LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Psalm 91

Psalm 91

Zing de Psalmen

In een vorige blog over de Psalmen schreef ik al dat ze tijdloos zijn en overal en altijd wel iets te zeggen hebben. De dichters van de Psalmen verwoorden alle menselijke gevoelens. Natuurlijk moeten we nieuwe liederen schrijven en zingen tot eer van God. Ook Paulus roept ons hiertoe op en Efeze 5:19

en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer (NBV)

Grappig is wel dat voor het woord ‘jubelen’ letterlijk staat ‘psallontes’ en dat betekent ‘psalmzingt‘. Het woord ‘psalm‘ betekent ‘trillende klank‘ of ‘getokkel‘ en dat komt van de snaarinstrumenten, die gebruikt werden om het zingen van de psalmen te begeleiden.

In het Hebreeuws heet het boek van de Psalmen ‘Tehillim‘ en dat betekent ‘Liederen van Lofprijs‘. Volgens Tom Wright schrijft dat de Psalmen ons een manier bieden om deel te worden van een koor van lofprijzing en gebed dat gedurende millennia al gaande is vanuit alle culturen.

Het zingen en bidden van de Psalmen veranderen ons, zodat onze manier van kijken naar de wereld, naar elkaar en onszelf radicaal anders wordt, een manier waarvan we geloven dat dit Gods manier is (Tom Wright, pagina 13).

Pleidooi voor de Psalmen
‘Pleidooi voor de Psalmen’ – Tom Wright

Ik vond het soms saai om alleen berijmde Psalmen te zingen in een kerkdienst. Maar je kunt ze op veel verschillende manieren zingen. Al heel lang halen veel schrijvers van geestelijke liederen halen hun geestelijke inspiratie uit de Psalmen. Daarom zijn veel liederen er ook op gebaseerd.

Psalm 91 (HSV)

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!
Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.
U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
[Al] zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het [onheil] niet komen.
Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.
Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u [tot] uw woning gemaakt.
Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.
Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.
Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.
Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.
Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, [zegt God], zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Bescherming

Psalm 91 is een vertrouwenspsalm. Hij geldt voor alle situaties, maar met name in tijden van gevaar en moeite. In deze Psalm wordt God geprezen om zijn bescherming. De dichter heeft een rotsvast geloofsvertrouwen in Gods bescherming. Allerlei gevaren worden voorkomen voor degene die bij God zijn toevlucht zoekt. Er worden verschillende termen voor veiligheid gebruikt en benamingen voor God:

  • Schuilplaats (iemand die beschermt tegen gevaar)
  • Schaduw (van de vleugels)
  • Toevlucht (een veilige plaats)
  • Burcht (die iemand beschermt tegen een aanval)
  • De engelen zullen u bewaren
  • Allerhoogste
  • Almachtige
  • Mijn God, op Wie ik vertrouw

In de laatste verzen, komt God zelf aan het woord: ieder die Hem zoekt en Hem liefheeft, zal God beschermen en nabij zijn.

Twijfel?

Je zou in tijden van nood kunnen gaan twijfelen aan Gods bescherming. Mensen in Afrika die verhongeren, mensen over de hele wereld die ziek zijn of sterven aan het corona-virus. Klopt het wel wat er staat in Psalm 91? Kunnen we God wel vertrouwen?

De duivel probeerde ook twijfel zaaien bij Jezus, toen hij Hem verzocht in de woestijn. Hij citeerde Psalm 19 vers 11 en 12, maar hij rukte ze uit het verband. Hij probeerde Jezus te verleiden de waarheid van Gods belofte te bewijzen, door Hem van de tempel naar beneden te laten springen. Maar Jezus ging er niet op in, omdat Hij Zijn Vader vertrouwde en Hem niet op de proef hoefde te stellen. De verzoeking van de duivel was gericht op het verstoren van de relatie tussen Jezus en de Vader.

Als we de hele Bijbel lezen zien we dat God vaak Zijn volk bevrijdt, maar ze hebben ook nog te maken met oorlogen en er is ziekte en pijn. Toch staat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard, schrijft Paulus in Romeinen 8:18-19.

Bidden van Psalm 91

De laatste weken kwam een paar keer de oproep voorbij om ‘Psalm 91 te bidden’. Maar er is een verschil tussen bidden en claimen. Holly Pivec legt uit in dit artikel, dat sommige moderne ‘profeten’ of ‘apostelen’ met Psalm 91 de sleutel in handen denken te hebben om het coronavirus te doorbreken en een wereldwijde opwekking te bewerkstelligen. De theologie hierachter is dat Gods kinderen de autoriteit hebben dingen te veranderen.

Het is goed om Psalm 91 te blijven bidden én zingen. Niet omdat we dan niet ziek kunnen worden door het corona-virus, maar in de wetenschap dat we altijd veilig zijn bij God, wat er ook gebeurt.

Zing Psalm 91

Ook Psalm 91 is een inspiratie voor liedschrijvers en kun je op veel verschillende manieren zingen:

Literatuur

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

2 gedachten over “Psalm 91”

%d bloggers liken dit: