LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Reacties op kritische vragen over ‘Bethel’

bethel

Herkenbare reacties op vragen

Kritische vragen over Bethelchurch en Bethelschool worden niet door iedereen gewaardeerd in de kerk en roepen vaak dezelfde reacties op. Ik zal er een paar delen. Het artikel ‘Defusing Demonic Dirty Bombs’ heb ik gelezen als inspiratie en alleen de (voor mij) herkenbare reacties gebruikt. Sommige stukjes zijn vertaald. Soms heb ik andere woorden gebruikt of iets aangevuld en er staat een stukje in uit de StudieBijbel Online.

1) “Je bent negatief en kritisch!”

Met deze opmerking trap je mij echt op mijn hart. Als je met de beste bedoelingen wil waarschuwen en de enige reactie is dat je negatief bent, doet dat pijn. Christenen moeten inderdaad geen negatieve en kritische mensen zijn. Maar soms is het wel nodig negatieve en kritische vragen te stellen over een bepaalde leer. De oudtestamentische profeten, Jezus en alle apostelen deden dit al.

Het gaat niet over ‘positief of negatief’, maar over ‘waar of onwaar’. We zouden in de kerk op zijn minst naar elkaar kunnen luisteren en samen proberen te zoeken naar antwoorden op vragen. In de Bijbel staan niet alleen positieve dingen, omdat het de waarheid bevat die we moeten horen. Jezus was ook niet altijd aardig en positief “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid” (Mattheüs 23:27 HSV).

3) “Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt”. Met andere woorden “Wie ben jij om te oordelen?”

Niet oordelen 7:1-6 (Luc.6:37-42)
In Mat.6:34 sprak Jezus over het kwaad van elke dag. Daar gaat hij nu op door: hoe moet onze houding zijn tegenover het kwaad. Jezus spreekt hier niet over beoordelen in de zin van het onderscheiden van geesten (1Kor.12:10; Fil.1:10). Want in vs.15-20 waarschuwt hij voor valse profeten en geeft zelfs criteria, waarmee men hen kan onderscheiden (zie ook comm. Mat.16:19). Ook spreekt hij niet over officiële rechtbanken en zegt hij niet dat een volgeling van hem geen rechter zou kunnen zijn.
Hij verwerpt het veroordelen en kritiseren van de naaste in de zin van het kwaadspreken van de ander (vs.3; broeder in de zin van volksgenoot, naaste, vgl. Mat.5:22,43,47). Want hij die een ander veroordeelt, zal zelf door God veroordeeld worden. Het gaat om veroordelen, want waarom zouden we Gods oordeel moeten vrezen als het hier niet om een veroordelend vonnis zou gaan? Een volgeling van Jezus mag zich niet als rechter over een ander opwerpen. Die plaats komt alleen God toe. Hij alleen kent de motieven achter de woorden en daden van de mens en daarom komt alleen aan Hem het oordeel toe. Daarentegen verwacht Jezus van Zijn discipelen dat zij vergevingsgezind en barmhartig zijn, opdat zij ook vergeving en barmhartigheid zullen ontvangen (Mat.5:7; 18:34-35; vgl. Jak.2:12-13).
Bron: StudieBijbel Online

5) “Ik wil Jezus, geen theologie. Gaat het om je hart of zit het alleen in je hoofd?”

Hoewel het waar is dat sommige mensen heel reële en emotionele ervaringen met God hebben is dit niet waar we ons geloof op moeten bouwen. Als ons geloof is gebouwd op emoties en ervaringen, worden we daar afhankelijk van. Theologie helpt ons om een goed en beter begrip te krijgen van het goede nieuws van Jezus Christus. Emoties en ervaringen kunnen wisselen.

Na zijn opstanding ontmoette Jezus twee van zijn volgelingen op de weg naar Emmaüs en openbaarde zichzelf niet; Hij stelde hen eerst een paar vragen om te zien wat zij van Hem wisten en geloofden. Toen ze zeiden dat ze niet wisten wat er aan de hand was (hoewel het lege graf was ontdekt en engelen hadden gezegd dat hij was opgestaan) zei Hij tegen hen: “O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden en [zo] in Zijn heerlijkheid ingaan?” (Lucas 24:25-26 HSV).

9) “Je stopt God in een doos! Je bent alleen met de Bijbel bezig”

‘God in een doos’

Hier heb ik eerder over geschreven, maar het blijft toch een bijzonder verwijt aan mensen die de Bijbel lezen en onderzoeken. God heeft ons Zijn Zoon en Zijn Woord gegeven omdat Hij Zich aan ons bekend wil maken! In Johannes 17: 3 zei Jezus “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt” (Johannes 17:3 HSV).

11) “We krijgen veel weerstand en mensen zijn kritisch! Dat is Satan die ons wil stoppen, daarom moet het wel van God zijn.

Dit kan waar zijn, maar het kan ook zo zijn dat je weerstand en kritiek krijgt omdat je lesgeeft of spreekt en sommige mensen je proberen te corrigeren.

12) “Hij of zij heeft net wat negatieve dingen op internet gelezen; ze kunnen alles op internet zeggen!”

We leven nu eenmaal in een tijdperk van Internet waar veel online staat, positieve en negatieve verhalen. Ik deel op deze website ook regelmatig artikelen van Internet. Daarnaast heb ik ook boeken gelezen die zijn geschreven door onder andere Bill Johnson en Kris Vallotton. Uit de eerste hand dus. We moeten alles wat op Internet lezen én wat we in boeken lezen over God, beoordelen met wat in de Bijbel staat.

15) “Maar hij doet alles in de naam van Jezus – het moet wel oké zijn”

“Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken” (2 Korinthe 11:13-15 HSV).

“Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?” (Mattheüs 7:22 HSV).

Er staat duidelijk in de Bijbel dat de satan vermomt komt. Hij doet niet eerst een rood duivelspak aan om ons te laten weten dat hij het is en niet God. Dwaalleraren gebruiken of misbruiken beter gezegd, de naam van Jezus.

16) “Het kan niet waar zijn dat deze leer fout is, want dan had ik het wel geweten of iemand zou me al eerder gewaarschuwd hebben!”

Dit is een veel voorkomende reactie als mensen voor het eerst horen over dwaalleer. Men denkt alles te weten en weigert zich te verdiepen in nieuwe en andere informatie die niet overeenkomt met zijn of haar huidige opvattingen. Terwijl Jezus al waarschuwt “Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn” (Mattheüs 7:15 HSV).

Jezus zei NIET: “Pas niet op voor wolven in schaapskleren, want iemand anders doet dat wel voor je; bovendien wil je niet te kritisch zijn … ga gewoon met de stroom mee”.

18) “We hebben een nieuwe beweging van de Heilige Geest nodig! Mensen zijn bang voor de nieuwe dingen die God wil doen – ze belemmeren de beweging van de Heilige Geest!”

Oeps, het volgende is behoorlijk scherp en heb ik bijna letterlijk overgenomen uit het eerdergenoemde artikel:

Wanneer is een beweging nieuw genoeg en wanneer is hij weer over de houdbaarheidsdatum? Hoe weten we zeker dat het de Heilige Geest is en niet een zoveelste (emotionele) hype? Waar in het Nieuwe Testament werden christenen gevraagd om een ‘nieuwe beweging van de Heilige Geest of een Eindtijdopwekking te verwachten?

Dit soort onderwijs is vermoeiend, verwarrend en het trekt onze aandacht weg van het voltooide werk van Jezus. Is het niet genoeg dat Jezus naar de aarde kwam, aan het kruis stierf om al onze zonden te vergeven en toen opstond uit de dood? Hebben we echt iets beters nodig dan dat?

Een belangrijke vraag is of de zorgen van mensen gerechtvaardigd zijn. Als een schaap ontdekt dat zijn herder eigenlijk een wolf is, is een (tijdelijk) gevoel van angst en/of woede een geschikt antwoord om anderen te verlaten en te waarschuwen.

Een medechristen waarschuwen voor valse leer bevordert geen angst. Ironisch genoeg heeft een valse leraar geen probleem zijn volgelingen bang te maken voor naleving en hen te bedreigen als ze zijn autoriteit durven betwisten.

20) “Ik weet dat sommige van hun leerstellingen verkeerd zijn, maar ze (Bill Johnson of Kris Vallotton) hebben een aantal goede dingen te zeggen. We zijn het niet met alles eens, maar gebruiken alleen de goede dingen. Eet de vis en spuug de graten uit”

Nieuwe Apostolische Reformatie

Eet het vlees en spuw de graten uit

Deze laatste is wel één van de meest gehoorde reacties en ook hierover schreef ik eerder. Als je al weet en zegt dat er enkele ‘graten’ in de leer van een persoon zitten die je later moet ‘uitspugen’, hoe kan dat dan een ‘Woord van God’ zijn?

Er is geen voorganger of leraar die nooit goede dingen zegt. Maar met een paar goede dingen komt niemand in aanmerking voor bediening. Er zijn voorgangers en leraren die echt denken dat ze Gods werk doen, en er zijn miljoenen mensen die zichzelf onder hun gezag plaatsen. We moeten heel strikt en onderscheidend zijn in wie we accepteren als voorganger of leraar, net zoals de Bijbel ons dat opdraagt. Dit is voor ons eigen bestwil!

“U moet niet allemaal leermeesters [willen] zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij [dan] een strenger oordeel zullen ontvangen”(Jacobus 3: 1 HSV).

Conclusie, wat te doen bij kritische vragen?

  • Roep niet meteen bij kritische vragen over ‘Bethel’dat de ander negatief is of onrust zaait in de kerk
  • Het is geen oplossing en het getuigt niet echt van naastenliefde om vragenstellers de kerk uit te werken
  • Sta open voor de vragen van anderen. Wie weet kun je iets van leren van elkaar en leidt het tot een ander inzicht
  • Ga met de vragensteller in gesprek en zoek samen naar antwoorden
  • Lees je Bijbel en nog beter, lees je Bijbel in de context
  • Doe zonodig een Bijbelcursus of een theologieopleiding
vragen
http://www.walterdijkshoorn.nl/persoonlijk/

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

4 gedachten over “Reacties op kritische vragen over ‘Bethel’”

%d bloggers liken dit: