LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Reactie van (ex)kankerpatiënt op de leer van Bethel

kankerpatient

(Ex)kankerpatiënt Cloe

Cloe, een jonge vrouw uit Australië heeft kanker gehad. Ze zag de #defectingfrombethel serie en reageerde daarop door haar verhaal te vertellen op Facebook.

Luister hoe de leer van Bill Johnson en anderen haar heeft beïnvloed en wat dit met haar deed.

Cloe schrok toen ze de leer van Bethel hoorde namelijk, dat een God die ziekte toestaat, niet de God van de Bijbel is. Ze wil waarschuwen voor een valse leer en nep manifestaties in de kerk, omdat het de kerk beschadigt. Cloe is gediagnostiseerd met Hodgkin stadium 2b en weet van lijden in het leven. Ze verteld wat dit met haar heeft gedaan, dat het lijden ook je relatie met Jezus ten goede kan veranderen. Ze leerde op Hem te vertrouwen en ging begrijpen dat Zijn genade genoeg is. De laatste 3 jaar is ze bijna alles kwijt geraakt, gezondheid, haar haren, haar carrière, haar onafhankelijkheid en ze zegt hier dat dit het beste is dat haar ooit is overkomen.

Cloe haalt Paulus aan en noemt deze tekst:

“En opdat ik mij door het allesovertreffende [karakter] van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig” 2 Korintiers 12:7-10.

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: