Profetie en de coronacrisis

corona profetie

Coronacrisis

Het is al erg genoeg, de coronacrisis. Eigenlijk wil ik de waanzin die voorbijkomt van de NAR beweging negeren. Maar juist omdat het erg genoeg is, lijkt het mij goed om christenen bewust ervan te maken. Want het brengt weinig goeds en ook in Nederland worden we er door beïnvloed.

‘En velen zullen zij verleiden…’

En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden (Mattheüs 24:11 HSV)

Dit document komt van de website ‘Bijbels perspectief’. Het is geschreven door Hans Frinsel en hij gaat in op de verontrustende uitingen van ‘profeten’ met betrekking tot de coronacrisis. Diverse leiders/moderne ‘profeten’ uit de V.S. worden genoemd: Kenneth Copeland, Sid Roth, Bill Johnson, Joseph Prince, Kris Vallotton, Shawn Bolz, Rodney Howard Browne, Paula White, maar ook Arleen Westerhof uit ons land. Hans Frinsel schrijft het volgende over de profetieën:

De profetieën van deze zelfverklaarde ‘profeten’ hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken. Ten eerste zijn de voorspellingen doorgaans vaag en als ze specifiek zijn, komen ze zelden uit. Toch beroepen zij zich op heel directe woorden van de Heilige Geest of gesprekken met God en zelfs bezoeken aan de hemel.

Achteraf horen we  ook nooit of de profetieën wel of niet zijn uitgekomen.

Invloed in Nederland

In Nederland heeft deze stroming een grote invloed. Bijvoorbeeld Arleen Westerhof noemt zichzelf een profetes en is voorzitter van de profetische raad in Nederland. Op cip.nl vraagt Hans Maat, voorzitter van het Evangelisch Werkverband in de PKN aan Arleen Westerhof wat God wil zeggen met het coronavirus. De Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Tilburg, zijn vorig jaar gestart met een groot onderzoek naar de betekenis van profetie voor Christenen in Nederland. De  enquete staat nog online. Als u en jij hem ook invult worden we misschien iets wijzer over de invloed van profetie in Nederland. En natuurlijk moeten we gewoon de Bijbel blijven lezen, daar staat zeker genoeg in om deze tijd te begrijpen.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: