LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Bijbelboek RUTH

RUTH

Ruth, the Bible Project filmpje

Achtergrond, schrijver en datering

Richteren vond ik een heftig Bijbelboek om te lezen, maar daarna komt Ruth. Ruth is in dezelfde tijd van de richters geschreven, maar dit is een positief verhaal over mensen die trouw zijn aan God en zijn wetten.

Het boek is pas in de tijd dat er koningen waren geschreven, maar de schrijver is niet bekend. Uit de inleiding “In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk” Ruth 1:1, dat de schrijver terugkijkt op vroeger.
David en de geslachtslijn worden genoemd als de zoon van Ruth en Boaz is geboren. “En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Perez: Perez verwekte Hezron, Hezron verwekte Ram, Ram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salma, Salma verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David” Ruth 4:17-22.
Ook worden er gebruiken uit die tijd uitgelegd, die blijkbaar in de tijd van de schrijver niet meer bekend waren.

Indeling

 1. 1:1-22 Naomi verliest haar man en zoon Elimelech (man van Ruth)
 2. 2:1-23 Ruth zorgt voor Naomi, Boaz zorgt voor Ruth
 3. 3:1-18 Ruth vraagt Boaz om te lossenR
 4. 4:1-22 Boas lost en trouwt met Ruth, het geluk van Naomi

Hoofdpersonen

Naomi

Naomi is bitter geworden tegenover God, nadat haar man en zoon waren gestorven. Uiteindelijk speelt Naomi een belangrijke rol. Ze wordt de verzorgster van het kind van Boaz en Ruth. In plaats van bitterheid klinkt dankbaarheid en lofprijs en is er levensvreugde.

Ruth

Ruth maakt de juiste keuze om bij Naomi te blijven. Ze wil blijven zorgen voor haar schoonmoeder. Ruth maakt gebruik van de wet van Mozes, het aren lezen door de armen. Dit was een sociale maatregel om de armen te helpen.

Boaz

Boaz zorgt ervoor dat Ruth en Naomi niets tekort komen en trouwt met Ruth. Ze trouwen om het erfdeel van Elimelech in stand te houden.

Aren rapen

Aren rapen was een sociale wet. De randaren bleven liggen en mochten opgeraapt worden door de armen. In onze tijd krijgen mensen een uitkering, maar daar wordt niet altijd positief over gesproken. Bij het aren rapen werden de armen geactiveerd iets te doen, maar ze werden niet overvraagd.

Losser

Een losser was volgens de wet van Mozes een bloedverwant die familieleden die problemen hadden in verschillende situaties kon redden:

 1. Loskopen uit slavernij
 2. Loskoping van grond en ander onroerend goed
 3. Nageslacht verwekken in geval van overlijden zonder een zoon na te laten
 4. Uitoefenen van vergelding in geval van moord. Iemand die vermoord was had recht op vergelding van de misdaad.

Christus als losser

 • Hebreeën 2:14-15 Door de menswording werd Hij onze bloedverwant, zodat Hij ons kon redden. Hij kon ons verlossen van angst voor de dood.
 • Mattheüs 20:28 Hij kocht ons vrij uit de slavernij van de zonde. Hij gaf Zijn leven als losgeld voor velen.
 • 1 Petrus 1:18-19 Vrijgekocht van onze zinloze levenwandel door Zijn kostbaar bloed
 • 2 Korinthe 8:9 Christus werd arm onwille van ons
 • Openbaring 19:11 Oefent rechtvaardige vergelding uit over vijanden. Hij zal al het kwaad bestraffen.

David Pawson schrijft in ‘Sleutels tot de Bijbel’

Ruth was een van de eerste heidenen, die de God van Israël van harte ging liefhebben. Zij is het beeld van alle gelovigen, die voorkomen in de koninklijke geslachtslijn en die broeders en zusters van Jezus zijn door geloof in Hem.
Het boek doet ons denken aan Jezus; als de Kerk net is als Ruth, dan is Boaz net als Christus – de bloedverwant-(Ver)losser.

Ruth, de wet en het Pinksterfeest

Feestrollen worden op hoogtijdagen gelezen door de Joden. Het boek Ruth is een feestrol en wordt gelezen op het wekenfeest/pinksterfeest, een oogstfeest. De reden kan zijn het brood en de oogst die in het verhaal van Ruth een rol spelen.

Hongersnood was een oordeel van God om het volk weer tot inkeer te laten komen. Zodra de wet van God weer ging functioneren was er geen honger, bijvoorbeeld door de wet van het aren rapen, waardoor de armen geen honger meer hadden.

Pinksteren is het hernieuwde feest van de wet, een nieuwe uitleg van de wet. Nadat de ‘vlammetjes’ waren gedoofd, werd het Woord van God gebracht door de discipelen. De wetgeving op de Sinaï begon ook met manifestaties. Het belangrijkste was daarna dat God Zijn Woord gaf. Jezus noemt Zichzelf het ‘brood des levens’.

 

ETS-Bijbelcursus

Binnenkort heb ik examen voor de ETS-Bijbelcursus die ik volg en waar ik erg enthousiast over ben. Ik leer altijd door te ‘strepen’ met mijn markeerstiften en een samenvatting te maken. Door deze blog over RUTH deel ik iets uit het Woord van God op deze website en leer ik meteen voor mijn examen.

Deze blog heb ik gemaakt met hulp van:

Filmpje en folder van de ETS-Bijbelcursus

Eerst even wat reclame voor de ETS. In 4 jaar tijd ga je de hele Bijbel door. Per maand wordt er een Bijbelboek uit het OT en een Bijbelboek uit het NT behandeld. Je kunt ervoor kiezen om eens per maand op zaterdag naar de cursus te gaan, of twee keer per maand een avond. Door de cursus krijg je een overzicht over de hele Bijbel.

Folder-ETS-2019-2020

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

2 gedachten over “Bijbelboek RUTH”

%d bloggers liken dit: