting van het Loofhuttenfeest. Net als de eerste dag van het Loofhuttenfeest is ook deze achtste dag een rustdag.

Simchat Torah

Simchat Torah betekent Vreugde der Wet. Het is het feest over de Torah, die God gaf aan Israël. Dit zijn de eerste vijf boeken van Mozes: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Elk jaar worden deze boeken helemaal gelezen. Op Simchat Torah wordt het boek Deuteronomium uitgelezen en begint men weer in Genesis. Het lezen van het laatste vers en dan meteen het eerste vers geeft aan dat het lezen van de Torah niet stopt.

Simchat Torah ontstond tijdens de Babylonische ballingschap. Het volk Israël hield zich niet meer aan de wetten van God en daarom werd de Thora niet meer in drie, maar in één jaar helemaal doorgelezen.

Na het lezen van de Torah op Simchat Torah, danst men met de Torah-rollen door de synagoge. Kleine kinderen worden door hun vader gedragen op de schouders.

Torah of wet

Torah wordt vertaald met wet, maar het zijn dus de eerste vijf Bijbelboeken van Mozes. In deze boeken staat de geschiedenis van God met de mensen en met Zijn volk Israël.

De Joden ervaren de wet dan ook niet als wet. Wij voelen ons toch ook niet bezwaard als we rechts houden in het verkeer, bij de kassa alles netjes afrekenen en met je achttiende pas volwassen bent? (Martien Nap, Amen Bijbelmagazine)

Voor Joden is de wet niet iets negatiefs, zoals het door christenen soms gezien wordt. In het gebed wat Joden iedere dag bidden, het Sjema wordt gedankt voor de Torah. De eerste regel van het Sjema staat in Deuteronomium 6: 4

Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! (HSV)

Met een eeuwige liefde hebt U Uw volk Israël lief. U hebt ons de Thora, geboden, inzettingen en richtlijnen geleerd. Daarom, Heere onze God, spreken we over Uw inzettingen als we liggen en als we opstaan, en we verheugen ons in de woorden van Uw Thora en Uw richtlijnen, voor altijd en eeuwig. Want zij zijn ons leven, en voor ons lengte van dagen; we overdenken ze bij dag en bij nacht. (Sjema)

Psalm 119

Psalm 119 wordt ook wel de Torah-psalm genoemd. Het gaat in deze psalm om de betekenis van de Torah voor het dagelijks leven en de vreugde en troost die de mens kan vinden in de Torah.

Ik verblijd mij in Uw geboden, die ik liefheb. Ik hef mijn handen op naar Uw geboden, die ik liefheb, en overdenk Uw verordeningen. (Psalm 110:47-48 HSV)

Bronnen/meer lezen

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

Een gedachte over “SJEMINI ATSÈRET & SIMCHAT TORAH”

%d bloggers liken dit: