BIJBEL(STUDIE)📜

SAMENWERKEN MET GOD

samenwerken met God

Bill Johnson – Samenwerken met God

Ik luister zelden of nooit een preek van Bill Johnson, maar de inleiding van deze preek op Facebook triggerde me. Zoals altijd weer het bekende ‘NAR’-thema, ook in deze preek.

“We have been divinely created to see our prayers answered – that we would experience the joy of co-laboring with God to see His Kingdom established in the earth”. (Bill Johnson)

We zijn goddelijk geschapen om onze gebeden verhoord te zien – dat we vreugde zouden ervaren van het samenwerken met God om Zijn Koninkrijk op aarde gevestigd te zien worden (vertaald)

We hebben zelf invloed op wat we bidden

 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. (Johannes 15:7 HSV)

Jezus belooft ons in Johannes 14, 15 en 16 vier keer dat Hij ons zal geven wat wij Hem vragen. Volgens Bill Johnson laat vers 7 van hoofdstuk 15 zien hoe dit werkt. We hebben zélf invloed op wat we bidden, op de uitkomst ervan.

Ik hou niet van de leer dat in basis zegt dat als je bidt waarvoor God zegt je te bidden dat Hij je antwoord zal geven op het gebed. Ik weet dat daar de waarheid is, maar God maakt zichzelf kwetsbaar voor de verlangens van zijn volk. Dit is niet bedoelt om God te controleren of manipuleren,

maar het is een uitnodiging voor een relatie waar je eigenlijk input hebt in de interactie, in de uitkomst van dingen.

De inspanning in consequent gebed is niet om God te overtuigen, het is om te dealen met de krachten die zijn verschanst in de situaties waar we doorheen gaan en het proces verandert ons zodat we verantwoordelijke beheerders worden van wat we net hebben gebeden. (35:18 minuten)

De aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven

Bill Johnson noemt een tekst uit Psalm 138, uit TPT waar staat dat er een dag komt waarop alle koningen van de aarde God danken omdat ze Zijn stem hebben gehoord. Alle koningen van de aarde zullen hem danken omdat ze Zijn stem hoorden, dus God heeft deze verheven plannen en dromen. Bill raakt gefrustreerd als hij zoveel gelovigen hoort zeggen dat dit niet kan gebeuren totdat Jezus terugkomt’. Dan volgt zijn, toch wel veelzeggende, uitleg:

Dat is alleen omdat we meer geloof hebben in de wederkomst van Christus dan dat we de kracht van het evangelie (37:54 minuten)

Volgens Bil is de kracht van het evangelie dat alles kan veranderen en God ons de opdracht geeft. Niet God moet het doen, maar wij. Dit gaat eigenlijk nog verder dan ‘samenwerken met God’. Hij gebruikt het voorbeeld van een huurhuis. God heeft ons de sleutels gegeven. Een verhuurder van een huis, kan het huis alleen binnen op uitnodiging van de huurder. Psalm 115:16 wordt geciteerd, uit The Passion Translation, die uiteraard meer aansluit bij de preek.

De hemel, de hemel is van de HEERE, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. (Psalm 115:16 HSV)

The heavens belong to our God; they are his alone, but he has given us the earth and put us in charge. (Psalm 115:16 TPT)

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: